אוניברסיטת אריאל בשומרון - תואר אקדמי

אזור גיאוגרפי: - שומרון

יש מעונות
אודות:
באוניברסיטה לומדים כ-17,000 סטודנטים, ביותר מ-40 תכניות לימוד לתואר ראשון, תארים מתקדמים, דוקטורט ותואר הנדסאי:
◄ בית הספר לרפואה
◄ הפקולטה להנדסה
◄ הפקולטה למדעי הטבע
◄ הפקולטה למדעי החברה והרוח
◄ בית הספר למדעי הבריאות
◄ בית הספר לתקשורת
◄ בית הספר לארכיטקטורה
◄ הנדסאים
◄ מכינות
◄ לימודי חוץ

רוח חדשה באקדמיה:
◄ גיוון רחב בתוכניות הלימוד ובפעילות המחקרית.
◄ האוניברסיטה מקפידה על שילוב בין תאוריה למעשה, בין למידה בכיתה להתנסות בשטח

רוח חדשה במחקר:
◄ 20 מרכזי מחקר קיימים כיום באריאל. חלקם הביאו להקמת מספר ניכר של מפעלי הזנק (Start-up).
◄ באוניברסיטת אריאל פעילים מעל 400 מדענים. רבים מהמדענים הם מהמובילים בתחומם בארץ ובעולם, וחלקם פרופסורים, המשלבים הוראה ומחקר.
◄ בין תחומי המחקר: רובוטיקה, אלקטרו-אופטיקה, גידול גבישים, טיפול בסרטן, פיתוח פולימרים, רעידות אדמה, לימודי הסביבה, אימונולוגיה ועוד.

רוח חדשה בטכנולוגיה:
באוניברסיטה פועלת חממה טכנולוגית, שבה מפותחים תוצרים ותהליכים טכנולוגיים מתקדמים, המבוססים בין השאר על פעילות מחקרית של הסטודנטים והחוקרים במעבדות האוניברסיטה.

רוח חדשה בדור העתיד:
◄ האוניברסיטה היא כור ההיתוך הישראלי המודרני: חילוניים לצד דתיים, עולים חדשים לצד ישראלים ותיקים, בני מיעוטים לצד יהודים.
◄ בוגרינו משתלבים בעמדות מפתח בכלכלה ובחברה הישראלית ולימודים לבתארים מתקדמים באוניברסיטאות מובילות בארץ ובעולם.

רוח חדשה בחברה:
לצד יעדיה האקדמיים, האוניברסיטה מציבה לעצמה יעדים ציוניים-חברתיים:
◄ מתוך ראייה פרקטית ואידיאולוגית והרצון לספק את צרכי המשק, הכלכלה והחברה הישראלית, פיתח המוסד את המחלקות המבוססות על מקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה והמדעים.
◄ באוניברסיטה מגוון פעילויות רחב של תרומה לקהילה, ובכללם מרפאות בתחומים שונים וסיוע לקבוצות אוכלוסייה מגוונות, תמיכה בהקמת מספר כפרי סטודנטים המהווים מוקדי התנדבות במרחב ועוד.

כל מסלולי הלימוד של אוניברסיטת אריאל בשומרון - תואר אקדמי


מגוון מלגות באוניברסיטת אריאל בשומרון

אוניברסיטת אריאל בשומרון מעניקה מגוון רחב של מלגות לימודים בכל התחומים ולכל המגזרים. המלגות בהתאם לכללים ולקריטריונים המפורטים באתר האוניברסיטה.

מלגה לסטודנטים מצטיינים בשנה א’ לתואר:
◄ סטודנטים שסיימו תואר ראשון בהצטיינות יתרה ו/או בממוצע ציונים 95 ומעלה זכאים למלגה על סך 80% עד לגובה שכ"ל נורמטיבי.
◄ סטודנטים שסיימו תואר ראשון בהצטיינות ו/או בממוצע ציונים 92-94, זכאים למלגה על סך 40% עד לגובה שכ"ל נורמטיבי.

מלגות להנדסאים:

מלגת הקרן להכוונת חיילים משוחררים להנדסאים לביצוע אבחון דידקטי:
סטודנט הנדסאי ששירת שירות צבאי מוזמן להגיש בקשה למימון אבחון דידקטי בשלוחת מת"ל מכון האבחון ללקויות למידה באוניברסיטת אריאל בשומרון.

