אורנים המכללה האקדמית לחינוך

תואר שני הוראת שפות בהתמחויות עברית, ערבית ואנגלית

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי חינוך והוראה
  • אזור גיאוגרפי:
     חיפה והסביבה - טבעון

הלימודים במכללה הינם לימודי בוקר!
מסלול לתואר אקדמי הכולל תעודת הוראה!


אודות:
התוכנית להוראת שפות זרות (.M.Ed) עונה לצורך של מורים, בתי-ספר והחברה בישראל ליצור שיפור משמעותי בהוראת אנגלית וערבית במערכת החינוך ולקדם את רמת הידע והתפקוד של אנשי המקצוע הקשורים לתחום. התוכנית מקנה למתמחים ידע תיאורטי ומעשי בתחום הוראת השפות הזרות, כמו גם מפתחת מיומנויות אשר מובילות ליישום ידע זה במערכת החינוך. התוכנית מכשירה אנשי מקצוע כמומחים וכמנחי מורים ופרחי הוראה וכמפתחי יחידות לימוד.

השאר/י פרטים, ללא כל התחייבות, וקבל/י את כל המידע אודות לימודי תואר שני בהוראת
שפות זרות באורנים.


תנאי קבלה:
להתמחות בהוראת אנגלית:
■ תואר ראשון (B.A., B.Ed.) בשפה וספרות אנגלית כמקצוע עיקרי ממוסדות אקדמיים ישראליים בציון של 80 ומעלה.
■ תואר אקדמי ראשון בשפה וספרות אנגלית כמקצוע עיקרי שניתן על ידי מוסד אקדמי בחו’ל, בציון ממוצע של 80 ומעלה, ובתנאי שהתואר מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והמחלקה לשקילות תארים ודיפלומות במשרד החינוך.
■ תואר ראשון בתחום אחר ממדעי החברה או ממדעי הרוח בציון 80 ומעלה מארץ דוברת אנגלית. במקרים מסוימים, תתכן דרישה להשלמות ידע בתחומי השפה.
■ בחינת כניסה באנגלית.
■ תעודת הוראה בהוראת אנגלית.
■ ניסיון בהוראה.
■ ריאיון אישי.

להתמחות בהוראת ערבית:
■ תואר ראשון (B.A., B.Ed.) בשפה וספרות ערבית כמקצוע עיקרי ממוסדות אקדמיים ישראליים בציון של 80 ומעלה.
■ תואר אקדמי ראשון בשפה וספרות ערבית כמקצוע עיקרי שניתן על ידי מוסד אקדמי בחו’ל, בציון ממוצע של 80 ומעלה, ובתנאי שהתואר מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והמחלקה לשקילות תארים ודיפלומות במשרד החינוך.
■ תואר ראשון בתחום אחר ממדעי החברה או ממדעי הרוח ממוסד לימודים ששפתו ערבית. במקרים מסוימים, תתכן דרישה להשלמות ידע בתחומי השפה.
■ בחינת כניסה בערבית.
■ תעודת הוראה בהוראת ערבית.
■ ניסיון בהוראה.
■ ריאיון אישי.

להתמחות בהוראת עברית:
■ תואר ראשון (B.A., B.Ed.) בשפה וספרות עברית או בלשון עברית ובלשנות כמקצוע עיקרי ממוסדות אקדמיים ישראליים בציון של 80 ומעלה.
■ תואר אקדמי ראשון בשפה וספרות עברית כמקצוע עיקרי שניתן על ידי מוסד אקדמי בחו’ל, בציון ממוצע של 80 ומעלה, ובתנאי שהתואר מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והמחלקה לשקילות תארים ודיפלומות במשרד החינוך.
■ תואר ראשון בתחום אחר ממדעי החברה או ממדעי הרוח ממוסד לימודים ששפתו עברית. במקרים מסוימים, תתכן דרישה להשלמות ידע בתחומי השפה.
■ בחינת כניסה בעברית.
■ תעודת הוראה בהוראת עברית.
■ ניסיון בהוראה.
■ ריאיון אישי.

קהל יעד:
■ התוכנית מיועדת למורים המלמדים אנגלית או ערבית בבית-הספר היסודי
■ בחטיבת הביניים או בחטיבה העליונה
■ למנחים, למפקחים ולמחברי תוכניות וחומרי לימוד.

