המכללה האקדמית אחוה - מסלול אקדמי

B.Ed בחינוך ותעודת הוראה - מסלולים לדוברי ערבית

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי חינוך והוראה
  • אזור גיאוגרפי:
     שפלה - בין רחובות לאשדוד

אודות:
המסלול להכשרת מורים דוברי השפה הערבית מתמודד עם חסם שפת האם באמצעות תשתית אקדמית-פדגוגית עשירה בה מקבלים הסטודנטים את הכשרתם בשפה הערבית ובשפה העברית גם יחד.
מתוך מטרה לקדם את הנגישות להשכלה גבוהה מקיימת המכללה תכנית ’אתגרים’ בה מושם דגש על פיתוח מיומנויות, פיתוח זהות אישית ותרבותית, לימודי לשון ערבית, שפה ערבית ועברית.

תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה בשפה וספרות ערבית במסלול רב-גילאי*
השינויים שחלו בחברה ובמערכת החינוך בעשור האחרון מחדדים את הצורך במורים ראויים ואיכותיים, משכילים ורחבי אופקים ובעלי אחריות אישית וחברתית. תכנית הלימודים נועדה לתת מענה לצורך זה ולפתח את הידע והמיומנות של המורה לעתיד, ובד בבד להעצים את אישיותו ולהכינו לתפקידו כמחנך מעורב ומשפיע.
מטרת התכנית היא להכשיר סטודנטים להוראת השפה הערבית והספרות הערבית בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים בחברה הערבית, תוך הקניית ידע ומיומנויות בהוראה מיטבית בכיתה. התוכנית מעשירה את הסטודנטים בידע על התרבות הערבית, על השפה ועל הספרות הערבית לאורך הדורות, למען ירכשו מיומנויות וכישורים שאותם יוכלו להנחיל לתלמידיהם.
התוכנית משלבת שני ענפים יסודיים וחשובים של הערבית - השפה והספרות - הקשורות זו בזו ומזינות זו את זו. בנוסף לעיסוק בספרות הערבית הקלאסית והמודרנית ובסוגיות מרכזיות בבלשנות הערבית ובדקדוק של הערבית הסטנדרטית, התוכנית מדגישה את התרבות הייחודית, העשירה והמגוונת של החברה הערבית בישראל וממחישה את היותה תרבות זו מקור לגאווה.
בוגרי התוכנית יידעו לאתר צרכים ייחודיים של לומדים על רקע יכולות קוגניטיביות, סגנונות למידה ושייכות תרבותית, יכירו בצורך לתת מענה מיטבי לצרכים אלה ויהיו מסוגלים לפתח אקלים כיתתי מיטבי מותאם להוראה במאה ה-21, שבו כל תלמיד יקבל מענה מירבי לצרכיו הייחודיים. הבוגרים יידעו לאפשר, לקיים ולנהל דיאלוג פתוח בין התלמידים לבין עצמם ובינם לבין המורה - דיאלוג המבוסס על כבוד הדדי בין קבוצות ודעות שונות.

*הענקת התואר מותנית באישור המל”ג

מסלול הלימודים:
משך הלימודים לתואר ולתעודת ההוראה: ארבע שנים.
ימי לימוד: ארבע-חמישה ימי לימוד בשבוע
*פתיחת מסלול הלימודים מותנית במספר הנרשמים.


תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה לגיל הרך
מטרת הלימודים להכשיר סטודנטים להבנה ולמידה של עולם התפתחות הילד, תוך מתן דגש על העשרת הידע הנדרש ללמד שפה, כישורי חיים, אמנות ומוסיקה. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בשוק העבודה כגננן/גננת מובילים במערכת החינוך או בניהול גן פרטי.
התכנית מעניקה תשתית לימודית לכל עבודה במסגרת פורמלית ובלתי פורמלית בגילים אלה. בנוסף, במהלך הלימודים משולבים קורסים בהרחבת הסמכה לכיתות א’-ב’ כך שהבוגרים המסיימים את התואר יוכלו ללמד גם בבתי הספר היסודיים.
במהלך ההכשרה במסגרת התואר יש התמקדות בהקניית ידע והבנה בהתפתחות הילד, צרכיו ויכולותיו בתחומי החשיבה, השפה, המוטוריקה והיכולות הרגשיות. מושם דגש רב על הבנת מהותו ומקומו של הילד עם הצרכים המיוחדים, ונלמדות שיטות לאיתור ולהתמודדות עם ילדים הזקוקים להתייחסות ייחודית במסגרת הגן הרגיל. התכנית מורכבת מלימודים עיוניים והתנסות מעשית.