מלגה לסטודנטים מצטיינים:
◄ מלגת הצטיינות מוענקת לסטודנט בעל ההישגים הגבוהים ביותר בכיתת הלימוד, על בסיס ציוני שנה א’/שנה ב’.
◄ המלגה מוענקת במהלך שנת הלימודים העוקבת.
◄ מלגת הצטיינות על בסיס ציוני הבגרות.
◄ מלגות על בסיס כלכלי (קרן גאלאל) – כל שנה זוכים למלגה 10 סטודנטים על פי תנאי הקרן.
מימון הקרן להכוונת חיילים משוחררים של 100% שכ"ל לשנתיים, לבוגרי שירות לאומי וצבאי – עד חמש שנים מהשחרור – לזה זכאים כל הסטודנטים להנדסאים ברחבי הארץ.

מלגות - כללי:

מלגת שכר לימוד לסטודנטים עולים מטעם משרד העלייה והקליטה המנהל לסטודנטים עולים:
◄ מלגת שכר לימוד מלאה לפי משך תואר תקני לסטודנטים עולים חדשים ובני עולים.
◄ לפי זכאות וקריטריונים של המנהל לסטודנטים עולים, במשרד הקליטה.
◄ הגשה באתר המנהל לסטודנטים עולים ובסיוע מדור קליטה באוניברסיטה.

מלגת HIAS לסטודנטים:
המועמדות פתוחה בפני סטודנטים עולים שעומדים בקריטריונים הבאים:
◄ עלו לישראל ב 10 שנים אחרונות.
◄ עבור עולים יוצאי אתיופיה שעלו ארצה החל מתאריך 1.1.1990.
◄ סיום של לפחות סמסטר לימודים אחד בישראל (לא לימודי מכינה) של לימוד תואר המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
◄ נותרה למועמד/ת לפחות שנת לימודים אקדמית מלאה לפני סיום התואר.
◄ תנאי הזכאות לפי היא"ס.
◄ הגשה באתר היא"ס.

מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה:
מלגות סיוע במגוון תחומים לסטודנטים בני העדה האתיופית. פרטים, בירור זכאות והגשה מדור קליטת עלייה באוניברסיטת אריאל בשומרון.

מלגת מעטפת עבור יוצאי אתיופיה:
◄ סטודנט באוניברסיטה שהוא או הוריו יוצאי אתיופיה מוזמן להגיש בקשה למימון אבחון דידקטי בשלוחת מת"ל מכון האבחון ללקוית למידה באוניברסיטת אריאל בשומרון.
◄ ההגשה במשרדי צוות קליטה באוניברסיטה.
◄ החלטת זכאות בהתאם לתקצוב מל"ג ות"ת.

מלגות חיילים משוחררים/בוגרי שירות לאומי:

קרן אימפקט:
◄ מלגה המיועדת למועמדים לקראת שנה א’ וב’ סטודנטים שיתחילו ללמוד באוקטובר 2017.
◄ לאחר שירות צבאי, בעלי תעודת לוחם/תומכי לחימה עם קושי כלכלי מוכח.
◄ המלגה הינה בגובה 4000$ לשנה לכל שנות התואר (עד 4 שנים).
◄ ההרשמה באתר אימפקט בחודשים מרץ עד מאי בכל שנה.
◄ הגשה באתר אימפקט.
◄ באוניברסיטת אריאל המספר הגבוה ביותר של מלגאי אימפקט מזה 6 שנים.

ממדים ללימודים:
◄ חיילים שהתגייסו משנתון יולי 2013 ואילך (החל מה-1.7.2013) בעלי תעודת שחרור בכבוד זהב (לוחמים) או בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב, כסף, ארד) ששרתו שירות מלא ותקין והשייכים לאוכלוסיות הבאות:
זכאי תשמ"ש הורים, חיילים בודדים, עולים חדשים ובני מיעוטים.
◄ המלגה היא כשני שליש משכר הלימוד, השליש הנותר ישולם מכספי הפיקדון האישי.
◄ זכאות נקבעת ע"י משרד הביטחון.
◄ הגשה באמצעות הקרן להכוונת חיילים משוחררים.

קרן הישג:
◄ מלגת שכר לימוד מלאה וקיום לסטודנטים שהוכרו בצבא כחיילים בודדים.
◄ הגשה באתר קרן הישג.

קרן גרוס:
◄ קרן המעניקה מלגות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
◄ כולל סטודנטים להנדסאים שנה ב’ ומעלה.
◄ חיילים משוחררים עד חמש שנים מהשחרור שניצלו את רוב הפיקדון הצבאי.
◄ המלגאים נדרשים להשתתף בפעילות למען הקהילה בתחומי חינוך, חברה ורווחה בקהילותיהם או במוסדות ההשכלה הגבוהה.
◄ הגשה באתר קרן גרוס.

