אוניברסיטת אריאל בשומרון - תארים מתקדמים

תואר שני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר שני
  • אזור גיאוגרפי:
      - שומרון

תכנית הלימודים:
תכנית הלימודים לקראת התואר השני, מגיסטר למדעים, בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מיועדת לבוגרים מצטיינים המעוניינים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בתחום. הלימודים מכשירים את הסטודנטים לעבודה מקצועית בתחומי המחקר והפיתוח המצויים בחזית המדעית והטכנולוגית. התכנית לתואר השני מיועדת לבוגרי תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, פיזיקה, הנדסת מחשבים, הנדסת מכונות.
במהלך הלימודים ניתן לבצע מחקר בהנחיית חברי הסגל על-פי תחום התמחותם, תוך שימוש במעבדות המחקר והמחשוב המתקדמות של אוניברסיטת אריאל: בשדות ובאלקטרומגנטיות, בשימושים של קרינה ברפואה והנדסה רפואית, בזרם חזק\מתח גבוה, בעל מוליכות, בתקשורת אלחוטית (בעורקי רדיו ומיקרוגל), בגלים מילימטריים וטרה הרץ, בפיתוח מאיצים ומקורות קרינה, באלקטרואופטיקה, לייזרים, סיבים אופטיים, אופטיקה של רקמות, עיבוד אותות, ועוד.

מסלולי ההתמחות במחלקה:
◄ תקשורת ועיבוד אותות
◄ בקרה
◄ תדר רדיו ומיקרוגל
◄ אלקטרו-אופטיקה
◄ אלקטרוניקת הספק וזרם חזק
◄ מיקרו אלקטרוניקה והתקנים אלחוטיים
◄ מחשבים ומערכות לומדות

מתכונת הלימודים:
מסלול עם תזה -
סטודנטים מלגאים צריכים לסיים את התואר בשנתיים (למידע לגבי מלגות אפשריות ראה כאן). סטודנטים אשר אינם מקבלים מלגה, רשאים להשלים את התואר תוך 4 שנים.

המסלול כולל קורסים עיוניים, וקורסים המתקדמים במתמטיקה ועבודת מחקר. במסגרת הלימודים, יבוצע מחקר ברמה ההולמת פרסום בספרות מדעית. בנוסף, יש להשלים לימודים עיוניים בהיקף של 24 נקודות זכות. היקף המחקר המורחב נחשב 24 נקודות זכות. יו"ר הוועדה ללימודי המשך יאשר את רשימת הקורסים בה יבחר הסטודנט, לאחר המלצת המנחה. במקרים מיוחדים תוכל הוועדה לאשר לקיחת קורסים ממחלקות אחרות, הקשורים לנושא המחקר. על הסטודנט ללמוד לפחות שני קורסים במתמטיקה בהתאם להנחית המנחה, ובאישור יו"ר הוועדה.

חובה על הסטודנט להשתתף בסמינרים מחלקתיים.

מסלול ללא תזה -
מסלול זה אורך שנתיים. תכנית הלימודים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה כוללת קורסים עיוניים, פרויקט גמר וקורסים מתקדמים במתמטיקה. הסטודנט ישלים לימודים עיוניים בהיקף של 42 נקודות זכות. משקל עבודת הגמר הינו 6 נקודות זכות.

* המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתכנית הלימודים.

דרישות במהלך הלימודים:
למילוי הדרישות האקדמיות, על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות 70 במעבר בין שנה לשנה ובציון שאינו נופל מ- 65 בכל אחד מהמקצועות שלמד.

אין מועדי ב’ בקורסים ללימודי המשך.

בנוסף ללימודים העיוניים, יבצע הסטודנט מחקר בהנחיית מנחה. עם סיום המחקר, הסטודנט יציג את עבודתו במסגרת הרצאה סמינריונית, יגיש את עבודתו לוועדת שיפוט, ויידרש לעמוד בבחינת הגנה.

אפשרויות תעסוקה והמשך לימודים:
◄ בוגרי התואר שני משתלבים בתעשייה כמהנדסי חשמל ואלקטרוניקה, בתחום התמחותם. ובחברות ייצור, בחברות היי טק ובחברת חשמל.
◄ בוגרי התואר השני יוכלו להמשיך לתואר שלישי (דוקטורט) באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה


כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת אריאל בשומרון - תארים מתקדמים


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649