מסלול הלימודים:
משך הלימודים לתואר ולתעודת ההוראה: ארבע שנים.
ימי לימוד: ארבע-חמישה ימי לימוד בשבוע
*פתיחת מסלול הלימודים מותנית במספר הנרשמים.


תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה לביה"ס היסודי בהתמחות מדעים
מטרת הלימודים היא להכשיר סטודנטים להוראת המדעים בבתי הספר היסודיים לדוברי השפה הערבית. התכנית מבוססת על תכנית החוג למדעים ועל תכנית הלימודים של משרד החינוך והתרבות. בתחום הפדגוגיה וההתנסות בפועל נכללים שינויים הנגזרים מעצם הבדלי השפה, המסורת, התרבות והתשתית החינוכית של האוכלוסייה הערבית. במהלך הלימודים משתתפים הסטודנטים בקורסים במדעי הטבע, ובנוסף נתנת אפשרות בחירה מתוך קורסים נוספים במכללה.
תכנית הלימודים מקנה לסטודנטים ידע בסיסי ומתקדם בתכנים מדעיים, תוך בחינת השפעותיהם האפשרית על הפרט, החברה והסביבה, בדגש על כלים דידקטיים להוראת המקצוע ומתוך פיתוח מיומנויות מחשבה ומחקר. התכנית משלבת למידה אקדמית ולמידה התנסותית חווייתית, תוך הטמעת טכנולוגיה חדשנית.

מסלול הלימודים:
משך הלימודים לתואר ולתעודת ההוראה: ארבע שנים.
ימי לימוד: ארבע-חמישה ימי לימוד בשבוע
*פתיחת מסלול הלימודים מותנית במספר הנרשמים.

תנאי קבלה:
א. קבלה על סמך תעודת הבגרות: זכאות לבגרות מלאה בממוצע 92 ומעלה הכוללת בגרות באנגלית בהיקף של 4 יח”ל בציון 75 ומעלה, וציון 100 ברכיב אנגלית בפסיכומטרי / מבחן אמיר”ם או ציון 200 במבחן אמי”ר.
ב. קבלה על סמך ציון התאמה (שקלול פסיכומטרי וממוצע בגרויות): ציון התאמה 535 ומעלה וזכאות לבגרות מלאה, הכוללת בגרות באנגלית בהיקף של 4 יח”ל בציון 75 ומעלה ובנוסף ציון 100 ברכיב אנגלית בפסיכומטרי / מבחן אמיר”ם או ציון 200 במבחן אמי”ר.
ועדת קבלה - כל מועמד חייב לעבור ועדת קבלה בכל מסלולי בית הספר לחינוך


מכינה משלבת לחינוך
למי שאינם עומדים בתנאי הקבלה לתואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה יכולים להירשם למכינה משלבת לחינוך. תכנית הלימודים כוללים קורסים באנגלית, מתמטיקה, אוריינות אקדמית ואוריינות מחשב. בנוסף, נלמדים קורסים אקדמיים אשר יוכרו לפטור במסגרת לימודי התואר הראשון בחינוך ותעודת הוראה במסלולים לדוברי השפה הערבית.

תנאי קבלה למכינה:
- תעודת בגרות מלאה בממוצע 75 לפחות*
- ציון מימ”ד בשפה הערבית או פסיכומטרי 400 ומעלה
- ועדת קבלה.
- משך הלימודים: שני סמסטרים
- בוגרי המכינה יידרשו לממוצע 85 ומעלה וציון 75 ומעלה בכל הקורסים הנלמדים במכינה
המסלולים המוצעים לדוברי ערבית: תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה לגיל הרך; תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה לבית הספר היסודי בהתמחות מדעי החיים ותואר ראשון ותעודת הוראה בשפה וספרות ערבית רב-גילאי
*בעלי תעודת בגרות מלאה בממוצע נמוך מהנדרש יידונו בוועדת חריגים.


מלגות
- מלגת עידוד - מלגה בגובה שכר לימוד מלא בשנה א’ לבעלי נתוני כניסה גבוהים ומלגות נוספות בשנים ב’ ו-ג’ בכפוף לשמירה על מצוינות אקדמית.
- מלגת פרויקט קהילות סטודנטים - מלגת שכר לימוד והשתתפות במימון שכר דירה ללוקחים חלק בפרויקט קהילות סטודנטים של המכללה בערים קריית-מלאכי ורהט, בשיתוף עם התאחדות הסטודנטים ’תוצרת הארץ’.


כל מסלולי הלימוד של  המכללה האקדמית אחוה - מסלול אקדמי


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649