מלגת מעטפת עבור סטודנטים מהחברה הערבית:
◄ סטודנט מוסלמי, דרוזי, צ’רקסי, בדווי או נוצרי מהחברה הערבית, מוזמן להגיש בקשה למימון מגוון אמצעי תמיכה עידוד וסיוע במלגות.
◄ ההגשה במשרדי מרכז שירות לסטודנט באוניברסיטה.
◄ החלטת זכאות בהתאם לתקצוב מל"ג ות"ת.

לימודים מתקדמים:
פרס מחקר לתלמידי מחקר לסטודנטים במסלול עם תזה בלבד.
מיועד לתלמידי מחקר בתואר השני והשלישי, המלגה כוללת פרס מחקר חודשי, מענקים ומלגת שכ"ל.
◄ סטודנטים לתואר שני במסלול עם תזה אשר הינם מלגאים, המסיימים את לימודיהם בשנות התקן, זכאים להחזר תשלום מקדמות שכר הלימוד.

הטבת שכ"ל לסטודנטים שהתקבלו למסלול הישיר:
◄ מסלול ישיר הינו מסלול המאפשר סיום לימודי תואר ראשון + תואר שני ברצף.
◄ משך הלימודים: שנה נוספת לאחר התואר הראשון.
◄ מסלול ישיר לא קיים בכל מחלקות הלימוד- לפרטים ניתן לפנות למחלקה בה הנך לומד.
◄ מלגה בסך 3000 ₪ (המלגה תינתן במעמד סגירת חובות תואר ראשון בשנות התקן ותעמוד לטובת התואר השני).
◄ הטבת שכ"ל ופטור מתשלום דמי רישום יינתנו לסטודנטים בוגרי תואר ראשון באוניברסיטת אריאל בשומרון בלבד.

הטבה מיוחדת למסלול הישיר - זכאות לכפל מלגות:
◄ סטודנטים הלומדים במסלול זה ומסיימים את לימודיהם יקבלו מלגת ממשיכים בתוספת למלגת מסלול ישיר.
סכום המלגה:
■ 2,500 ₪ ללומדים במסלול עם תזה.
■ 1,500 ₪ ללומדים במסלול ללא תזה.

תואר שני- מלגת נתוני כניסה לסטודנטים שאינם מלגאים:
◄ סטודנטים שסיימו תואר ראשון בהצטיינות יתרה ו/או ממוצע 95 ומעלה - הנחה 80% מגובה שכר לימוד נורמטיבי לשנה אחת.
המלגה תינתן עם סיום התואר במועד התקני
◄ סטודנטים שסיימו תואר ראשון בהצטיינות ו/או ממוצע 92-95 - הנחה 40% מגובה שכר לימוד נורמטיבי לשנה אחת.
המלגה תינתן עם סיום התואר במועד התקני
◄ סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה בעלי ציון מתא"ם של 130, סטודנטים לתואר שני במנהל עסקים בעלי GMAT בציון 47 ומעלה - הנחה 80% מגובה שכר לימוד נורמטיבי לשנה אחת.
המלגה תינתן עם סיום התואר במועד התקני
◄ סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה בעלי ציון מתא"ם של 120-129, סטודנטים לתואר שני במנהל עסקים בעלי GMAT בציון 44-46 - הנחה 40% מגובה שכר לימוד נורמטיבי לשנה אחת.
המלגה תינתן עם סיום התואר במועד התקני

מעורבות חברתית:

חונכות על"מ – עזרה מסטודנט לסטודנט:
◄ סטודנטים חונכים סטודנטים, סיוע לימודי ועוד, מתוגמלים במלגות מעורבות חברתית.
◄ מיועד ללומדי מכינה, הנדסאים ואקדמיה באוניברסיטה.

חונכות מדעים, של משרד המדע:
◄ הפעלה של חונכות במכינה הקדם אקדמית ובתיכונים בכפוף למכרז מול משרד המדע.
◄ גובה מלגה 9000 ₪.
◄ מיועדת לסטודנטים מתחומי המדעים בעיקר.
◄ חובת ביצוע שעות חונכות לימודית בתחומי המדעים.

