האוניברסיטה הפתוחה - לימודי תעודה

הסבת אקדמאים להוראה - תעודת הוראה בספרות

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תעודה
  • אזור גיאוגרפי:
     סניפים בכל הארץ,גוש דן,הגליל והגולן,באר שבע והדרום,ירושלים והסביבה,השרון,חיפה והסביבה,שפלה - כלל ארצי

אודות:
התכנית מקנה תעודת הוראה בספרות לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה באחת מהתכניות בספרות, או במדעי הרוח, או במדעי הרוח והחברה, שעמדו בדרישות החובה המפורטות להלן, ולבעלי תואר בוגר בספרות מאוניברסיטאות אחרות*, המבקשים להכשיר את עצמם להוראת ספרות בבתי ספר על-יסודיים בישראל.
*בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בדיסציפלינות אחרות, שאינם עומדים בכלל דרישות החובה, יידרשו ללמוד קורסי השלמה בהתאם לחובות אלה.

דרישות החובה במסגרת לימודי התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה:
◄ קורס בבלשנות
◄ קורסים בספרות
◄ קורסים בספרות כללית
◄ קורסים בספרות עברית
◄ שתי עבודות סמינריוניות, שמהן לפחות אחת בספרות עברית ואחת בספרות כללית

תכנית הלימודים:
תכנית הלימודים לתעודת הוראה בספרות כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

תנאי קבלה:
◄ יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון מתאים (‏כמפורט לעיל‎)‏ או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בספרות וממוצע ציוניהם הוא 75 לפחות.
◄ סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה בספרות רק לאחר שצברו לפחות 84 נ"ז בקורסים לתואר הראשון בממוצע של 75 לפחות, בכללן לפחות 48 נ"ז בספרות, קורס מתקדם אחד, עבודה סמינריונית אחת בספרות לפי דרישות התכנית, ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.
◄ אפשר לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר, ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובת לימוד קורס מתקדם בחינוך במסגרת תעודת ההוראה.
◄ סטודנטים ששפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית, יוכלו להתקבל לתכנית רק לאחר שייבחנו בבחינת סיווג בעברית (‏יע"ל‎)‏, ויעמדו בה בציון סף של 110. סטודנטים שיקבלו בבחינת יע"ל ציון 125-110 יחויבו ללמוד את הקורס עברית כשפה שנייה‏.

תעודה:
סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה בספרות אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (‏במידת הצורך‎)‏ ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על ידי הוועדה.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות הסבת אקדמאים להוראה - תעודת הוראה בספרות באוניברסיטה הפתוחה - לימודי תעודה.


כל מסלולי הלימוד של  האוניברסיטה הפתוחה - לימודי תעודה


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649