NIRSH-FRONT

לימודי אמנות – תואר שני

תואר שני באמנות מסלול MA בתולדות האמנות ותרבות חזותית, מסלול תכנית בינתחומית באמנויות, מסלול M.ed בחינוך מוסיקלי ובחינוך לאמנות. במסגרת הלימודים יבחנו התפתחות בעולם האמנות העכשווית ובמסלולים בהם ישנה - השקה למגמת אוצרות. עוד כוללים הלימודים גישות בינתחומיות בחקר האמנויות, שימוש באמצעי מדיה שונים, צורות היצג, רטוריקה, כלי ביטוי, פרשנות היצירה, בחינת זיקות בין האמנויות, הקשר בין תרבויות לייצוגי אמנותיים. הסטודנטים בחוג ידרשו לעיון ופרשנות, מחקר וכתיבה מדעית.

להזמנת ידיעונים חינם מכל מוסדות הלימוד לחץ כאן ומלא את הטופס

אמנות – כל מסלולי הלימוד


תואר שני בתולדות האמנות ותרבות חזותית

תוכנית בלעדית לבן גוריון ◄ לימודי תואר מוסמך במגמת אוצרות. ◄ מגמת מוסמך בתולדות האמנות.

אזור גיאוגרפי: באר שבע והדרום - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

CheckBoxPic בחר מוסד זה צור קשר

יוצאים לשטח - כתבות לימודים מצולמות


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649