NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

הוראת מדעים-חינוך מתמטי מדעי וטכנולוגי

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

הכשרת חוקרים, שדרוג מקצועי למורים
והכשרה לתפקידים בכירים במערכת החינוךהתכנית מיועדת למורים ובעלי תעודת הוראה בתחום המדעים המעוניינים לקבל שדרוג מקצועי והכשרה למילוי תפקידים בכירים במוסדות חינוך ובמערכת החינוכית.

בתכנית להוראת המדעים מגוון תחומי התמחות:

■ הוראת המדעים התמחות בהוראת מתמטיקה: על יסודי
■ הוראת המדעים התמחות בהוראת מדעי המחשב: על יסודי
■ הוראת המדעים התמחות בהוראת מתמטיקה: יסודי
■ הוראת המדעים התמחות בהוראת מדעים וטכנולוגיה
■ הוראת המדעים התמחות בטכנולוגיה ולמידה

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות לימודי הוראת מדעים - חינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי באוניברסיטת תל אביב.


אודות התכנית:
התכנית נועדה לתת הכשרה לחוקרים, שדרוג מקצועי למורים והכשרה לתפקידים בכירים במערכת החינוך בתחומי חינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי.

מטרת הלימודים:
● הכשרת חוקרים בחינוך מתמטי מדעי וטכנולוגי
● קידום מקצועי של מורים המלמדים מתמטיקה מדע וטכנולוגיה
● הכשרה לתפקידים בכירים במוסדות חינוך, כגון ריכוז מקצוע והנחיית מורים
● הכשרה לתפקידים בכירים במערכת החינוכית, ברשויות המקומיות והארציות
● הכשרה לפיתוח והערכת תכניות לימודים במתמטיקה מדע וטכנולוגיה

בתכנית להוראת המדעים מגוון תחומי התמחות:
■ הוראת המדעים התמחות בהוראת מתמטיקה: על יסודי
■ הוראת המדעים התמחות בהוראת מדעי המחשב: על יסודי
■ הוראת המדעים התמחות בהוראת מתמטיקה: יסודי
■ הוראת המדעים התמחות בהוראת מדעים וטכנולוגיה
■ הוראת המדעים התמחות בטכנולוגיה ולמידה

קורסים לדוגמה:
● אוריינות מחקר בהוראת מתמטיקה (יסודי+על יסודי)
● אוריינות מחקר בהוראת מדעים וטכנולוגיה
● שיטות מחקר בחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי
● למידה של טכנולוגיה
● מושגים מתמטיים בבית-ספר יסודי: מחקר והוראה
● טכנולוגיות דיגיטליות להוראה ולמידה של לימודי הסביבה
● קוריקולום וסביבות למידה בחינוך המדעי והטכנולוגי
● היבטים קוגניטיביים בהוראת המדעים והמתמטיקה
● מודלים ופורמליזציה בהוראת מדע וטכנולוגיה
● מוח, מדע וטכנולוגיה
● גליונות אלקטרוניים בחינוך מדעי וטכנולוגי
● טכנולוגיות ידע לשרות אנשים עם צרכים מיוחדים
● סביבה וירטואלית ככלי לימודי או שיקומי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
● יסודות התכן של מערכות ממוחשבות להוראה

מסלולי לימוד:
■ מסלול עם עבודת גמר
■ מסלול ללא עבודת גמר

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649