חפש לפי א-ב: הצג הכל

מועד מיוחד

מועד בחינות מיוחד מיועד לסטודנט שנבצר ממנו לגשת לבחינה במועד הרגיל או במועד הנוסף או בשניהם מסיבה מוצדקת במיוחד כגון:חפיפת בחינות באותו יום, אשפוז ביום הבחינה, שירות מילואים ביום הבחינה, או שירות מילואים של 21 יום רצופים במהלך הסמסטר ושחרור פחות משבועיים ממועד הבחינה ועוד.... מי שלא נבחן באחד משני המועדים מכל סיבה אחרת אינו זכאי למועד מיוחד. רק סטודנט שיגיש מסמכים המעידים כי נבצר ממנו לגשת לאחד המועדים מסיבות מוצדקות כדוגמת הנ"ל יוכל לגשת למועד מיוחד/ חריג.
לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649