NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני באדריכלות

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

הרחבת ההשכלה של אדריכלים בתחום המקצועי, המחקרי והעיוני

אודות:
התכנית לתואר שני באדריכלות מתייחסת לדרישות מקצועיות ממשיות הקיימות בישראל והיא שואפת להיות אבן שואבת לאדריכלים המבקשים ללמוד את תרבות האדריכלות, את החשיבה האדריכלית ההיסטורית והעכשווית, ולהרחיב את השכלתם בתחומי לימוד שונים מכוח הקמתה בתוך אוניברסיטה גדולה ומקיפה ובתוך הפקולטה לאמנויות התכנית יוצרת מיגוון ואינטגרציה של מדעים שונים ומכוונת להרחיב את השכלתם של אדריכלים (בעלי תואר ראשון B.Arch.) הן בתחום המקצועי ובעיקר בתחומים הרואים את האדריכלות כתרבות אדם וסביבה וכמסגרת לחשיבה ביקורתית ויצירתית ביחס לקשר בין אדם, מרחב וסביבה.

לימודי האדריכלות לתואר השני בתכנית מוצעים כאן כשיטת חשיבה וכמסגרת לניתוח ולפרשנות, הן בראיה היסטורית והן בראיה סינכרונית. מתוך ראייה אינטרדיסציפלינארית, התכנית מציעה מספר נושאי מיקוד שיבואו לידי ביטוי בהדגשים השונים של התואר שבהם יוכלו התלמידים להתמקד בבחירת הקורסים
בנוסף, התכנית תפנה סטודנטים לקורסים במכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות כדי להעשיר את ידיעותיהם בתחומי ההיסטוריה והפילוסופיה, וכדי לאפשר בסיס תיאורטי והיסטוריוסופי לעבודות מחקר בהדגש זה. כמו כן, התכנית תקיים קשרים עם בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, עם קתדרת אונסקו למורשת המודרנית ועם מכון תל-אביב ללימודי מחקר (אדריכלות, סביבה, תרבות וחברה), במטרה לייצר הצלבה של קורסים והשתתפות בפרויקטים מחקריים. יועצי התכנית יסייעו בידי התלמידים ליצור תכנית לימודים הכוללת קורסי בחירה וסמינריונים שיש בהם כדי למקד את תחומי העניין שלהם, וזאת בהתאם לתחומים הנלמדים והנחקרים באוניברסיטת תל-אביב.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני באדריכלות באוניברסיטת תל אביב.


תנאי רישום וקבלה:
◄ בוגרי תואר ראשון מקצועי חמש שנתי באדריכלות (B.Arch.) ממוסד אקדמי מוכר
◄ בעלי תואר שני מקצועי באדריכלות בתכנית במתכונת ’ 2+3 ’ (תואר ראשון תלת-שנתי ותואר שני דו-שנתי, ובסה’כ לימודים חמש-שנתיים לתואר הראשון והשני באדריכלות, כמקובל במוסדות מסויימים בחו’ל) ממוסד אקדמי מוכר.
◄ לצורך הגשת מועמדות דרוש ציון גמר 80 ומעלה בתואר/ים הקודמ/ים, וכן דרוש ממוצע 80 בפרוייקטי סטודיו תכנון שנלמדו במסגרת התאר/ים הקודמ/ים.
◄ ההחלטה על הקבלה היא בידי ועדת הקבלה של התכנית.

מסלולי הלימודים:
לימודי התואר השני מציעים שני מסלולים:

מסלול עם עבודת גמר (תזה):
◄ מסלול עם עבודת גמר שיסתיים בכתיבת עבודת גמר מחקרית ( research thesis)
◄ מסלול עם עבודת גמר שיסתיים בכתיבת פרק מחקרי משמעותי עם ביצוע פרוייקט מאסטר תכנוני (project thesis)

מסלול עם בחינת גמר (ללא תזה)

מבנה תכנית הלימודים:
שעות סמסטריאליות/שנתיות הנדרשות לקבלת התואר:
◄ משך הלימודים בתכנית המוצעת בכל המסלולים הוא שנתיים.
◄ התואר שיוענק הוא מוסמך אוניברסיטה באדריכלות – M.Arch.
◄ במסלול עם עבודת גמר דרושות 30 שעות סמסטריאליות של קורסים בפועל להשלמת הלימודים, בנוסף על הגשת עבודת הגמר (ללא משקל).
◄ במסלול עם בחינת גמר (ללא עבודת גמר) דרושות 36 שעות סמסטריאליות של קורסים בפועל להשלמת הלימודים.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649