מטרות התוכנית:
■ העלאת רמת הפעילות הפרופסיונלית בהוראת שפות במערכת החינוך
■ קידום אקדמי ומקצועי של אנשי חינוך
■ התמחות ברמה גבוהה בהוראת אנגלית או הוראת ערבית, המקנה ידע עדכני במחקרים ובתאוריות
ומיומנויות הוראה, הדרכה ועיצוב חומרי לימוד
■ פיתוח מומחים להוראת שפות, המלמדים בעצמם על רמה גבוהה, מרכזים צוותי מורים,
מעצבים תוכניות וחומרי לימוד ומנחים מורים אחרים.

היקף הלימודים:
■ 21 ש’ש - לימודי חובה ורשות (כולל תרגילי מחקר).
■ הגשת עבודת גמר יישומית.
■ סטודנטים במסלול המחקרי נדרשים ל- 19 ש’ש וכתיבת תזה מחקרית.

ימי הלימוד:
יום ד’ בשבוע – יום לימודים מלא (ובנוסף לו, קורסים מקוונים ו/או ימי לימוד מרוכזים).

משך הלימודים:
שתי שנות לימוד לסיום שעות הלימוד והעבודות הסמינריוניות. ניתן להשלים את עבודת הגמר היישומית/מחקרית בשנה השלישית.

מאפייני תכנית הלימודים:
לימודי החובה המשותפים בהוראת שפות עוסקים בנושאים בבלשנות, הוראת שפה, מתודולוגיה של הוראת שפות מנקודת מבטו של התלמיד (רכישת שפה) ושל המורה (מתודולוגיית ההוראה).

בלימודי הבחירה המשותפים בהוראת שפות מוגש מגוון של קורסים המעמיקים את הידע בנושאים שונים כגון הערכה, חקר השיח, תרגום.

לימודי החובה בהתמחות באנגלית עוסקים בסוגיות העכשוויות בהוראת האנגלית במדינת ישראל, לימודים בהערכה ביקורתית של חומרי לימוד ותוכנית לימודים באנגלית כשפה זרה ובהתפתחות השפה האנגלית וכוללים גם עקרונות הכתיבה האקדמית.
לימודי הבחירה בהתמחות באנגלית כוללים מגוון של נושאים הספציפיים להוראת האנגלית: ספרות, שירה, תרגום, בלשנות, דקדוק פדגוגי, איתור וטיפול בקשיי ולקויות למידה באנגלית כשפה זרה ועוד.

לימודי החובה בהתמחות בערבית עוסקים בלימוד מתקדם של הדקדוק הערבי בממדים בלשניים, חברתיים ותרבותיים בהוראת השפה והתרבות הערבית וכן בסוגיות שונות של מתודיקה של הוראת הערבית כשפה נוספת בביה’ס הערבי ובביה’ס העברי, וכוללים גם דיגלוסיה ועקרונות הכתיבה האקדמית. הסטודנטים ידונו גם בסוגיות בחומרי לימודי ובתוכנית לימודים של הוראת הערבית.
לימודי הבחירה בהתמחות בערבית יפגישו את הסטודנט עם עיונים בלשון, ובספרות ובשירה הערבית הקדומה והמודרנית לסוגותיה.

לימודי החובה בהתמחות בעברית דנים בסוגיות נבחרות שבהוראת עברית כשפה שנייה כגון: סוגיות במתודיקה של הוראת פרקי דקדוק נבחרים בעברית, סוגיות בחומרי לימודי ובתוכנית לימודים, הוראת עברית כשפה שנייה בסביבה רב-תרבותית ורב-לשונית וכוללים גם עקרונות הכתיבה האקדמית. כמו כן, הסטודנטים יכירו דרכי הערכה וטיפול בקשיי למידה בעברית כשפה שנייה.

לימודי הבחירה בהתמחות בעברית מציעים מגוון נושאי העשרה המרחיבים את הידע הנוגע לשפה העברית כגון: לשונות העברית בהקשריה החברתיים השונים, עברית וערבית וקו התפר ביניהן, עולם השיח של המקורות היהודיים בנושאים לשוניים ועוד.

כל מסלולי הלימוד של  אורנים המכללה האקדמית לחינוך


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649