האקדמית תל אביב - יפו

תואר ראשון B.S.N אח/ות אקדמאי/ת

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - רחוב רבנו ירוחם 2, תל אביב-יפו

לימודי בוקר בלבד!

מטרת התכנית:
תכנית הלימודים לתואר ’בוגר’ בסיעוד תואמת למגמה להביא לאקדמיזציה של התחום והיא משלבת תכנים עיוניים עם לימודים קליניים ועם התנסות מעשית. שילוב זה מקנה לבוגרים את המיומנויות הדרושות לעיסוק בסיעוד ותשתית ראשונית לניהול שירותי סיעוד, כמו גם יכולות אנליטיות וכישורים הדרושים ללימוד נמשך במהלך כל הקריירה. כל אלה עומדים בדרישות הסף שהציב משרד הבריאות לצורך הרישום בפנקס האחיות.

יתרונות:
● קידום מקצועי מהיר במקום העבודה
● העדפה של המוסד הרפואי לקבלת הבוגר של האקדמית על פני בוגרים אחרים
● תגמול כספי ודרגה מקצועית
● יוקרה מקצועית לעומת הבוגרים האחרים

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר ראשון B.S.N אח/ות אקדמאי/ת


מבנה התכנית:
תכנית הלימודים לתואר בוגר במדעי הסיעוד, כוללת 160 נ’ז (223 ש’ס).
בתכנית ארבע חטיבות למידה (חובה) על פי דרישת מנהל הסיעוד במשרד הבריאות וחטיבה חמישית
ייחודית לתוכנית לימודים זו:
● חטיבה ראשונה:
חטיבת מדעי יסוד- 45 נ’ז ( 45 ש’ס)
● חטיבה שניה:
חטיבת מדעי סיעוד -22 נ’ז (22 ש’ס)
● חטיבה שלישית:
חטיבת לימודים עיוניים קליניים
למידה עיונית - 54 נ’ז(54 ש’ס) +התנסות קלינית - 20 נ’ז ( 69 ש’ס)
● חטיבה רביעית:
התנסות קלינית מתקדמת -6 נ’ז(20 ש’ס)
זוהי חטיבת הלמידה הקלינית המסכמת את תכנית לימודי הסיעוד. חטיבה זו תילמד רק לאחר השלמת תכנית הלימודים המפורטת בחטיבות א’, ב’ ו - ג’ לעיל. בחטיבת לימוד זו יתרגלו הלומדים טיפול סיעודי כוללני ופעולות סיעוד מתקדמות תוך שהם מתערים בעשייה הסיעודית, ברמת אחות מוסמכת תחילית, במחלקות אשפוז השונות .
● חטיבה חמישית:
חטיבה נוספת הייחודית לתוכנית לימודים זו:
חטיבת ניהול צוותי בריאות הכוללת 7 קורסים בהיקף של 13 נ’ז (13 ש’ס).

◄ חטיבת ניהול צוותי בריאות תקנה לתלמידי התוכנית תפיסה ניהולית רחבה בתחומי הפרט, הקבוצה והמערכת של תחום הניהול, ותחבר בין הידע הניהולי הכללי של הסטודנטים עם תכנים רלוונטיים לעולם הפעילות של צוותי סיעוד. קורסי החטיבה מתבססים על הידע הבסיסי שירכשו הסטודנטים בהבנת מורכבותה של ההתנהגות האנושית בארגונים במסגרת הקורס ’מבוא להתנהגות אירגונית’ הנלמד בשנה ב’. קורס זה יתמקד בהבנת תהליכים בסיסיים ברמת הפרט והקבוצה, וישים דגש על נושאים כמו: תפיסות, מוטיבציה, מניעים, עמדות ויחסים בינאישיים המשפיעים על התנהגותם ותפקודם של פרטים וקבוצות בארגון קורסי חטיבת ניהול צוותי בריאות יעשירו וירחיבו ידע זה.

◄ במסגרת הקורס ’ניהול מערכות בסביבה דינאמית’, לדוגמה, תורחב הפרספקטיבה הניהולית של הסטודנטים ותקנה להם הבנה רחבה יותר של מערכות: הבנת תפקודו של הארגון כמערכת המורכבת מתת מערכות רבות, מבנים ארגוניים, התפתחות ארגונים לאורך מחזור החיים שלהם, תרבות ארגונית, הובלת שינויים ארגוניים, והבנת ההשפעות ההדדיות והדינאמיות שבין המערכת הארגונית לבין הסביבה בה היא פועלת.

◄ קבלת החלטות תופסת מקום כבד בעשייה הניהולית- סיעודית. לפיכך יוקדש בתוכנית קורס לתחום תורת ההחלטות ’יסודות תורת ההחלטות’, במסגרתו יוקנו ללומדים ידע וכלים סיסטמתיים הקשורים לקבלת החלטות בתנאי אי ודאות וסיכון, תוך דגש על העקביות של כללי ההחלטה, הגדרת העדפות, איסוף מידע ונטילת סיכונים.

◄ מאחר ומערכות בריאות עוסקות במתן שירות, תכלול החטיבה גם קורס בנושא ארגוני שירות. הקורס, ’ניהול ארגוני שירות’, יציג את הידע העכשווי בתחום ארגוני השירות, תוך הדגשת הדינאמיקה בין נותני השירות ללקוחותיהם מהיבטיהם הרגשיים. במהלך הקורס תוצגנה תפיסות שירות חדשניות, יוסברו מאפייניו של התפקיד השירותי (עבודה רגשית, ויסות רגשי, תשישות, לחץ), ותוסבר חשיבות איכות השירות לתוצרים הארגוניים הכלליים.

◄ סמינר בניהול המתייחס לניתוח אירועים קריטיים יקנה לסטודנט ידע תיאורטי בנושא וכלים שישמשו אותו לניתוח אירועים קריטיים בקליניקה. במהלך הסמינר יידרש הסטודנט ליישם ידע זה לצורך ניתוח אירוע קריטי מהעשייה הקלינית בהתבסס על ידע בניהול שרכש מהקורסים התיאורטיים ולהציגו בהתאם לכללי כתיבת עבודת מחקר.

◄ הסטודנט ירכוש כלים משוכללים לחיפוש ידע שיסייעו לו בניהול מטופלים וצוות סיעודי בקורס ’שימוש ברשומות ממוחשבות לצרכי ניהול’. בקורס זה יושם דגש על תפקוד איש צוות במוסד רפואי בסביבת עבודה ממוחשבת תוך שמירה על צרכי המטופלים וזכויותיהם.

◄ קורסי חטיבת ניהול צוותי בריאות יקנו אפוא לסטודנטים ידע וכלים ניהוליים ייחודיים שיסייעו להם במילוי תפקידים ניהוליים בתחום הסיעוד דוגמת ניהול קבוצת מטופלים, ניהול משמרת בבית חולים, ניהול מרפאה, ניהול צוות סיעודי במחלקה, ניהול הסיעוד בבית חולים, ניהול מוסד סיעודי גריאטרי ועוד.

ייחודי באקדמית!
אפשרות של תכנית הכשרה במהלך השנה הרביעית לתפקיד של מדריך קליני מורשה תעודה ’ מדריך קליני מורשה’ מטעם מנהל הסיעוד משרד הבריאות. הסטודנט שיעמוד בתכנית ההכשרה של קורס זה יקבל בנוסף התואר BSN (מטעם משרד הבריאות) גם תעודה של מדריך קליני מורשה.

כל מסלולי הלימוד של  האקדמית תל אביב - יפו


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649