חפש לפי א-ב: הצג הכל

תיזה

בחלק מהאוניברסיטאות בישראל נהוגים שני מסלולים לתואר "מוסמך" (תואר שני): מסלול עם תזה, שבסופו על הלומד לתואר להגיש עבודת מחקר ברמה נאותה מכונה תזה . ומסלול ללא תזה, שהלומד בו אינו נדרש להגיש עבודת מחקר בסופו. מספר הקורסים שעל הסטודנט ללמוד במסלול ללא תזה גדול יותר מזה שבמסלולים עם תזה, והראשונים אינם מאפשרים המשך ללימודי דוקטורט.
לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649