NIRSH-FRONT

תואר שני ודוקטורט בבריאות

לימודי בריאות לימודים לקראת תואר שני בבריאות הציבור. מטרת הלימודים להכשיר אנשי מקצוע שיהיו מסוגלים להתמודד עם אבחון, טיפול ומניעת מחלות אפידמיות באוכלוסיה. חינוך האוכלוסייה להיגיינה, תזונה נכונה, ספורט על מנת לשמור על בריאות הציבור. הלימודים הם לקראת תואר שני בבריאות הציבור. תוכנית הלימודים מכשירה אנשי מקצוע מובילים לניהול מערכות בריאות אשר יקבעו מדיניות ונהלים ברמות שירותי הרפואה בכל המגזרים. הלימודים כוללים אפידמיולוגיה, ארגון ומנהל, כלכלה ומימון ועוד.

להזמנת ידיעונים חינם מכל מוסדות הלימוד לחץ כאן ומלא את הטופס

בריאות – כל מסלולי הלימוד


תואר שני בלימודי זקנה (גרונטולוגיה)

באוניברסיטת בן גוריון הכשרה לתפקידי מנהלי טיפול ושירותים לזקנים ● שילוב עבודה מעשית ● מחקר בשיתוף פעולה עם גורמים בקהילה

אזור גיאוגרפי: באר שבע והדרום - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

CheckBoxPic בחר מוסד זה צור קשר

תואר שני בבריאות הציבור

באוניברסיטת בן גוריון תוכנית ותיקה בהכשרת חוקרים ועובדים במערכת הבריאות ◄ פיתוח והנחלת ידע בתחומי בריאות הציבור השונים

אזור גיאוגרפי: באר שבע והדרום - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

CheckBoxPic בחר מוסד זה צור קשר

תואר שני בסוציולוגיה של הבריאות

באוניברסיטת בן גוריון שילוב מדעי ההתנהגות הבריאות והרפואה ◄ אספקטים פסיכו-חברתיים ◄ התנהגות במסגרת מערכת הבריאות

אזור גיאוגרפי: באר שבע והדרום - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

CheckBoxPic בחר מוסד זה צור קשר

תואר שני בניהול מערכות בריאות

למעלה מ-70% מבוגרי התוכנית לתואר השני משמשים בתפקידי ניהול במערכת הבריאות הציבורית בישראל החל מניהול בתי חולים וכלה בניהול שירותים ומרפאות.

אזור גיאוגרפי: באר שבע והדרום - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

CheckBoxPic בחר מוסד זה צור קשר

תואר שני באפידמיולוגיה ושירותי בריאות

באוניברסיטת בן גוריון מחקרים בשיתוף עם בעלי תפקידים במערכות בריאות שונות ◄ הפעלת תוכניות מניעה ומודעות בקהילה

אזור גיאוגרפי: באר שבע והדרום - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

CheckBoxPic בחר מוסד זה צור קשר

יוצאים לשטח - כתבות לימודים מצולמות


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649