מלגות ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים

אזור גיאוגרפי: ירושלים והסביבה

מלגות ירושלים מוענקות על ידי הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י), שהוקמה בשנת 1988.
הרל"י מוגדרת כתאגיד ממשלתי-עירוני, כפופה לשר האוצר, השר לענייני ירושלים וראש העיר.

תחומי הפעילות של הרל"י:

במשך 15 שנות קיומה הובילה הרשות לפיתוח ירושלים פרויקטים מרכזיים רבים, במטרה
לקדם ולפתח את ירושלים בכל תחום אפשרי, ולהבטיח שהתכנון יתאים לקצב גידול האוכלוסייה ולצרכיה.


פעילותה של הרשות תרמה להאצה ניכרת בהתפתחות העיר וסייעה, בשיתוף עם גורמים נוספים לקידומה של ירושלים למעמד הראוי לה כבירתה של מדינת ישראל.

במסגרת פעילות הרשות נבנו בירושלים מתחמים עירוניים מרכזיים ושכונות מגורים לתפארת, שופרה חזות העיר, פותחו אזורי תעשייה והיי-טק חדשניים והוקמו
תשתיות ומערכות כבישים ששינו את דפוסי החיים בעיר.

חזון הרשות לפיתוח ירושלים:

הרשות ממשיכה ליזום, לתכנן וללוות עשרות פרויקטים, העוסקים בפיתוח העיר, מתוך מחויבות להעלאת רמת הפעילות הכלכלית ואיכות החיים של תושבי ירושלים.עם תחילתו של האלף השלישי, הרשות
חותרת להעצמת פעילותה, תוך מציאת האיזון הנכון בין יזמות עסקית פרטית לבין
התשתית התכנונית ציבורית של ירושלים.

כל מסלולי הלימוד של מלגות ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים


תמונות

  • שם מוסד הלימוד:
     מלגות ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים
  • שם מסלול הלימוד:
     מלגות ירושלים למימון שכר לימוד ומחייה
  • סוג הלימודים במוסד:
     

לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649