מלגות לימודים

קבל מלגה ללימודים במכללה ו / או אוניברסיטה מידע רשמי ומעודכן חינם.
מלגת לימודים הינה סיוע כספי למטרת לימודים בלבד והיא ניתנת ע"פ קריטריונים ברורים שנקבעו ע"י המוסד הלימוד.
ישנן מלגות לימודים שניתנות לתלמידים מצטיינים ע"פ ממוצע ציונים מסוים, מלגות שניתנות לחיילים משוחררים ועוד.

לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649