אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תואר ראשון בגאוגרפיה ופיתוח סביבתי

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות
  • אזור גיאוגרפי:
     באר שבע והדרום - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

רוצה ללמוד על החיבור בין האדם לסביבה?

אוניברסיטת בן-גוריון מציעה לך
תוכנית ללימודי תואר ראשון בגאוגרפיה ופיתוח סביבתי:


◄ תוכנית לימודים מעשית וייחודית
◄ מחלקה בעלת מוניטין בינלאומי בתחום המחקר
◄ מעבדות מתקדמות ואפשרויות תעסוקה מגוונות

מגוון מסלולי לימוד לבחירתך:
◄ גאוגרפיה אנושית
◄ פיתוח ותכנון עיר ואזור
◄ איכות הסביבה וגאו-אקולוגיה
◄ גיאוגרפיה פיזית (גאומורפולוגיה)
◄ טכנולוגיות מידע גיאוגרפיות (GIT)
◄ מסלול משולב עם לימודים במחלקות אחרות מהפקולטה למדעי הרוח והחברה או מביה"ס לניהול

רוצה לקבל מידע נוסף?

השאר פרטים, ללא כל התחייבות, וקבל את כל המידע אודות הלימודים
לתואר ראשון בגאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון.


במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ייפתחו לפניכם כל המרחבים בתוכנית לימודים מעשית וייחודית, למחלקה ענף מחקר ומוניטין בינלאומי, מעבדות מתקדמות ואפשרויות תעסוקה מגוונות.

הגיאוגרפיה עוסקת במיקום תופעות פיזיות ואנושיות, בפיזורן במרחב וביחסי הגומלין שביניהן. הגיאוגרפיה עוסקת בזיהוי, בתיאור, בסיווג, במדידה, במיפוי ובניתוח תופעות אלו בצורה שיטתית וניסויית, תוך הדגשת הקשרים המורכבים בין אדם לסביבתו. במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון תוכלו ללמוד על כל אלה תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כצילום לווייני וחישה מרחוק, ומתוך גישה הומניסטית וחשיבה מעמיקה.

את לימודי הגאוגרפיה ניתן גם לשלב עם לימודים במחלקות אחרות מהפקולטה למדעי הרוח והחברה או מביה’ס לניהול (חדש!).
שילוב לימודי גאוגרפיה עם לימודים במחלקות אחרות נעשה באמצעות תוכנית לימודים דו-מחלקתית, גאוגרפיה כמחלקה ראשית וגאוגרפיה כחטיבה.

תחומי המחקר והלימוד במחלקה מתחלקים לתתי תחומים עיקריים:

המסלול לתכנון ופיתוח עיר ואזור וגאוגרפיה אנושית
במסלול זה נלמדות סוגיות תיאורטיות ומעשיות של פיתוח ותכנון עירוני ואזורי, תהליכי השתלבות האדם במרחב, תהליכים פוליטיים המשפיעים על החלטות בעלות משמעות מרחבית, בחינת תכניות מתאר ופיתוח, חקר שימושי קרקע ועוד.

מעבדות ומכוני מחקר

◄מכון מחקר בינתחומי יישומי:
מטרתו הינה חקר הפיתוח האזורי, קידום יוזמות, ועיצוב מדיניות לפיתוח חברתי, כלכלי וסביבתי עם דגש על אזור הנגב. המכון עורך מחקרים אינטר-דיסציפלינריים, כנסים וימי עיון.

המסלול לאיכות הסביבה (גאו-אקולוגיה)
במסלול זה נלמדים היבטים תיאורטיים ויישומיים של אקולוגיה מרחבית, גורמים חברתיים-אקולוגיים מעצבי נוף, תכנון ניהול של שטחים פתוחים על בסיס הבנת תהליכים גאו-אקולוגיים.

מעבדות ומכוני מחקר

◄ המעבדה לגאו-אקולוגיה:
מרכזת מחקרי שדה ומעבדה במגוון תחומים, המתקדמים בדגמי נוף ודינמיקה של צמחים ובע’ח במערכות אקולוגיות שונות. במעבדה פועלים כ-12 סטודנטים לתארים מתקדמים, העוסקים במחקרים כמו השפעת צמחים על אקלים העיר: שחזור נופים היסטוריים, השפעות של מקורות מזון אנטרופוגניים על פיזור מרחבי של תנים, דגמי פלישה של צמחים פלשניים ועוד.

המסלול לגאומורפולוגיה
מסלול זה מקנה יסודות להבנת תהליכים מעצבי נוף פיזי (גאומורפולוגיה, הידרולוגיה עילית, תהליכים אקלימיים ועוד.

מעבדות ומכוני מחקר

◄ המעבדה לגאומורפולוגיה:
במעבדה עמדות ל-12 סטודנטים לביצוע אנליזות שונות במסגרת קורסים ומחקרים. במעבדה טכנאי בעל יכולות גבוהות בנושאים הנדסיים ואלקטרוניים. המכשור במעבדה מאפשר בדיקות קרקע, בדיקות סחף ובדיקות ביולוגיות וכימיות כלליות. בנוסף מצוידת המעבדה בציוד שטח מתקדם, הכולל עשרות אוגרי נתונים, חיישנים וציוד מדידה.

◄ נקבת הרוח:
נקבת הרוח משמשת למחקר, להוראה ולכיול מכשירים המודדים את עוצמת הרוח ושטף תנועות חול בשדה. הנקבה ממוכשרת עם צינורות פיטו, הקשורים למונומטרים ידניים וממוחשבים. מעל תא הניסוי ממוקם מזין חול. זו נקבת הרוח היחידה בארץ למדידות של תהליכים איאוליים בשכבות גבול.

◄ מו’פ קטיף:
מכון מחקר בחסות משרד המדע ואב’ג העוסק במחקר סביבתי הקשור לנגב המערבי ,לכלכלתו ולחיים בו. המכון מפעיל מחלקה סביבתית ,מעבדה לגילוי חומרי הדברה בחקלאות ומחלקה לחקר עיירות הפיתוח.

המסלול לטכנולוגיות מידע גאוגרפיות (GIS)
מסלול זה מקנה מיומנויות בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות לניתוחים מרחביים, בדגש על חישה מרחוק ומערכות מידע גאוגרפיות (GIS).

מעבדות ומכוני מחקר

◄ המעבדה ל-GIS:
המעבדה מרכזת מחקרים אקולוגיים, הידרולוגיים וגאומורפולוגיים של אזורים צחיחים, תוך פיתוח מודלים דינמיים בזמן ובמרחב ושילוב של נתוני חישה מרחוק ו-GIS במערכות מידע גאוגרפיות. במעבדה פועלים כ-8 תלמידי מחקר על פרויקטים הממומנים על-ידי קרנות כמו האקדמיה הישראלית למדעים, קרנות בינלאומיות וקרנות ממשרדי ממשלה שונים.

◄ המעבדה לחישה מרחוק:
המעבדה מרכזת מחקר סביבתי ופלנטרי, תוך שימוש בכלי חישה מרחוק, כולל מערכות מוטסות, נישאות-חלל ומערכות קרקעיות. במעבדה פועלים כ-15 תלמידי מחקר מרקעים אקדמיים שונים.

דוגמאות למחקרים כוללות הערכת לחות קרקע על ידי מערכות מכ’מ, חישה מרחוק היפר-ספקטרלית, תהליכים איאוליים על פלנטות שכנות וחישה היפר-ספקטרלית.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649