אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תואר שני בלימודי המזרח התיכון

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות
  • אזור גיאוגרפי:
     באר שבע והדרום - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תואר שני בלימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב

המחלקה ללימודי המזרח התיכון מציעה לך תכנית עשירה ומגוונת לתואר מוסמך בלימודי המזרח התיכון, המתאפיינת ב:
◄ ביקורים בארצות האזור
◄ מתודולוגיות המחקר המתקדמות
◄ סדנאות בינלאומיות ומחקר מרתק

תוכנית הלימודים בעלת אופי רב- תחומי:
◄ דגש על שילוב בין מתודות שמקורן במחקר ההיסטורי לבין כאלה שמוצאן במדעי חברה
◄ מאמץ להעניק ביטוי לתפיסה זו כוללת תכנית הלימודים קורסים המדגישים היבטים תרבותיים וחברתיים בחקר המזרח התיכון

◄ ◄ ◄ מלגות ומענקים לתלמידים מטעם המחלקה ומרכז חיים הרצוג לחקר המזה"ת לתלמידים מצטיינים!


השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות הלימודים לתואר שני בלימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב.


המחלקה ללימודי המזרח התיכון נוסדה ב-1994, מתמקדת בחקר ומחקר של המזרח התיכון בשיטות לימוד בין-תחומיות. המחלקה מציעה לתלמידים מפגש נרחב עם האיזור, עם דגש על ההיסטוריה והתרבות, מעליית האיסלאם במאה השביעית ועד ימינו. מטרת הלימוד היא להציע לסטודנט כלים בסיסיים ומתקדמים למחקר ההיסטוריה החברה והתרבות. שיטות לימוד אלו מיושמות בחקר האיזור.המחלקה ללימודי המזרח התיכון עוסקת בחקר אזורנו מראשית האסלאם ועד ימינו, בגישה רב-תחומית, המשלבת מחקר היסטורי עם תובנות מן האנתרופולוגיה ומדעי החברה, חקר השפה והספרות, מדע הדתות ומדעי המדינה. המחלקה מעודדת מחקר עצמאי מקורי ומעודדת את תלמידיה לפנות לכיווני לימוד ומחקר חדשים.

מסלולי הלימוד לתואר שני במחלקה:
● המסלול המחקרי - המסלול המחקרי כולל לימודים בהיקף של 32 נק’ז והגשת עבודת גמר המזכה ב-8 נק’ז סה’כ 40 נק’ז). תוכנית הלימודים במסלול זה כוללת שלושה קורסי חובה (קורס מתודולוגי, קורס לכתיבת הצעת מחקר וקורס לכתיבת עבודת גמר), 2 סמינרים ו-4 רפראטים.

● המסלול הכללי - המסלול הכללי כולל לימודים בהיקף של 40 נק’ז ובחינת גמר. במסלול זה לא ידרשו המשתתפים להגיש עבודת גמר. תכנית הלימודים במסלול זה כוללת עשרה קורסים- קורס מתודולוגי, 3 סמינרים ו-6 רפראטים. בחינת הגמר בכתב תכלול שני נושאים שיוקצו לסטודנט בצירוף ביבליוגרפיה מתאימה. הבחינה תיבדק על ידי שני מרצים מהמחלקה, ושקלול הציונים של שניהם יהווה את ציון הבחינה.תנאי קבלה:
א. ללימודי תואר מוסמך במסלול הכללי יכולים להתקבל המועמדים הבאים:
1. בעלי תואר בוגר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, או באוניברסיטה אחרת מוכרת בארץ או בחו’ל בציון ממוצע של 80 לפחות.

2. בעלי תואר בוגר במחלקה אחרת באוניברסיטה בן –גוריון בנגב, או אוניברסיטה אחרת מוכרת בארץ או בחו’ל, שממוצע הציונים שלהם בכלל הלימודים לתואר בוגר הוא 80 לפחות. סטודנטים אלה יחויבו בלימודי השלמה כפי שייקבע על בסיס פרטני על-ידי הועדה למוסמכים של המחלקה.

ב. ללימודי תואר מוסמך במסלול המחקרי יכולים להתקבל המועמדים הבאים:
1. בעלי תואר בוגר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, או באוניברסיטה אחרת מוכרת בארץ או בחו’ל בציון ממוצע 85 לפחות.

2. בעלי תואר בוגר במחלקה אחרת באוניברסיטה בן –גוריון בנגב, או אוניברסיטה אחרת מוכרת בארץ או בחו’ל, שממוצע הציונים שלהם בכלל הלימודים לתואר בוגר הוא 85 לפחות וזאת לאחר שסיימו את לימודי ההשלמה במחלקה.

3. תלמידי תואר שני במסלול הכללי שהשיגו ציון ממוצע של 85 לפחות בקורסי התואר השני שלמדו.

4. מוסמכים בלימודי המזרח התיכון במסלול הכללי שממוצע ציוניהם בתואר שני 85 לפחות.

5. המלצת מרצה מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון (או ממחלקה/אוניברסיטה אחרת במקרה של מועמדים שלמדו תואר ראשון במחלקה/אוניברסיטה אחרת) אשר המועמד הגיש לו עבודת סמינר או פרו-סמינר בלימודי התואר הראשון.

6. ראיון קבלה.

7. נושא לכתיבת תזה וחתימת מרצה מסגל המחלקה ללימודי המזרח התיכון המוכן לשמש מנחה. תלמידים הפונים להתקבל לתואר שני במסלול המחקרי עם סיום לימודי התואר הראשון יוכלו להתקבל לשנה הראשונה בלימודי המסלול המחקרי ללא נושא ומנחה לתזה, בתנאי שעד תום השנה יגבשו נושא למחקר, ישיגו הסכמת מרצה מהמחלקה להנחותם ויגישו הצעת מחקר (בהתאם לתקנון הפקולטה).ייחודיות התוכנית:
◄ רוח צוות
◄ מתודולוגיות המחקר המתקדמות
◄ פתיחות לתלמידים
◄ הלימודים כחוויה מעצבת, הכוללת מפגשים תכופים בין הסטודנטים לבין עצמם ובין המרצים.
◄ ביקורים בארצות האזור
◄ סדנאות בינלאומיות ומחקר מרתק.
◄ המחלקה ומרכז חיים הרצוג לחקר המזה’ת שלצידה, מעניקים מספר רב של מלגות ומענקי מחקר לתלמידים מצטיינים, מציעים תעסוקה מעניינת לעוזרי מחקר והוראה ומעודדים לימודים לתואר שלישי.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649