האוניברסיטה הפתוחה - לימודי תעודה

הסבת אקדמאים להוראה - תעודת הוראה באזרחות

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תעודה
  • אזור גיאוגרפי:
     סניפים בכל הארץ,גוש דן,הגליל והגולן,באר שבע והדרום,ירושלים והסביבה,השרון,חיפה והסביבה,שפלה - כלל ארצי

אודות:
התכנית מקנה תעודת הוראה באזרחות לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים (‏במסגרת תואר דו-חוגי‎)‏, במדעי החברה בהדגשת מינהל ומדיניות ציבורית, במדעי החברה או במדעי החברה והרוח, וכן לבעלי תואר בוגר במדע המדינה, בסוציולוגיה, במדעי החברה, בעבודה סוציאלית ובמשפטים ממוסדות אקדמיים אחרים*, המבקשים להכשיר את עצמם להוראת אזרחות בבתי ספר על-יסודיים.

*בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בדיסציפלינות אחרות או מי שלא עמדו בדרישות הלימודים של אחת מתכניות ההתמקדות במדע המדינה וביחסים בין-לאומיים, או של התכניות במדעי החברה בהדגשת מדע המדינה, בהדגשת יחסים בין-לאומיים או בהדגשת מינהל ומדיניות ציבורית, יידרשו להשלמות.

דרישות החובה במסגרת לימודי התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה:
יש ללמוד את הקורס "מגמות בחברה הישראלית" במסגרת התואר הראשון או כהשלמה לקראת הלימודים לתעודת ההוראה.

תכנית הלימודים:
תכנית הלימודים לתעודת הוראה באזרחות כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

תנאי קבלה:
◄ יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות הרלוונטיות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 75 לפחות .
◄ סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה באזרחות רק לאחר שצברו לפחות 72 נ"ז בקורסים לתואר הראשון בממוצע של 75 לפחות, ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על-ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.
◄ ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם בחינוך במסגרת תעודת ההוראה.

תעודה:
סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה באזרחות אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (‏במידת הצורך‎)‏ ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על-ידי הוועדה.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות הסבת אקדמאים להוראה - תעודת הוראה באזרחות באוניברסיטה הפתוחה - לימודי תעודה.


כל מסלולי הלימוד של  האוניברסיטה הפתוחה - לימודי תעודה


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649