NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

הוראת שפות

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

הכשרת חוקרים ואנשי חינוך לעיצוב מדיניות לשונית חינוכיתמטרת הלימודים בתכנית:
■ הכשרת עתודה של חוקרים בתחום ההוראה והרכישה של שפות
■ הכשרת עתודה של אנשי מקצוע הבקיאים בתיאוריה ובמחקר לגבי הוראת שפות
■ הכשרת צוות בכיר של אנשי חינוך לעיצוב מדיניות לשונית חינוכית

קורסים לדוגמה:
● התפתחות שפה ואוריינות בגיל בית הספר
● חשיבה מחקרית וקריאה ביקורתית בהקשרי שפה
● ועוד...

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות לימודי הוראת שפות באוניברסיטת תל אביב.


מטרת הלימודים:
● להכשיר עתודה של חוקרים בתחום ההוראה והרכישה של שפות ושל מיומנויות הלשון השונות.

● להכשיר עתודה של אנשי מקצוע הבקיאים בתיאוריה ובמחקר לגבי שיטות הוראה, פיתוח, ניתוח והערכה של תכניות לימודים, חומרי לימוד, כלי הערכה ומדידה ולומדות להוראת שפות.

● להכשיר צוות בכיר של מנחים ומפקחים במשרד החינוך, מורים ומדריכים במוסדות להכשרת מורים, להשתלמויות מורים ולעיצוב מדיניות לשונית חינוכית.

קורסים לדוגמה:
● התפתחות שפה ואוריינות בגיל בית הספר
● חשיבה מחקרית וקריאה ביקורתית בהקשרי שפה
● מדיניות לשונית בישראל ובעולם
● רכישת שפות נוספות בפרספקטיבות שונות
● מודלים בלשניים
● מבחני שפה: תיאוריות ויישום
● ניתוח מעמת של שפות
● סוגיות מרכזיות ברכישת שפה והוראתה
● למידת שפה בהקשרים חברתיים-כלכליים
● היבטים פסיכולוגיים ואינדיבידואליים של לומדי שפה
● לקויות שפה בגיל בית הספר

מסלולי הלימודים:
◄ עם עבודת גמר
◄ ללא עבודת גמר

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649