מלגות מפעל הפיס:
◄ הפעלה של חונכות ופעילות סטודנטיאלית בכפוף לשת"פ עם מפעל הפיס והמועצה האזורית בקעת הירדן.
◄ תקציב והפעלה בכפוף לשת"פ עם מפעל הפיס.
◄ מיועדת לסטודנטים שמעוניינים לפעול באוניברסיטה ובבקעת הירדן.
◄ גובה מלגה לפחות 10,000 ₪.
◄ חובת ביצוע שעות פעילות סטודנטיאלית.

פר"ח, פר"ח לשם וסחל"ב - פרויקט חונכות ארצי:
◄ חונכות לימודית/רגשית לילד או סטודנטים עם לקות למידה או בבתי ספר וגני ילדים, פעמיים בשבוע, 4 שעות שבועיות.
◄ כ 50% - 60% מגובה שכר לימוד (כ-5,200 ₪).

מדור שרות אוניברסיטת אריאל:

מלגת "אירתקא":
◄ מלגה המיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית הלומדים "מקצועות מועדפים" במשק.
◄ זכאות לפני תנאי הקרן.

מלגת הוואקף המוסלמי:
◄ סטודנט מוסלמי, הלומד במוסד אקדמי ישראלי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
◄ לומד לתואר ראשון בהיקף של 12 שעות לימוד שבועיות לפחות.
◄ זכאות לפי תנאי הקרן.

מלגת קרן המלגות לערבים ויהודים ע"ש ויסאם חמיס:
◄ סטודנטים עם קושי על רקע סוציואקונומי, ערבים ויהודים.
◄ החל משנה א’ של תואר ראשון.
◄ זכאות לפני תנאי הקרן.

מלגת קרן רוקייה ביאדסה:
◄ מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון החל משנה שנייה ללימודים.
◄ עדיפות ליתומים ובהתאם למצב סוציו-אקונומי (נזקקים מאוד).
◄ גובה המלגה: 1,500-5,000 ש"ח.
◄ זכאות לפי תנאי הקרן.

מלגת מעטפת עבור סטודנטים מהחברה הערבית:
◄ סטודנט מוסלמי, דרוזי, בדווי, צ’רקסי או נוצרי מהחברה הערבית מוזמן להגיש בקשה למימון מגוון אמצעי תמיכה, עידוד וסיוע במלגות.
◄ החלטת זכאות בהתאם לתקצוב מל"ג ות"ת.

מלגות עידוד ומצוינות אקדמית:

מלגת הקרן ע"ש ד"ר ראובן הכט ז"ל:
מעניקה מלגות עידוד למצוינות במחקר לדוקטורנטים מצטיינים במחקר, זכאות לפי תנאי הקרן. פרטים והגשה במדור שרות אוניברסיטת אריאל בשומרון.

מלגת הקרן ע"ש סם ואינה שפילמן:
מעניקה מלגות עידוד למצוינות במחקר לסטודנטים מתואר ראשון, שני ושלישי אשר מצטיינים במחקר, זכאות לפני תנאי הקרן. פרטים במדור שרות אוניברסיטת אריאל בשומרון.

מלגת הקרן ע"ש אריה אייכנבאום ז"ל:
מעניקה מלגות עידוד למצוינות במחקר לסטודנטים מתואר שני ושלישי אשר מצטיינים במחקר, זכאות לפי תנאי הקרן. פרטים והגשה במדור שרות אוניברסיטת אריאל בשומרון.

מלגות לעידוד משרתי מילואים:

מלגת קרן יגאל לכבודו של מר יגאל כהן אורגד לעידוד סטודנטים משרתי שרות מילואים פעיל ומשמעותי:
הקרן הוקמה בתרומתם של הגב’ לוסיאן ומר לואי ארפל.
מלגה לעידוד סטודנטים משרתי שרות מילואים פעיל משמעותי. זכאות לפני תנאי הקרן.

מלגת מעונות למשרתי מילואים:
מלגה לעידוד סטודנטים משרתי מילואים, מוזמנים להגיש בקשה סטודנטים משרתי מילואים המתגוררים במעונות הסטודנטים. זכאות לפני תנאי הקרן.

מכינה:

◄ מלגת ות"ת / הקרן ליחידת חיילים משוחררים ללימודים במכינה הקדם אקדמית לעומדים בקריטריונים.
◄ מלגת הקרן להכוונת חיילים משוחררים לסטודנטים במכינה לביצוע אבחון דידקטי.
■ תלמיד מכינה באוניברסיטה ששירת שרות צבאי וזכאי למלגה, מוזמן להגיש בקשה למימון אבחון דידקטי בשלוחת מת"ל של מכון האבחון ללקויות למידה באוניברסיטת אריאל בשומרון .
■ החלטת זכאות בהתאם לתנאי הקרן להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון.

