מכללת לוינסקי לחינוך

תארים שניים במכללת לוינסקי

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי חינוך והוראה
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - פרסיץ שושנה 15 - תל אביב, הסתת 6 - אילת

אודות:
הלימודים לקראת תואר שני בחינוך — .M.Ed המוצעים על ידי מכללת לוינסקי לחינוך, מיועדים למורים ולגננות בעלי תואר ראשון בחינוך, שרכשו ניסיון בעבודה חינוכית. מגמת הלימודים היא הרחבה והעמקה של הידע וההבנה של הלומדים בתחומים שלמדו לתואר ראשון בחינוך כדי לאפשר להם קידום מקצועי. לימודי תואר שני בחינוך במסגרת בית הספר לתארים מתקדמים שמים דגש בחשיבות הלמידה לאורך החיים המקצועיים של המורים, תוך קיום קשר קרוב בין הפרקטיקה והתיאוריות החדשניות ביותר בתחום החינוך. סביבות הלמידה שפותחו עבור הסטודנטים הלומדים תואר שני בחינוך משקפות גם הן את החדשנות והראשוניות המאפיינות את המכללה.

מסלולי הלימוד:

התכנית לחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית:
התכנית מיועדת למורים לשפות: לשון עברית כשפה ראשונה ושנייה (באולפנים או בבתי הספר), אנגלית כשפה זרה, ערבית כשפה ראשונה ושנייה ולמורים לספרות. התכנית עונה במיוחד על צרכים בתחום הכרת עמדות, גישות, תיאוריות ופרקטיקות חדשניות הנחוצים לרכזי חינוך לשוני, מתכנני לימודים בתחום הלשוני בשפות שונות, מורים לחינוך מיוחד המתמקדים בהיבטים לשוניים, מאבחנים דידקטיים ומת"ליות, קלינאי תקשורת העובדים במערכת החינוך (בעלי תעודת התאמה להוראה) וספרנים בעלי תעודת הוראה.
תנאי קבלה לתוכנית:
◄ התכנית מתאימה לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה בתחום השפה
◄ תואר ראשון בממוצע 80 לפחות
◄ תעודת הוראה
◄ שלוש שנות ותק בהוראה
◄ שליטה בשפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה של מאמרים מדעיים
◄ מכתב המלצה
◄ ראיון / וועדת קבלה

התכנית להוראה ולמידה:
לימודי תואר שני בהוראה ולמידה מיועדים למורים בעלי ניסיון בהוראה במקצועות הלימוד השונים, השואפים להיות מורים מובילים במערכת החינוך. קידומם של המורים נעשה על ידי שדרוג המקצוענות שלהם בד בבד עם פיתוח תובנות ויכולות בתחומי המנהיגות והשינוי. שילוב זה נועד להכינם לתפקידי הובלה, ריכוז והדרכה בבית ספרם ובמערכת החינוך.
תנאי קבלה לתוכנית:
◄ התכנית מתאימה לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה בתחום המוסיקה
◄ תואר ראשון בממוצע 80 לפחות
◄ תעודת הוראה
◄ שלוש שנות ותק בהוראה
◄ שליטה בשפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה של מאמרים מדעיים
◄ מכתב המלצה
◄ ראיון / וועדת קבלה

התכנית לחינוך מוסיקלי:
תכנית תואר שני בחינוך מוסיקלי מיועדת למורים למוזיקה המעוניינים להמשיך להתפתח בתחום התמחותם ולחולל בו שינוי. תכנית זו מציעה להם מסגרת אקדמית מאתגרת ותומכת להתפתחות מקצועית בהקשרי המעשה והעיון וכן מאפשרת ללומדים לטפח את כישוריהם כמבצעים, כמנצחים וכיוצרים. הלימודים בתכנית יאפשרו למורים למוזיקה לבחון תפיסות בין-תחומיות ורב-תרבותיות בהקשרי החינוך, המוזיקה והחינוך המוסיקלי לצורך פיתוח תפיסת עולמם ולצורך יישומן המושכל בדרכי עבודתם.
תנאי קבלה לתוכנית:
◄ התכנית מתאימה לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה בתחום המוסיקה.
◄ תואר ראשון בממוצע 80 לפחות
◄ תעודת הוראה
◄ שלוש שנות ותק בהוראה
◄ שליטה בשפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה של מאמרים מדעיים
◄ מכתב המלצה
◄ ראיון / וועדת קבלה

חדש! במסלולי הוראה ולמידה ומסלול לחינוך מוסיקלי-מסלול עם תזה:
לימודים לתזה
תכנית התואר השני M.Ed. עם תזה מיועדת לסטודנטים מצטיינים, הרואים במחקר היבט מרכזי בפעילותם המקצועית ומעוניינים להמשיך ולהתקדם כחוקרים בתחומם. בתכנית ישולב מערך מתוגבר של לימודי מחקר.
התזה תאפשר סלילת דרכם של הסטודנטים החוקרים ללימודים עתידיים לקראת תואר שלישי, ותפתח בפניהם את ההזדמנות להיות חלק מקהילת חוקרים בתחום. זאת, באמצעות פיתוח מיומנויות שיאפשרו לסטודנטים החוקרים להציג את עבודתם בכנסים מקצועיים, לכתוב ביקורת מושכלת ולפרסם את המחקר שלהם בכתבי-עת אקדמיים.

