NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

לקויות למידה - חינוך מיוחד וייעוץ חינוכי

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

לקויות למידה - התמחות תיאורטית, מחקרית ויישומיתאודות התכנית:
התמחות לקויות למידה הינה במסגרת תכנית במסגרת החוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי.

תכנית הלימודים:
הסטודנטים בהתמחות יעמיקו את הידע על מאפיינים קוגניטיביים, חברתיים - רגשיים, ושפתיים -
תקשורתיים של אנשים עם לקויות למידה מהילדות ועד הבגרות.

מסלולי לימוד:
■ עם עבודת גמר
■ ללא עבודת גמר

אפשרויות תעסוקה:
◄ הבוגרים ימלאו תפקידים בכירים בתחומים של מחקר, קביעת מדיניות, הדרכה, חינוך ושיקום
◄ במקביל ניתן ללמוד לתעודת הוראה בחינוך המיוחד ו/או אבחון לקויות למידה אשר יכשירו אותם גם להוראה בחינוך המיוחד וגם לאבחון וטיפול בלקויות למידה.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות לימודי לקויות למידה במסגרת החוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי באוניברסיטת תל אביב.


אודות ההתמחות ללקויות למידה במסגרת החוג חינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי:
■ החוג מקנה ידע עדכני - מחקרי, עיוני ומעשי בתחום היעוץ החינוכי ובתחום החינוך המיוחד לקידום עתודה של חוקרים צעירים בנושאים אלה.
■ החוג מכשיר יועצים חינוכיים ברמת התואר השני למערכת החינוך בישראל.
■ החוג מכשיר אנשי חינוך לתפקידי מנהיגות בכירים במערכת החינוך המיוחד בישראל.

מטרת הלימודים בתכנית:
◄ העמקת הידע על מאפיינים קוגניטיביים, חברתיים - רגשיים, ושפתיים - תקשורתיים של אנשים עם לקויות למידה מהילדות ועד הבגרות.

◄ הלימודים ייקנו התמחות תיאורטית, מחקרית ויישומית בלקויות אלה. התוכנית תכלול היבטים של קריאה, למידה, תקשורת ושפה וכן היבטים רגשיים וחברתיים של אוכלוסיה עם לקות למידה.

◄ לקויות הלמידה תוצגנה תוך הדגשת הקשר בין הפרט, משפחתו וקהילתו.

◄ יילמדו דרכי הערכה והתערבות מערכתית בצוות רב תחומי.

מטרת התכנית ליצור תשתית רחבה של ידע, חשיבה ומיומנויות שיאפשרו לבוגרים למלא תפקידים בכירים בתחומים של מחקר, מנהיגות חינוכית, קביעת מדיניות, הדרכה, חינוך ושיקום.

מסלולי לימוד:
■ ללא עבודת גמר
■ עם עבודת גמר
■ הסטודנטים יוכלו במקביל ללימודים לקראת התואר השני ללמוד במסגרת בית הספר לחינוך תעודת הוראה בחינוך המיוחד ו/או אבחון דידקטי אשר יכשירו אותם גם להוראה בחינוך המיוחד וגם לאבחון וטיפול בלקויות למידה.

דוגמאות לקורסים בתכנית:
● דיסלקסיות התפתחותיות ונרכשות
● התפתחות העברית כשפת אם
● לקויות על הרצף האוטיסטי בגיל הרך
● מאפיינים רגשיים והתפתחותיים בלקויי למידה
● נוירופסיכולוגיה של שפה וקריאה
● תקשורת ושפה: אבחון ומדידה

אפשריות תעסוקה:
◄ הבוגרים ימלאו תפקידים בכירים בתחומים של מחקר, קביעת מדיניות, הדרכה, חינוך ושיקום
◄ במקביל ניתן ללמוד לתעודת הוראה בחינוך המיוחד ו/או אבחון לקויות למידה אשר יכשירו אותם גם להוראה בחינוך המיוחד וגם לאבחון וטיפול בלקויות למידה.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649