מלגה לסטודנטים מצטיינים - במכינה האוניברסיטאית:
◄ מלגה לסטודנטים מצטיינים במכינה האוניברסיטאית.
◄ גובה המלגה – 1,000 ₪.
◄ 5 סטודנטים שימשיכו ללמוד לתואר ראשון.

מלגה בעבור קורסים חוזרים במכינה:
10% הנחה לסטודנטים במכינות ייעודיות לעומדים בקריטריונים על פי תקנון.

מלגה למקדימים להירשם למכינה ייעודית:
◄ 10% הנחה לסטודנטים שמשלימים את הרישום למכינה עד חודש לפני פתיחתה.
◄ 5% הנחה לסטודנטים שמשלימים את הרישום למכינה עד שבועיים לפני פתיחתה.
◄ בכפוף לתקנון שכר לימוד.

מלגות שכר לימוד:

הנדסאים:

מימון מטעם הקרן להכוונת חיילים משוחררים של משרד הביטחון:
הקרן להכוונת חיילים משוחררים של משרד הביטחון מעניקה מימון של 100% משכר הלימוד לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי. המימון הוא לשנתיים של לימודים, ותקף עד 5 שנים מיום השחרור.
המימון מותנה באישור הקרן להכוונת חיילים משוחררים של משרד הביטחון ואף ניתן על ידם.

מלגת נתוני כניסה הנדסאים באריאל - תשע"ט:
מלגה בסך 1,500 ₪ עבור שכר לימוד בלבד עד לתקרה של 50% מהתשלום הנדרש לשכר לימוד, תינתן בשנת הלימודים הראשונה לסטודנטים אשר הצטיינו בבחינות הבגרות ולפי הפירוט הבא:
ממוצע בגרות 90 ומעלה במחלקות:
• הנדסה אזרחית ( בניין)
• הנדסת אלקטרוניקה
• הנדסה ביו רפואית
• הנדסת חשמל
• הנדסת תוכנה – תקשורת ואינטרנט
• הנדסת תעשיה וניהול (התמחות בייצור, מערכות מידע ושיווק)
• הנדסת מכונות (התמחות במכטרוניקה)
• הנדסת מכונות (התמחות ברכב)
• טכנולוגיית מים
• כימיה תרופתית
ממוצע בגרות 95 ומעלה במחלקות:
• אדריכלות ועיצוב פנים
• סאונד – קול והקלטה
• מדיה חדשה
• עיצוב תעשייתי

מלגת לימודים למסלול הנדסאי אקדמי:
סטודנט במרכז לעיצוב ולטכנולוגיה, זכאי ללמוד בחינם במסלול האקדמי בהיקף של עד 4 שעות שנתיות בשנת לימודים אקדמית אחת ובסך הכל עד 6 שעות שנתיות במהלך לימודיו.
הבהרות:
• המלגה מיועדת לסטודנטים בשנות התקן ללימודיהם.
• היקף מערכת השעות במסלול לימודי הנדסאי צריך להיות לפחות 13 שעות שנתיות.
• המלגה תעודכן לאחר קבלת כל ציוני מועד ב’ ומותנת בהצלחה במבחנים.

מלגה לבוגרי הנדסאים בישראל הממשיכים ברצף ללימודים אקדמיים:
בוגרי הנדסאים באריאל שימשיכו ברצף ללימודים אקדמיים יקבלו בשנה א’ בלבד מלגת שכר לימוד בסך 2,000 ₪.

אקדמי:

תואר שני בפסיכולוגיה - מלגת הצטיינות על בסיס ציון בבחינת מתא"ם.
■ מלגה בשנה א’ לתואר.
■ סטודנטים בעלי ציון 130 ומעלה, זכאים למלגה של 80% משכר הלימוד.
■ סטודנטים בעלי ציון 120-129, זכאים למלגה של 40% משכר הלימוד.

תואר שני מוסמך במנהל עסקים MBA - מלגת הצטיינות על בסיס ציון בבחינת GMAT -
■ מלגה בשנה א’ לתואר.
■ סטודנטים בעלי ציון 47 ומעלה, זכאים למלגה של 80% משכר הלימוד.
■ סטודנטים בעלי ציון 44-46, זכאים למלגה של 40% משכר הלימוד.

