NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני במשפטים במסלול מחקרי

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

הצטרפו לסביבת מחקר ברמה ובאווירה בינלאומית, בתכנית לימודים המיועדת לבוגרים
מצטיינים של מיטב הפקולטות למשפטים בארץ ובעולם!


■ מגוון קורסים ייעודים, סדנאות וסמינרים בעברית ובאנגלית
■ קורסים מרוכזים המועברים ע"י מיטב החוקרים מהארץ ומהעולם
■ לווי מקצועי צמוד במהלך שנות המחקר
■ מלגות קיום המאפשרות הקדשת זמן מלא למחקר
■ חדרי עבודה ייעודיים
■ סמסטר מחקר בחו"ל למצטיינים

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני במשפטים
במסלול מחקרי באוניברסיטת תל אביב.


אודות משפטים
“על שלושה דברים העולם עומד: על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר (זכריה ח, טז) ’אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם’’ (מסכת אבות א, יח) — קיומו של המשפט חיוני לכינונה של ציביליזציה, וכללי המשפט והשיח המשפטי משפיעים באופן דרמטי על עיצובה של החברה האנושית. הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל–אביב מזמינה אתכם להצטרף לעולם היצירה המשפטית, ומציעה לכם חוויה אינטלקטואלית וחברתית יחידה במינה, סביבה של מצוינות אקדמית, וחיים סטודנטיאליים תוססים.

אודות המסלול המחקרי
מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים מציע, לראשונה בישראל, תכנית לימוד לתלמידי מחקר בשלוש מסגרות: לימודים לקראת תואר שני עם תזה; לימודי תואר שלישי; ומסלול ישיר לתואר שלישי מתוך מגמה לשמש אבן שואבת לבוגרים מצטיינים של מיטב הפקולטות למשפטים בישראל ובעולם המעוניינים בלימודים מתקדמים ברמה בינלאומית.
תכנית הלימודים של המרכז נבנתה באופן המדגיש את המימד הגלובלי הן מבחינת תכנית הלימודים וסגל ההוראה, והן על ידי מתן האפשרות למספר דוקטורנטים המעוניינים בכך לבלות סמסטר מחקר באחת מן האוניברסיטאות המובילות בעולם ללימודי משפטים כגון ייל והארוורד. השילוב של סמסטר כזה עם תוכנית ייעודית ועשירה, במסגרתה ייחשפו תלמידי המרכז לעשרות מומחים יידועי שם למשפטים ממיטב בתי-הספר בעולם, הופך את התכנית שמציע המרכז לחלופה אטרקטיבית במיוחד ללימודים מתקדמים בחו’ל.

מטרת הלימודים
לימודי התואר השני במסגרת המרכז ללימודי משפט מתקדמים בפקולטה מיועדים לאפשר לתלמידים מצטיינים בעלי תואר ראשון להמשיך בלימודים אקדמיים מחקריים ברמה מתקדמת תוך הרחבת השכלתם המקצועית והעמקת ידיעתם המשפטית. לימודי התואר השני עם תזה מיועדים להכשיר מומחים בכל תחומי המשפט.

מסלולי לימוד
תלמידי מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים לומדים קורסים ייעודיים במסגרת תכנית לימודים גמישה שאינה מוגדרת במסלולי לימוד ייחודיים:

מסלול כללי - מקנה תואר שני, מוסמך במשפטים (LL.M.)

דיני ישראל – תכנית הלימודים לתואר שני ו’מוסמך בדיני ישראל’ נועדה לאפשר לתלמידים להרחיב ולהעמיק את הידע בתחום המשפט העברי מראשית התהוותו בחוק המקראי ועד ימינו, להעניק לתלמידים את הכלים הנדרשים להכשירם לערוך מחקרים משפטיים, היסטוריים, טקסטואליים ועיוניים בתחום זה, לעודד את התלמידים להתעניינות מיוחדת בבעיית החקיקה של מדינת ישראל ולהכשירם לתרום במחקרי חקיקה המבוססים על המשפט העברי. התכנית מיועדת לבוגרי אוניברסיטה בעלי השכלה תלמודית נאותה (B.A) ומקנה תואר שני, מוסמך בדיני ישראל (M.A.)
פורומים מחוץ לתכנית הלימודים
מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים מפעיל מספר פורומים מחוץ לתכנית הלימודים ובכלל זה מפגשים עם חברי סגל ופורומים על הוראה ופרסום מאמרים.

מלגות
מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים מספק לסטודנטים את כל הסיוע והמשאבים הנדרשים על מנת להצטיין בלימודיהם: מלגות קיום נדיבות (המותנות בהקדשת זמן מלא למחקר), סביבת עבודה תומכת הבאה לידי ביטוי בספריה ברמה בינלאומית ובחדרי עבודה ייעודיים, וכמובן הנחיה ולימודים ברמה אקדמית בינלאומית על ידי מיטב החוקרים והמרצים.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649