מידע בסיסי לפני תחילת הלימודים לתואר

 אז החלטתם להתחיל בלימודי תואר אקדמי, ועכשיו נשאלת השאלה איך בדיוק מתחילים. אדם המעוניין להתחיל ללמוד לתואר אקדמי צריך לבחור ראשית מה הוא רוצה ללמוד. מקצוע הלימודים המבוקש נקרא באקדמיה חוג, כל חוג הוא חלק ממאגר חוגים דומים הנקרא פקולטה, וכל שיעור שנלקח בחוג נקרא קורס. אפשרות נוספת היא ללמוד לתואר ראשון במסגרת דו-חוגית, כלומר לבחור שני מקצועות לימוד ולשלב ביניהם לתואר ראשון אחד. למשל, סטודנט המעוניין לעשות תואר ראשון דו-חוגי במתמטיקה וקולנוע ייקח (כאשר כל אחד מהתארים שווה 120 נקודות זכות) 60 נקודות זכות בחוג למתמטיקה ו-60 נקודות זכות בחוג לקולנוע וביחד יהיה לו תואר ראשון אחד דו-חוגי של 120 נקודות זכות. יש לציין שאם אותו סטודנט ירצה להמשיך לתואר שני במתמטיקה, למשל, הוא ייאלץ לקחת קורסי השלמה שדורש התואר השני. אפשרות נוספת היא ללמוד לתואר ראשון דו-חוגי שאחד מן המקצועות שבו מורחב. כלומר מקצוע אחד נלמד בהיקף רגיל של מחצית מן הנקודות הדרושות לתואר חד-חוגי כזה, והמקצוע השני נלמד בהיקף רחב יותר שכמעט משתווה לנקודות הדרושות לתואר חד-חוגי כזה.

 

יש ארבעה סוגים מרכזיים של קורסים המרכיבים תואר אקדמי: קורסי חובה, קורסי בחירה, קורסי מעבדה וסמינרים או סמינריונים. שילוב הקורסים הללו נפרש על פני שנה אקדמית המורכבת משני סמסטרים בני כשלושה וחצי חודשים כל אחד (13-14 שבועות). הסמסטר הראשון מתחיל אחרי חג הסוכות בסוף אוקטובר ומסתיים בסוף ינואר, ולאחר חופשת סמסטר בת חודש, הנקראת גם תקופת מבחנים, מתחיל הסמסטר השני מתחילת מרץ ועד סוף יוני. אחרי הסמסטר השני מגיעה חופשת הקיץ, גם היא תקופת מבחנים, מתחילת יולי ועד סוף אוקטובר, תחילת שנת הלימודי הבאה. במקרים מיוחדים, כמו שביתה ארוכה במהלך השנה, מנוצלת גם חופשת הקיץ לסמסטר לימודים נוסף, שלישי, הנקרא סמסטר קיץ.

 

בתחילת השנה האקדמית הראשונה מקבל הסטודנט את חלוקת הקורסים הנדרשת לו לקבלת התואר, כלומר, כמה מתוך נקודות הזכות שעליו להשלים, צריכות להיות קורסי חובה, כמה בחירה, כמה סמינר, כמה מעבדה וכדומה. קורס יכול להיות סמסטריאלי או שנתי, כלומר להילמד במהלך סמסטר אחד או במהלך השנה כולה. קורסי חובה הם הקורסים הבסיסיים שחובה ללמוד כדי להשלים את התואר והם לרוב בעלי אופי עיוני. חלק מקורסי החובה כוללים גם שעות הנקראות תרגול, ובהן חוזרים על החומר הנלמד בשיעור ומתרגלים אותו. קורסי בחירה, גם הם עיוניים לרוב, הם קורסים פחות בסיסיים ויותר נקודתיים, והם נבחרים מתוך מגוון רחב יחסית של קורסים, על מנת להשלים את נקודות הזכות הדרושות לתואר. קורסי הבחירה מתפצלים גם לקורסי בחירה בתוך החוג ובחירה מחוץ לחוג, וכן לקורסים שיש בהם חובת בחירה, לדוגמה שישה קורסים אשר חובה לבחור מתוכם ארבעה. קורסי המעבדה הם בעלי אופי מעשי והסמינרים דורשים כתיבה של עבודת מחקר ברמה של תואר ראשון.

 

המאמר נכתב בידי רותם בלאו, מנהלת פיתוח תכנים של i Decide המרכז להכוונה מקצועית.
מאמרי הכוונה נוספים בתחום כללי

לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649