מלגה לבוגרי האוניברסיטה שימשיכו לתואר שני:
■ סטודנטים שימשיכו ברצף מלימודי תואר ראשון ללימודי שני במסלול עם תזה יקבלו בשנה א’ ללימודי התואר השני מלגה של 2,500 ש"ח.
■ סטודנטים שימשיכו ברצף מלימודי תואר ראשון ללימודי שני במסלול ללא תזה יקבלו בשנה א’ לתואר השני הנחה של 1,500 ש"ח.
■ סטודנטים שלא ממשיכים ברצף מלימודי תואר ראשון ללימודי שני במסלול עם תזה יקבלו בשנה א’ מלגה של 1,500 ש"ח.
■ סטודנטים שלא ממשיכים ברצף מלימודי תואר ראשון ללימודי שני במסלול ללא תזה יקבלו בשנה א’ מלגה של 500 ש"ח.

מלגה ללימודי תעודת הוראה:
סטודנט הלומד ללימודי תעודת הוראה זכאי לקבלת מלגה בסך 1,000 ₪ בשנת הלימודים הראשונה ללימודי תעודת ההוראה.
במחלקות: מנהל עסקים ותעשיה וניהול.

מלגה ללימודי קורסי העשרה:
סטודנטים רשאים ללמוד ללא תשלום, קורסים מתוכנית הלימודים בתואר ראשון בלבד ושאינם נכללים בתכנית הלימודים בהיקף של עד 4 שעות שנתיות בכל שנת תקן.

מלגת שומע חופשי:
סטודנטים אשר לומדים במסגרת פרויקט "שומע חופשי במעמד מיוחד" זכאים ל – 100% פטור מתשלום שכר לימוד, קורסי אנגלית ו-50% מתשלומי האגרות.

מלגת הנחה לתשלום במזומן:
לפי הגדרת ועדת מלץ סטודנט לתואר ראשון או שני אשר ישלם את מלוא שכר הלימוד מראש ובמזומן (לפי שכר לימוד תקני ) עד ל-15 בספטמבר, יהיה זכאי להנחה בשכר לימוד בגובה של 2.5%.

פרויקט הישגים:
סטודנט המשתייך לפרויקט "הישגים" ומציג אישור מטעם הפרויקט זכאי לקבל מלגה בסך 500 ₪ בשנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה.

מלגה לנפגעי פעולות טרור ובני משפחותיהם:
המלגה מיועדת לסטודנטים נפגעי פעולות טרור בעלי נכות של 19% ומעלה או שלהם בני משפחה מדרגה ראשונה נפגעי פעולות טרור בעלי נכות של 19% ומעלה ובתנאי שיחלו ללמוד תוך 5 שנים מיום האירוע.
במידה והסטודנט נפגע – יהיה הסטודנט זכאי למלגת בשכר לימוד בלבד בגובה אחוז הנכות לו הוכר.
במידה ובן משפחתו של הסטודנט נפגע – יהיה הסטודנט זכאי למלגת שכר לימוד בגובה 50% מאחוז הנכות שהוכרה.

מלגת יום פתוח:
■ אקדמי:
הנחה למשלמים דמי רישום – 100 ₪ + ערכת רישום בשווי 45 ₪.
הנחה לשלמים מקדמה - 300 ₪ הנחה
סה"כ: עד 445 ₪ הנחה
■ הנדסאים:
הנחה למשלמים דמי רישום – 100 ₪
■ מכינה:
הנחה למשלמים מקדמה - 300 ₪ הנחה

מלגת עידוד קבוצות:
סטודנטים הלומדים במסגרת בזק, רפאל וקבוצות אחרות:
■ בזק תואר ראשון 12% הנחה בתנאי שיש כיתה ייעודית
■ בזק תואר שני 10% + 1,500 ₪ החזר בתום התואר בתנאי שיש כיתה ייעודית
■ רפאל 1,250-2,500 ₪ בתום התואר (תלוי במסלול הלימודים)
קבוצות אחרות:
■ תואר ראשון - 7% הנחה בשכר לימוד
■ תואר שני ללא תזה – 10% הנחה בשכר לימוד
■ תואר שני עם תזה – 15% הנחה בשכר לימוד
■ הנדסאים – 7% הנחה בשכר לימוד עם סיום התואר ועמידה בבחינות מה"ט
■ מכינות – 5%
■ 50% - הנחה בדמי הרישום והאגרות
■ חריגות בתאום עם מנהלת אגף הכספים

