חפש לפי א-ב: הצג הכל

כרטיס נבחן

סטודנט רשאי להבחן במעמד אקדמי רק אם נרשם לקורס, עמד בכל החובות האקדמיים של הקורס, שמו מופיע ברשימת הזכאים להבחן והשלים את כל חובותיו הכספיים למכללה (שכר לימוד, מעונות וכו') עד למועד הבחינה. מי שעמד בתנאים אלה יקבל במזכירות המוסד כרטיס נבחן המהווה אישור כניסה לבחינות. הכרטיס יימסר לכל סטודנט כחודש לפני תחילת הבחינות. בעת הכניסה לאולם הבחינה יהיה על הסטודנט להציג את כרטיס הנבחן וכן תעודת זהות או דרכון. זכותו של נושא כרטיס הנבחן להשתתף בבחינות מותנית במילוי דרישות אקדמיות. אין בכרטיס הנבחן כדי לשמש קבלה ואישור על תשלום מלוא שכר-הלימוד.
לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649