NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

מדיניות החינוך-מערכות חינוך מקומיות

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

מדיניות החינוך – התמחות מערכות חינוך מקומיות וארציותבעלי תפקידים בכירים במערכות חינוך מקומיות וארציות

תחומי ההתמחות:
◄ ניהול וארגון מדיניות חינוך
◄ תכנון חינוכי
◄ רפורמות במערכות חינוך מקומיות וארציות

נקודות מבט בהתמחות:
ההתמחות תאפשר דיון מעמיק על מדיניות החינוך מנקודת מבט רחבה:
■ חברתית ופוליטית
■ המגמות במדיניות החינוך
■ השלכות מדיניות החינוך

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות לימודי מדיניות החינוך - התמחות במערכות חינוך מקומיות באוניברסיטת תל אביב.


אודות ההתמחות:
ההתמחות נועדה לבעלי תפקידים בכירים במערכות חינוך מקומיות וארציות אשר מעוניינים לקבל כלים בתחומי ניהול וארגון מדיניות חינוך, תכנון חינוכי, רפורמות במערכות חינוך מקומיות וארציות ועוד.

ההתמחות תאפשר דיון מעמיק על מדיניות החינוך מנקודת מבט רחבה:
■ חברתית ופוליטית
■ המגמות במדיניות החינוך
■ השלכות מדיניות החינוך

מטרת הלימודים
ההתמחות נועדה לתת ידע, מבט בין-לאומי מקיף ומעמיק, ומבט מקומי על מדיניות החינוך בישראל ובעולם, לאור התגברותן והשפעתן של רפורמות חינוכיות רחבות היקף בישראל ומחוצה לה. ההתמחות נועדה לבעלי תפקידים בכירים האחראים על מערכות חינוך גדולות, במשרד החינוך, ברשויות מקומיות ובארגונים חוץ-ממשלתיים (מגזר שלישי), כמו גם לבעלי עניין אחרים בתחום שלימודיהם הקודמים אינם בתחום החינוך.

בהתמחות יושם דגש על הנושאים הבאים:
● היבטים של שוויון, הוגנות וצדק חברתי במדיניות החינוך
● היבטים של תחרות ושוק חופשי
● חשיבה כלכלית ומשפטית במדיניות החינוך
● רפורמות – הצלחה וכשלון בישראל ובעולם

מסלולי לימוד:
● מסלול עם עבודת גמר
● מסלול ללא עבודת גמר

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649