מלגה לסטודנטים בחוג לספרות:
■ סטודנטים שירשמו ללימודי ספרות יזכו למלגה בהיקף 50% משכר הלימוד לשנה הראשונה, ובתנאי שיעמדו בקריטריונים של המחלקה הרב תחומית.
■ סטודנט משנה ב’ ומעלה (העומד בקריטריונים של הסעיף הראשון) וממוצע ציוונו בשנה החולפת יהיה מעל 90 ומעלה יזוכה במלגה של 50% משכ"ל.
הבהרות:
• המלגה מותנת בסיום התואר במועד (שנות התקן המפורסמות באתר) , סטודנט שיחרוג משנות התקן – המלגה תבוטל וידרש להסדר תשלום
• אין כפל מלגות

מלגה לסטודנטים הלומדים פיזיקה:
■ 50% הנחה בשנה א’.
■ משנה ב’ ומעלה, סטודנט אשר ממוצע ציוניו בשנה החולפת יעמוד על 90 ומעלה, יזכה במלגה של 50% משכ"ל.
■ המלגות יינתנו רק עם סיום התואר במועד.

מלגת עידוד במחלקות ביולוגיה, כימיה ופיזיקה:
■ סטודנטים הלומדים במחלקה ביולוגיה/ כימיה / פיזיקה עם ציון פסיכומטרי 620 ומעלה יקבלו מלגה בסך 3,000 ₪
■ המלגה מותנית בסיום סמסטר ראשון ללימודים.
■ אין כפל מלגות.
■ המלגה מיועדת לשנה ראשונה בלבד.
■ המלגה אינה תקפה לסטודנטים הלומדים כפל תואר.

מלגה במחלקות לכימיה ביולוגית, ארכאולוגיה, לימודי ארץ ישראל:
■ סטודנטים הלומדים במחלקה לכימיה ביולוגית/ ארכאולוגיה / לימודי ארץ ישראל עם ציון קבלה משוכלל של 550 יקבלו מלגה של 50% משכ"ל של שנת הלימודים הראשונה.
■ סטודנט משנה ב’ ומעלה (העומד בקריטריונים של הסעיף הראשון) וממוצע ציוונו בשנה החולפת יהיה מעל 90 ומעלה יזוכה במלגה של 50% משכ"ל.
■ המלגות יינתנו רק עם סיום התואר במועד.

מלגה מיוחדת לסטודנטים במסלול מדעי המחשב או בלימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה:
עקב מחסור ארצי בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה עילית, עלה הצורך בהגדלת מספר הסטודנטים בתחומי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב אשר השתלבו בהמשך בשוק העבודה.
אוניברסיטת אריאל רואה חשיבות גדולה במתן מענה לצורכי השוק ולשם כך מעניקה מלגה ייחודית לסטודנטים שנה א’ שהתקבלו ללימודים במחלקות האלו.
גובה המלגה:
■ סטודנטים שציון הפסיכומטרי שלהם הוא 630 או ציון בגרות 110 יהיו זכאים למלגה בסך 1,500 ₪.
■ סטודנטים שירשמו ללימודים במסלול מדעי המחשב או במסלול לימודי ההנדסה יהיו זכאים למלגה בסך 800 ₪.
כללי המלגה:
■ המלגה מיועדת לשנה א’ בלבד.
■ המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים במסלול חשמל ואלקטרוניקה או במסלול מדעי המחשב.

מלגה לסטודנטים בפרויקט מיוחד:
סטודנטים מפרויקט אוניברסיטה בע"מ.
דמי רישום- 50% הנחה
אגרות- 50% הנחה
רישום לקורס חוזר- 50% מעלות הקורס (דמי רצינות)
אנגלית- קורס רגיל חינם
אנגלית ייחודית- הדלתא בין עלות הקורסים
שכר לימוד – חינם

מלגה לסטודנטים הלומדים שני תארים במקביל:
■ סטודנטים הלומדים שני תארים במקביל
■ ביולוגיה ותזונה = 400%
■ שאר השילובים: 400% + 10% לכל שנה
■ במקרים בהם הלומדים ניתנים לזיהוי עם תחילת כפל התואר יחויבו בהתאם.
■ במקרים ואין אפשרויות זיכוי יתבצע זיכוי בעת בדיקת הזכאות.

