המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע

MEdבחינוך גופני לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי חינוך והוראה
  • אזור גיאוגרפי:
     באר שבע והדרום - עזריאל ניצני 6, באר שבע

◄תכנית ייחודית ומרתקת, שפותחת את החינוך הגופני להיכרות ולהתנסות עם קהילות בהדרה כמו: נוער בסיכון, אנשים עם צרכים ייחודיים ומוגבלויות שונות.
◄מפתחת כישורי יוזמה ומנהיגות חברתית במטרה להשיב אוכלוסיות אלו אל תוך החברה.
◄העמקת הידע האקדמי של מורים לחינוך גופני ולספורט.
◄הלמידה וההתנסות במסגרת התכנית מזמנים ללומדים חוויה מאתגרת מצמיחתם המקצועית וסיפוק רב מתרומתם לקידום קהילות בהדרה.


כל מסלולי הלימוד של  המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649