התכנית לגיל הרך:
התכנית ללימודי תואר שני בחינוך לגיל הרך מיועדת למורים ולגננות בגיל הרך המייעדים עצמם לתפקידים של ניהול מעונות יום, גני ילדים, אשכול גנים, חטיבות צעירות, מחלקות חינוך לגיל הרך בשלטון המקומי, בעיריות ובמשרד החינוך והכשרת מורי מורים בגיל הרך במכללות לחינוך. התכנית המוצעת עוסקת בהרחבה ובהעמקה בידע ההתפתחותי ובהכשרה ארגונית ומנהלית.
תנאי קבלה לתוכנית:
◄ תואר ראשון בממוצע 80 לפחות
◄ תעודת הוראה
◄ שלוש שנות ותק בהוראה
◄ שליטה בשפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה של מאמרים מדעיים
◄ מכתב המלצה
◄ ראיון / וועדת קבלה

התכנית לחינוך מיוחד:
תכנית תואר שני בחינוך מיוחד מבקשת לתת מענה להתפתחויות התיאורטיות ולשינויים התפיסתיים והמעשיים שחלו בשנים האחרונות בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל. בעשורים האחרונים חל שינוי מהותי בתפיסת החינוך המיוחד עקב דרישה לשוויון זכויות לילדים עם מוגבלויות מתוך מטרה לאפשר סביבה חינוכית משלבת. רעיון השילוב מעמיד את קברניטי החינוך, המורים והמחנכים בכיתות החינוך המיוחד והחינוך הרגיל להתמודד עם משימות רבות הקשורות בישום השילוב.
תנאי קבלה לתוכנית:
◄ התכנית מתאימה לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה בעלי ניסיון בתחום החינוך המיוחד
◄ תואר ראשון בממוצע 85 לפחות
◄ תעודת הוראה
◄ שלוש שנות ותק בהוראה מתוכם, שנת ותק אחת לפחות - ניסיון עבודה עם אוכלוסיות מיוחדות
◄ שליטה בשפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה של מאמרים מדעיים
◄ עמידה בפני ועדת קבלה


תכנית M.Teach:
תכנית הלימודים "מוסמך בהוראה" (M.Teach) מיועדת לאקדמאים חדורי רצון ומוטיבציה להוביל תהליכי עומק בשדה החינוך. התכנית פועלת לטובת פיתוח יכולת, ידע והבנה בהוראה בתחומי ההתמחות (מתמטיקה, אנגלית, לשון, מקרא, ביולוגיה, ספרות, מוזיקה), וכן פיתוח ידע והבנה תיאורטיים ומחקריים בהוראה ולמידה, תוך שימוש בסביבות למידה חדשניות. לצד הידע האקדמי והתיאורטי פועלת התכנית להעמקת הידע הפרקטי והיא מאפשרת התנסות מודרכת בהוראה בתחום ההתמחות בבית הספר העל-יסודי. התכנית מקנה לבוגרים תואר שני בהוראה ותעודת הוראה.

תכנית טיפול (תרפיה) במוסיקה M.A.A.T :
תרפיה במוזיקה או טיפול במוזיקה הוא מקצוע טיפולי פארא-רפואי, המשתמש במוזיקה כדי לענות על צרכים פיזיים, רגשיים, קוגניטיביים וחברתיים של מטופלים בכל הגילים. תרפיה במוzיקה משפרת את איכות חייהם של אנשים בריאים ועונה על צרכים מיוחדים של ילדים ומבוגרים הלוקים במוגבלויות או במחלה. התעודה הניתנת בסיום לימודי תואר שני בתכנית טיפול (תרפיה) במוזיקה היא: טיפול באמצעות אמניות בהתמחות טיפול במוזיקה M.A.A.T . Master of Art in Art Therapy
תנאי קבלה לתוכנית:
◄ תואר ראשון בממוצע 85 לפחות
◄ 500 שעות פורמאליות מוכרות במוזיקה
לבעלי תואר שאינו מתחום המוזיקה - קבלה עם הוכחה של 300 שעות לפחות מעמד "על תנאי" תוך התחייבות להשלמת המכסה ל- 500 שעות מוסיקליות מוכרות.
◄ לבעלי תואר ראשון שאינו מתחום הפסיכולוגיה - קורסי פסיכולוגיה, שיטות מחקר וסטטיסטיקה
◄ ראיון / וועדת קבלה
ידע מוסיקלי נדרש:
◄ יכולת לנגן קטעים בסגנונות שונים בכלי הנגינה ראשי ברמה של לפחות 5 שנות נגינה
◄ התמצאות במקלדת הפסנתר
◄ יכולת שירה וליווי שירים בכלי
◄ יכולת אלתור
◄ ידע בתיאוריה מוסיקלית

*המועצה להשכלה גבוהה העניקה למכללת לוינסקי לחינוך אישור זמני להפעלת תכנית התואר השני טיפול (תרפיה) באמנויות בהתמחות מוזיקה M.A.A.T.


השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תארים שניים במכללת לוינסקי


כל מסלולי הלימוד של  מכללת לוינסקי לחינוך


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649