המכללה האקדמית הרצוג

תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר שני
  • אזור גיאוגרפי:
     ירושלים והסביבה

הלימודים לתואר שני מתקיימים בקמפוס היכל שלמה בירושלים

אודות:
תוכנית זו מכשירה עובדי חינוך לתפקידי ניהול ומנהיגות במערכת החינוך בישראל. התכנית מעניקה לפרחי הניהול ידע תיאורטי-מחקרי עדכני בתחומי ניהול בכלל ובתחומי מינהל החינוך בפרט וכן מפתחת יכולות להנהגה ולניהול של בתי ספר כארגוני חינוך אפקטיביים, הפועלים בסביבה מתפתחת ומשתנה. כלי מרכזי להשגת יעד זה הוא רכישת התנהגות רפלקטיבית, המבוססת על הבנת הצורך בלמידה מתמדת ומתמשכת.

תוכנית הלימודים:
התוכנית כוללת נושאים תיאורטיים והקניית מיומנויות בנושאים כגון תורת הארגון, התנהגות ארגונית בבית הספר, תכנון תכניות לימודים, מנהיגות בבית הספר, ניהול עצמי של בתי ספר, מערכת החינוך בישראל, תכנון וקבלת החלטות בבית-הספר, ניהול בית-ספר בחברה רב-תרבותית, ניהול משאבי אנוש, מדידת הישגים לימודיים ועוד.

אופק תעסוקתי:
בוגרי התוכנית יוכלו למלא תפקידים שונים בהנהגה החינוכית של בית-הספר בקהילה, בניהול הצוות החינוכי ובתכנון עבודתו, בהנחיית הצוות החינוכי והדרכתו.

תנאי קבלה:
◄ בעלי תואר .B.Ed או בעלי תואר .B.A ותעודת הוראה בציון ממוצע של 80 לפחות.
◄ בעלי ותק של שלוש שנים לפחות בהוראה.
◄ ריאיון קבלה.

מתכונת הלימודים:
◄ משך הלימודם שנתיים כולל סמסטר קיץ.
◄ יום לימודים מרוכז אחת לשבוע.


כל מסלולי הלימוד של  המכללה האקדמית הרצוג


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649