ספיר - המרכז הטכנולוגי להנדסאים

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי טכנאים / הנדסאים
  • אזור גיאוגרפי:
     באר שבע והדרום - ספיר - המרכז הטכנולוגי להנדסאים

אודות המסלול:
המגמה להנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים במכללת ספיר מעניקה לבוגריה תואר יקר ערך בתעשייה: הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים הנם בעלי זכות חתימה ותכנון אדריכלות הבניין ועיצוב הפנים של מבנים עד 4 קומות (״מבנה פשוט״ כהגדרתו בחוק) דהיינו המסה העיקרית של אפשרויות התכנון האדריכלי ועיצוב הפנים בארץ.

תוכנית הלימודים:
◄ לתלמידי המגמה פותחה תכנית לימוד חדשנית, ייחודית ובלעדית בארץ המאפשרת לבוגרי המגמה להנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים במכללת ספיר לשלב בנוסף לתואר המקצועי גם תואר ראשון BA בתרבות יצירה והפקה.
◄ תכנית זו פותחה מתוך הכרת סביבת התכנון העכשווית ומגמותיה העתידיות. התוכנית מכשירה מתכננים מקצועיים ומשכילים, שיוכלו ליצור ולהשתלב בענף כמתכננים עצמאיים או במסגרות העבודה הרבות הקיימות במשק או להמשיך ללימודי תואר שני במגוון תחומים.
◄ תלמידי המגמה לומדים להכיר את מגמות התכנון האדריכלי ועיצוב הפנים העכשוויים בארץ ובעולם, רוכשים מיומנויות תכנון ויצירה וידע רב בנושאי טכנולגיות ושיטות בניה, תשתיות, ומקצועות רקע נדרשים.
◄ תלמידי המגמה להנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים במכללת ספיר לומדים לפתח גישה תכנון מקורית ועצמאית ומגיעים להישגים מקצועיים יוצאי דופן בהצלחתם ומבוקשים מאוד במשק.
◄ הלימודים כוללים שימוש בכתות סטודיו ייעודיות ובמעבדות מחשבים עדכניות וחדשניות.

סגל המרצים:
בתוכנית מלמדים מיטב המרצים בתחום: אדריכלים ומהנדסים ידועי שם בתחומים רבים, בין היתר בבניה פרטית וציבורית, בבניה ירוקה ואקולוגית בהתאם לערכי הקיימות, בבניה נגישה, בתחיקת הבניה והבטיחות, בבניה חכמה ומתקדמת מבחינה טכנולוגית, תוך דגש על יצירה אדריכלית שימושית מחד אך אומנותית ועכשווית מאידך.

משך הלימודים:
◄ שנתיים וחצי
◄ 4-5 ימי לימוד ארוכים

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות, וקבל/י את כל המידע אודות הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים


תנאי קבלה:
אחת מן האפשרויות הבאות:
◄ ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הבגרות במקצועות הבאים:
● מתמטיקה - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
● אנגלית - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
● מקצועות העברית (אחד מהבאים: חיבור, ספרות, לשון או הבעה) - ברמה של 2 יחידות בגרות לפחות.
● יתקבלו גם שני מקצועות ברמה של 1 יחידה כל אחד.
◄ תעודת בגרות מלאה
◄ אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינה ללימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה או במכללה אקדמית למעט מכינה ייעודית ללימודים בתחום החינוך הגופני, מוסיקה, אומנות וכדומה), או מכינה 30+ (*) או מכינה אקדמית לעולים, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והמהווה אישור קבלה ללימודים גבוהים באותו מוסד.
זאת בכפוף לתנאים הבאים:
● באישור יצויין שהסטודנט עמד בכל דרישות המכינה.
● המקצועות שנלמדו במכינה היו בין היתר מתמטיקה, אנגלית, הבעה בעברית (**).
● היקף השעות המינימאלי במקצועות שלעיל יהיו:
● מתמטיקה - 200 שעות לימוד.
● אנגלית - 200 שעות לימוד.
● הבעה בעברית - 100 שעות לימוד.
● ניתן ציון של 55 לפחות במקצועות שלעיל.

