אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תכנית השלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות
  • אזור גיאוגרפי:
     באר שבע והדרום - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תוכנית השלמה לתואר .M.A עם הכשרה לעבודה סוציאלית
מסלול הכניסה שלך ללימודים מתקדמים בעבודה סוציאלית!

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציעה לך ‏‏תוכנית ללימודי השלמה לקראת לימודי תואר מוסמך (MA) עם הכשרה לעבודה סוציאלית:
◄ התכנית כוללת שנת השלמה וכן הכשרה מעשית בשדה
◄ המתקבלים יחויבו בכתיבת תיזה
◄ המתקבלים יסיימו את לימודי ההשלמה טרם קבלתם ללימודי התואר השני בעבודה סוציאלית

התוכנית מיועדת לבוגרי אוניברסיטה,
שאינם בעלי תואר בוגר בעבודה סוציאלית.


השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תוכנית ההשלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון.


מסלול הכניסה שלך ללימודים מתקדמים בעבודה סוציאלית!
תוכנית ההשלמה מיועדת לבוגרי אוניברסיטה, שאינם בעלי תואר ’בוגר’ בעבודה סוציאלית. מטרת התוכנית הינה לשמש הכנה לקראת לימודי תואר מוסמך. שילוב תוכנית ההשלמה ותוכנית לימודי תואר מוסמך נועד להכשיר עו’ס המיומנים הן בתחום הפרקטיקה והן בתחום המחקר.

פרטי תוכנית ההשלמה:
● התכנית כוללת שנת השלמה וכן הכשרה מעשית בשדה (יומיים בשבוע במשך שנתיים).
● מתקבלי התכנית יתקבלו לנתיב המחקרי בלבד בתואר השני ויחויבו בכתיבת תיזה.
● המתקבלים יהיו חייבים לסיים את לימודי ההשלמה טרם קבלתם ללימודי התואר השני בעבודה סוציאלית.

בין קורסי החובה העיוניים והמעשים בתכנית ההשלמה:

● התערבויות בעבודה סוציאלת:
מטרת הקורס להקנות לסטודנט ידע בסיסי בשיטות התערבות במישורי הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה, וכן הכרות עם מודלים תיאורטיים שונים המנחים התערבות מקצועית במישורים אלו. במהלך הקורס נלמדות מיומנויות התערבות בסיסיות תוך בחינת יישומן במגוון מישורי ההתערבות. דגש מיוחד ניתן לסוגיות שונות הקשורות לתהליך ההתערבות.

● יסודות בעבודה סוציאלית:
הקורס ידון בתפקיד החברתי של מקצוע העבודה הסוציאלית תוך בחינת הערכים, המטרות, בסיס הידע, ותחומי העיסוק של המקצוע. יושם דגש על יחסי הגומלין המתקיימים בין האדם לסביבתו כבסיס להתבוננות על מצוקות ובעיות חברתיות ולדיון בסוגיות של צדק חברתי. יוצגו גישות ביקורתיות המופנות כלפי המקצוע, וייבחנו האתגרים הניצבים בפניו בעת הנוכחית. בנוסף, הקורס יעסוק בהיבטים שונים של התערבות שיטתית ומתוכננת. ילמדו גישות שונות להתערבות ויבחנו סוגיות ודילמות הקשורות לעשייה המקצועית של העובד הסוציאלי.

● לימודי מעבדה שנה א’ ובשנה ב’

● סדנת אוריינטציה לעבודה סוציאלית:
מטרת הסדנא לחשוף את הסטודנטים לעולמות תוכן שונים של הפרקטיקה של מקצוע העבודה הסוציאלית ולאפשר להם הכרות ראשונית עם מרכיבי הזהות המקצועית של העובד הסוציאלי.

● מדיניות רווחה:
מטרת השיעור לתת מבוא ראשוני במושגי המדיניות החברתית בכלל ומדינת הרווחה בפרט. השיעור ינסה לעמוד על דפוסי הפעולה והדילמות ביישום מדיניות בתחומים שונים ולעמוד על המבנים וההסדרים המוסדיים במדינת הרווחה. השיעור יכוון, מחד גיסא להקנות ידיעה על המדיניות החברתית בישראל ומאידך גיסא לספק התבוננות השוואתית למדינות אחרות● משפט, אתיקה ועבודה סוציאלית:
מטרת הקורס היא להציע לסטודנט מורה דרך להבין מהו משפט ,מהו ההגיון הפנימי של הנורמות המשפטיות והאתיות, מהן זיקותיו של המשפט לעבודתו כסטודנט לעבודה סוציאלית בעבודה מעשית וכעובד סוציאלי כפוטנציה. תכליתה של למידה זו היא לאפשר לסטודנט (ולעובד הסוציאלי שיצמח ממנו) להפעיל שיקול דעת עצמאי לאור מסגרת רעיונית משפטית ואתית ולממש אני מאמין אישי - מקצועי בצל לחצים צולבים הצפויים בעבודתו בשדה .

● מבנה חברתי של ישראל:
הקורס עורך הכרות עם התהליכים המרכזיים בהתפתחותה ובעיצובה של החברה בישראל, עם דגש על תהליכים שבתקופה לפני ומיד אחרי הקמת המדינה, ואח’כ הוא מתמקד במבנה היחסים בין הקבוצות השונות המרכיבות את החברה הישראלית היום, ובתהליכים מרכזיים ביחסים אלה. הקורס יתנהל בדרך של הרצאות פרונטאליות. ההערכה תתבסס על תרגיל שיינתן במהלך כל סמסטר, ועל בחינה (שאלות סגורות) בסוף כל הסמסטר אשר תתבסס על הכרות עם הפריטים הביבליוגראפיים.

● הכשרה מעשית בשדה:
תוכנית ההכשרה מיועדת להקנות בצורה שיטתית את הידע, המיומנות והניסיון הדרושים לפעולה במסגרת העבודה ולאפשר ביצוע יעיל של תפקידים בשירותי הרווחה השונים, בהם התלמידים עתידים לפעול. ההכשרה המעשית כוללת הכרות עם סוכנויות רווחה; עבודה מעשית בהנחיית מדריך מקצועי עם הפרט בסביבתו (עבודה פרטנית); מיפוי צרכים של אוכלוסיות במצוקה ותכנון תוכנית התערבות חברתית.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649