האוניברסיטה הפתוחה - לימודי תעודה

הסבת אקדמאים להוראה - תעודת הוראה בהיסטוריה

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תעודה
  • אזור גיאוגרפי:
     סניפים בכל הארץ,גוש דן,הגליל והגולן,באר שבע והדרום,ירושלים והסביבה,השרון,חיפה והסביבה,שפלה - כלל ארצי

אודות:
התכנית מקנה תעודת הוראה בהיסטוריה לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה בהיסטוריה (‏חד-חוגי, חד-חוגי עם לימודי חטיבה, דו-חוגי, בהדגשת היסטוריה של עם ישראל‎)‏, במדעי הרוח בהדגשת לימודי המזרח התיכון או במדעי הרוח והחברה בהדגשת לימודי המזרח התיכון, בתכנית דו-חוגית הכוללת חוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו*, וכן לבעלי תואר בוגר בהיסטוריה (‏לרבות היסטוריה של המזרח התיכון והיסטוריה של עם ישראל1‎)‏ ממוסדות אקדמיים אחרים**, המבקשים להכשיר את עצמם להוראת המקצוע בבתי ספר על-יסודיים.

*בוגרי תכניות אלה שלא למדו במסגרת התואר הראשון לפחות קורס אחד בהיסטוריה כללית, יידרשו להשלמות.
**סטודנטים ממוסדות אקדמיים אחרים בעלי תואר בוגר בהיסטוריה או בהיסטוריה של המזרח התיכון, שאינם עומדים בכלל דרישות החובה המפורטות, יתבקשו ללמוד קורסי השלמה בהתאם לדרישות אלה.

דרישות החובה במסגרת לימודי התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה:
יש לצבור במסגרת הלימודים לתואר בוגר (‏באחת מהתכניות הנזכרות לעיל‎)‏ או במסגרת ההשלמות לתעודת הוראה, לפחות 12 נ"ז בהיסטוריה של עם ישראל (‏ומתוכן לפחות 6 נ"ז בעת החדשה ולפחות 6 נ"ז בעת העתיקה או בימי הביניים‎)‏, ללמוד לפחות קורס מתקדם אחד בהיסטוריה, ולהגיש לפחות עבודה סמינריונית אחת בקורס בהיסטוריה.

תכנית הלימודים:
תכנית הלימודים לתעודת הוראה בהיסטוריה כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

תנאי קבלה:
◄ יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות הרלוונטיות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 75 לפחות.
◄ סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה בהיסטוריה רק לאחר שצברו לפחות 72 נ"ז בקורסים לתואר הראשון בממוצע של 75 לפחות, עמדו בדרישות לעיל ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.
◄ על הסטודנטים להשלים לפחות 48 נקודות זכות לצורך קבלה לקורס המתודולוגי להוראת ההיסטוריה (‏55169‎)‏ ו-54 נקודות זכות לצורך קבלת הזכאות לתעודת הוראה בהיסטוריה.
◄ ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם במסגרת תעודת ההוראה.

תעודה:
◄ סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה בהיסטוריה אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (‏במידת הצורך‎)‏ ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על ידי הוועדה.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות הסבת אקדמאים להוראה - תעודת הוראה בהיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה - לימודי תעודה.


כל מסלולי הלימוד של  האוניברסיטה הפתוחה - לימודי תעודה


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649