התאמת מתווה ההופעה בנרשמים לפי תוכנית שנתית:

עם סיום תהליך התאמה הראשוני של נרשמים לצרכי הלקוח, נבנית ללקוח (עפ"י רצונו) תוכנית עבודה שנתית. תוכנית הנותנת ביטוי (מראש) לצרכים הייחודיים של כל לקוח ולקוח, בהתבסס על תוצאות תהליך ההתאמה ובהתאם לתוכנית העבודה/לוחות זמנים מתכוננים של הלקוח (עיתוי ימים פתוחים/אירועים), מועדי סגירת/פתיחת הרשמה, ועוד.

התוכנית משלבת בין המודלים השונים, בתקופות שונות, וקמפיינים שונים הנותנים ביטוי לצרכים השונים, לדוגמא: קמפיין כללי/תדמיתי למכללה לקראת יום פתוח/תחילת הרשמה, בשילוב קמפיינים נקודתיים בתוך תתי קטגוריות בנרשמים לכל מסלול בהתאמה המבטאים יתרון יחסי בקטוגריית הלימוד הרלונטית.

לחץ להגדלת התרשים
לחץ להגדלת התרשים


יתרונות התכנון השנתי בנרשמים:
לעבודה מתוכננת במסגרת תוכנית עבודה שנתית יתרונות רבים המנצלים את היכולות של נרשמים בהיבטים שונים:

ברמת התמחיר: תוכנית שנתית מאפשרת קביעת הנחה ממחיר הליד הבסיסי לאורך כל השנה כפונקציה של תקציב פרסום/מתווה הופעה שנתי.

ברמת התקציב: תוכנית שנתית מאפשרת קביעת מסגרת תקציבית שנתית תוך שמירה על מסגרת התקציב (קבלת כמות לידים ידועה וקבועה בממוצע שנתי).

ברמת המדיה: תוכנית שנתית מאפשרת שיריון שטחי פרסום ולו מהטעם שכל המפרסמים צורכים את המדיה בתקופה זהה פחות או יותר בהתאם ללו"ז האקדמי)

ברמת אפקטיביות העברת המסרים: תוכנית שנתית מאפשרת חלוקה נכונה של מסרים על-פני השנה, (ריכוז מאמץ עם מסר תדמיתי "מוביל- תחום" מחוץ לאתר, במקביל לקמפיין עם מסר משלים/מניע לפעולה בתוך נרשמים).

ברמת חלוקה נכונה של מסרים: פריסה נכונה של המסרים בתוך אתר נרשמים בהתאם לתתי קטגוריות/מסלולים ובהתאם לקהלי היעד השונים ושפת התקשורת המתאימה (קמפיין למחשבים צריך להתנהל אחרת מקמפיין בעיצוב גם אם הם של אותו מוסד...). בדגש על קמפיינים כירוגיים המציגים ומבדלים בשפה "פשוטה" יתרונות ברורים למתעניין המבולבל.
מידע נוסף על אתר נרשמים:
לפרטים ומידע נוסף אנו זמינים גם בטלפון: 03-7755003 ובמייל info@nirshamim.co.il
אנחנו מזמינים אותך לקבל מידע נוסף
לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649