NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תוכנית ’אופקים’ - מלגות למצטיינים

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

תוכנית ’אופקים’ ללימודי יהדות כתרבות -
מסגרת לימודים מאתגרת ויוקרתית בפקולטה למדעי הרוח!

’אופקים’ הינה מסגרת לימודים מאתגרת ויוקרתית בפקולטה למדעי הרוח, בה לומדת קבוצה נבחרת של סטודנטים בתוכנית לימודים מיוחדת להכשרת מורים ומנהיגים חינוכיים לבתי הספר הממלכתיים.

מטרות התוכנית:
◄ לפתוח את אוצרות התרבות היהודית של העבר ושל ההווה בפני החברה החילונית במדינת ישראל, ולעודד גישות חדשניות ויצירתיות לתרבות היהודית.
◄ הדגשת הצדדים התרבותיים של היהדות

תוכנית ’אופקים’ מעניקה לתלמידיה מלגת קיום ופטור מלא משכר לימוד לאורך 3 שנות הלימוד

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תוכנית "אופקים, באוניברסיטת תל אביב.


תוכנית ’אופקים’ ללימודי יהדות כתרבות -
מסגרת לימודים מאתגרת ויוקרתית בפקולטה למדעי הרוח!

’אופקים’ הינה מסגרת לימודים מאתגרת ויוקרתית בפקולטה למדעי הרוח, בה לומדת קבוצה נבחרת של סטודנטים בתוכנית לימודים מיוחדת להכשרת מורים ומנהיגים חינוכיים לבתי הספר הממלכתיים.

מטרות התוכנית:
◄ לפתוח את אוצרות התרבות היהודית של העבר ושל ההווה בפני החברה החילונית במדינת ישראל, ולעודד גישות חדשניות ויצירתיות לתרבות היהודית.
◄ הדגשת הצדדים התרבותיים של היהדות

תוכנית ’אופקים’ מעניקה לתלמידיה מלגת קיום ופטור מלא משכר לימוד לאורך 3 שנות הלימוד


אודות תכנית ’אופקים’
’אופקים’ הינה מסגרת לימודים מאתגרת ויוקרתית בפקולטה למדעי הרוח, בה לומדת קבוצה נבחרת של סטודנטים בתוכנית לימודים מיוחדת להכשרת מורים ומנהיגים חינוכיים לבתי הספר הממלכתיים. במסגרת זו הסטודנטים לומדים במגמת פילוסופיה יהודית ובחוג נוסף מתוך מקצועות מדעי היהדות וכן בקורסי ליבה ייחודיים בנושא ’היהדות כתרבות’. החל משנת הלימודים השנייה הסטודנטים לומדים בתוכנית מיוחדת לתעודת הוראה במחשבה יהודית בביה’ס לחינוך.לתוכנית אופקים יש מגמה ומטרות ברורות
◄ הכשרת מורים ומנהיגים להוראת היהדות כתרבות בבתי ספר ממלכתיים
◄ לפתוח את אוצרות התרבות היהודית של העבר ושל ההווה בפני החברה החילונית במדינת ישראל, ולעודד גישות חדשניות ויצירתיות לתרבות היהודית.
◄ התוכנית מדגישה את הצדדים התרבותיים של היהדות: הפילוסופיה, ההיסטוריה, הספרות, האמנות, החברה, ולאו דווקא את אלו הדתיים, שמהווים צד מסוים בתרבות היהודית שמפניו נרתעים רוב הצעירים הישראליים. כחלק מתפיסה זו, מסלול הלימודים בתוכנית ’אופקים’ מכשיר את הסטודנטים להפוך למורים מובילים להוראת היהדות כתרבות.

דרישות התכנית:
המתקבלים לתוכנית מתחייבים להישגים גבוהים במהלך לימודיהם האקדמיים והפדגוגיים, לצד עיסוק משמעותי בפעילות חברתית וחינוכית.
לאחר תום לימודיהם, מתחייבים בוגרי התוכנית ללמד את הנושא במערכת החינוך הממלכתית במשך שלוש שנים לפחות.

תעודה בסיום הלימודים:
המסיימים את לימודיהם בתוכנית בהצלחה זכאים לתואר בוגר אוניברסיטה ובוגר תעודת הוראה במחשבה יהודית.

פעילויות במסגרת הלימודים בתוכנית:
בנוסף על הלימוד האקדמי, מתקיימות ב’אופקים’ פעילויות ייחודיות בהן מושם הדגש על לימוד ערכי, חינוכי וחווייתי, כגון סיורים באתרים בעלי חשיבות היסטורית וחברתית, ביקורים בבתי ספר, חשיפה למוקדי תרבות ומפגשים עם אישים מרכזיים בזירת התרבות והמחשבה בישראל.

מלגת לימודים:
תוכנית ’אופקים’ מעניקה לתלמידיה מלגת קיום ופטור מלא משכר לימוד לאורך 3 שנות הלימוד.

המעוניינים להגיש מועמדותם ל’אופקים’ מתבקשים לשלוח מכתב פנייה מנומק, ולצרף אליו קורות חיים, שתי תמונות פספורט, שתי המלצות, עותק של תעודת בגרות ותוצאות המבחן הפסיכומטרי. המועמדים יוזמנו לראיונות קבלה לאחר עמידה בתהליך המיון.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649