* לאישור על סיום מכינה 30+ יידרש לצרף אישור על סיום 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי בארץ או אישור ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך ל-12 שנות לימוד.

** במקרים בהם נלמד מקצוע אוריינות אקדמית ולא הבעה בעברית יידרש לצרף תוכנית לימודים לבדיקת מה’ט.

◄מועמד שיתחיל את הלימודים במכללה בגיל 35 ומעלה יהיה פטור מתנאי הקבלה ויידרש להציג אישור על 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי מוכר בארץ כתנאי קבלה.

החרגות לתנאי קבלה
◄ כסטודנט מן המניין
● על-סמך לימודים בארץ
◄ תעודת גמר על סיום מכינה טכנולוגית, חתומה על ידי הגורם המוסמך במה’ט.
אישור מה’ט על ציון סופי עובר (55 ומעלה), בבחינות גמר ממלכתיות שהתקיימו על ידי מה’ט למכינה טכנולוגית בכל אחד משלושת המקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית.
שילוב של אישור ממשרד החינוך על ציון בגרות (55 ומעלה) בחלק מהמקצועות המצוינים בסעיף ב’ לעיל, ואישור מה’ט על ציון סופי (55 ומעלה) בבחינות גמר ממלכתיות במכינה טכנולוגית במקצועות האחרים הנדרשים כתנאי קבלה (מתמטיקה אנגלית או עברית).
◄ דיפלומה של טכנאי מוסמך, חתומה על ידי הגורמים המוסמכים במה’ט או במשרד החינוך.
◄ תואר ראשון B.A. או יותר, ממכללה אקדמית או אוניברסיטה, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
◄ על-סמך לימודים בחו’ל - אחד מהתנאים הבאים:
● אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לבגרות.
● אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך להשכלה על תיכונית, המאפשרת קבלה ללימודים גבוהים בארץ המוצא.
● אישור היחידה להערכת תארים במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לתואר ראשון לפחות.

◄ כסטודנט על תנאי:
● מועמד ללימודים יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) באחד ממקצועות הבגרות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל. את התנאי יהיה עליו להשלים עד תום השנה הראשונה ללימודיו ולא יאוחר מכך.
● מועמד ללימודים שלמד במכינה טכנולוגית את כל המקצועות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל, יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) בבחינת גמר ממלכתית של מה’ט באחד מהמקצועות (או מתמטיקה, או אנגלית, או עברית).

* מועמד אשר אינו עומד בתנאי הקבלה המפורטים יוכל להצטרף לתכנית לצורך השלמתם טרם הגשת המועמדות. לפרטים נוספים

תהליך הקבלה
◄ מועמדים למגמה יוזמנו ליום מיון הכולל הצגת תיק עבודות, מבדק מעשי בעיצוב, ציור ורישום, מבדק ידע כללי בתחום וראיון אישי.
◄ תוצאות יום המיון, בשקלול עם תנאי הקבלה, הם שיקבעו את קבלת המועמד למגמה.
◄ יובהר בזאת כי עדיפות תינתן לבעלי תנאי הקבלה הגבוהים ביותר.

איך נרשמים

◄ אתם מוזמנים לפנות אלינו אישית או להוריד את טפסי ההרשמה ולשלוח לכתובת שמופיעה על גבי טופס ההרשמה.
◄ מלאו את הטפסים וצרפו אליהם: אסמכתא לתשלום דמי הרשמה, 2 תמונות פספורט, אישורים כמפורט בתנאי הקבלה, צילום תעודת שחרור מצה’ל או שירות לאומי וצילום ת’ז.

* מועמד שיגיש טפסים, ללא אישורים המעידים על עמידה בתנאי הקבלה הנדרשים, לא תבחן מועמדותו עד להגשתם.
* פתיחת כל אחת מהכיתות מותנית במספר מינימלי של נרשמים ובכפוף לאישור מה’ט.

כל מסלולי הלימוד של  ספיר - המרכז הטכנולוגי להנדסאים


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649