מסלול ישיר לתואר שני:
■ מסלול ישיר הינו מסלול המאפשר סיום לימודי תואר ראשון + תואר שני ברצף
משך הלימודים: שנה נוספת לאחר התואר הראשון.
■ מסלול ישיר לא קיים בכל מחלקות הלימוד- לפרטים ניתן לפנות למחלקה בה הנך לומד.
■ מלגה בסך 3000 ₪ (המלגה תינתן במעמד סגירת חובות תואר ראשון בשנות התקן ותעמוד לטובת התואר השני).
■ הטבת שכ"ל ופטור מתשלום דמי רישום ינתנו לסטודנטים בוגרי תואר ראשון באוניברסיטת אריאל בשומרון בלבד.

הטבה מיוחדת למסלול הישיר - זכאות לכפל מלגות:
■ סטודנטים הלומדים במסלול זה ומסיימים את לימודיהם יקבלו מלגת ממשיכים בתוספת למלגת מסלול ישיר.
סכום המלגה:
■ 2,500 ₪ ללומדים במסלול עם תזה.
■ 1,500 ₪ ללומדים במסלול ללא תזה.

מלגה לסגל לומד ובני משפחתם:
■ הנחה לסגל הלומד ובני משפחותיהם
■ 100% הנחה לפי היקף המשרה של העובד והקרבה ללומד.

מלגת נתוני כניסה והצטיינות לתואר ראשון תשע"ט:
■ סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי 700 ומעלה, יקבלו מלגת שכר לימוד בגובה 100% שכר לימוד בכל שנות לימודיהם התקניות ובתנאי שהממוצע השנתי יהיה 95 ומעלה בכל שנה ושנה.
הבהרות:
• המלגה תינתן בכל שנה מחדש.
• גובה המלגה הכולל לא יעלה על 100% שכר לימוד תקני X מספר השנים התקניות לתואר.
• לקבלת המלגה יש לחתום על טופס בקשה ולהעבירו למדור שכר לימוד - הורדת טופס בקשה.
• אין כפל מלגות.
• במידה וסטודנט יחרוג משנות התקן לתואר, או יפסיק לימודיו, יבוטלו המלגות שהוזנו ועל הסטודנט יהיה להסדיר תשלום מידית.

■ סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי 680-699 יקבלו מלגה בגובה 50% שכר לימוד תקני במידה ויסיימו את לימודיהם במועד.
הבהרות:
• המלגה תינתן עבור שנה א’ בלבד
• המלגה בגובה 50% שכר לימוד תקני.
• לקבלת המלגה יש לחתום על טופס בקשה ולהעבירו למדור שכר לימוד - הורדת טופס בקשה.
• אין כפל מלגות.
• במידה וסטודנט יחרוג משנות התקן לתואר, או יפסיק לימודיו, יבוטלו המלגות שהוזנו ועל הסטודנט יהיה להסדיר תשלום מידית.

מלגת נתוני כניסה והצטיינות לתואר שני תשע"ח (על סמך ממוצע ציוני תואר ראשון):

מלגת הצטיינות על בסיס ממוצע ציונים של תואר ראשון:

מלגת הצטיינות על בסיס ממוצע ציונים של תואר ראשון:

מלגה בשנה א’ לתואר:
■ סטודנטים שסיימו תואר ראשון בהצטיינות יתרה ו/או בממוצע ציונים 95 ומעלה זכאים למלגה על סך 80% עד לגובה שכ"ל נורמטיבי.
■סטודנטים שסיימו תואר ראשון בהצטיינות ו/או בממוצע ציונים 92-94, זכאים למלגה על סך 40% עד לגובה שכ"ל נורמטיבי.
• כל הסטודנטים מחויבים בתשלום ראשון מלא.
• המלגה מותנית בסיום חובות אקדמיים תוך סמסטר מתום שתי שנות התקן.
• המלגה תינתן רק בסיום התואר במועד התקני.
• המלגה לא מיועדת לזכאים למלגות מחקר
• אין כפל מלגות
• אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתעריפי המלגות השונות.

◄ כל המלגות נתונות לשינוי תמידי מצד נותני המלגה, יש להתעדכן מול האוניברסיטה.
◄ אין בפרסום לפגוע במגדר זה או אחר.
◄ כל הזכאויות המפורטות הם בהתאם לתנאי הקרנות השונות, גופים מממנים ותקציב, על כן נתונים לשינויים.
◄ המלגות בהתאם לכללים ולקריטריונים המפורטים באתר האוניברסיטה.
◄ אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתעריפי המלגות השונות.


תמונות

  • שם מוסד הלימוד:
     אוניברסיטת אריאל בשומרון - תואר אקדמי
  • שם מסלול הלימוד:
     תואר ראשון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי טכנאים / הנדסאים ,לימודי תעודה

לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649