NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני במדעי הניהול

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במנהל עסקים היא הפקולטה הגדולה בישראל והיחידה שזכתה לאקרדיטציה בינלאומית מטעם AACSB - הארגון העולמי המוביל של בתי ספר למנהל עסקים

מאפייני התכנית
◄ הקניית ידע מדעי בנושאי יסוד הקשורים לבעיות מנהל ועסקים.
◄ הכשרת התלמידים לשימוש משכיל במתודה המדעית ובטכניקה העדכנית ביותר.
◄ שימוש נרחב במודלים, בהפשטה ובארגומנטציה פורמלית.
◄ שימוש נרחב ומשכיל במחשבים, בהסקה סטטיסטית ובטכניקות מודרניות אחרות.

שלושה מסלולי לימודים:
■ ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע
■ התנהגות ארגונית ■ מימון-חשבונאות

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני
במדעי הניהול באוניברסיטת תל אביב.


אודות הפקולטה לניהול
הפקולטה נוסדה בשנת 1966 ומראשיתה התברכה בשורה של חוקרים בעלי שם בינלאומי, באיכות יוצאת מן הכלל של תלמידים ובחלוף השנים שורות של בוגרים המכהנים במשרות ניהול בכירות בסקטור הפרטי, הציבורי ובמוסדות הממשל. ב 2003 קיבלה הפקולטה את תו התקן הבינלאומי של איכות ומצויינות מטעם ארגון ה AACSB - ביה’ס הראשון והיחיד בישראל הנושא תו תקן זה.
מדי מספר שנים עומדת הפקולטה לבחינה מחודשת ושומרת על עדכון תו תקן היוקרתי הזה. בנוסף למגוון תכניות הלימוד, מקיימת הפקולטה דיאלוג רציף עם העולם העסקי בארץ ובחו’ל ומקפידה על שיגרה של תרומה לקהילה הן במסגרת הלימודים והן בקרב בוגריה.

אודות התכנית
מאפייניה העיקריים של התכנית הם:
• הקניית ידע מדעי (פורמלי) בנושאי יסוד הקשורים לבעיות מנהל ועסקים.
• ניצול מרבי של הידע הקודם של התלמידים בתחומים המדעיים הנוגעים לשאלות מנהל ועסקים.
• הכשרת התלמידים לשימוש משכיל במתודה המדעית העניינית ובטכניקה העדכנית ביותר.
• שימוש נרחב במודלים, בהפשטה ובארגומנטציה פורמלית.
• שימוש נרחב ומשכיל במחשבים, בהסקה סטטיסטית ובטכניקות מודרניות אחרות.

מטרת הלימודים
התכנית נועדה להקנות לתלמידים רמת הבנה גבוהה של בעיות הניהול כך שיהיו מסוגלים, בטווח הארוך, להיות הן אנשי מדע מעולים והן מובילים בתחומים שונים של מדעי הניהול.

מסלולי הלימודים
ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע | התנהגות ארגונית | מימון-חשבונאות

ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע
מטרת התכנית להכשיר חוקרים אקדמיים ויישומיים במגוון נושאים הקשורים במערכות מידע ו/או ניהול טכנולוגיה אשר יוכלו למלא תפקידים באקדמיה, בתעשייה ובארגון המודרני. התכנית תעניק בסיס תיאורטי, כלי מחקר, ותשתית מעשית בעיצוב, פיתוח, יישום וניהול של מערכות עתירות טכנולוגיה ומידע. התכנית מדגישה את ההיבטים הרב-תחומיים ומאפשרת לתלמידים להשתתף בקורסים מתקדמים בשטחים קרובים כמו מדעי המחשב, חקר ביצועים, כלכלה, שיווק, התנהגות ארגונית והנדסה.

בתכנית זו קיימים שני מסלולי לימוד:
• מסלול לימודים ללא עבודת גמר
• מסלול לימודים עם עבודת גמר
התנהגות ארגונית

מטרת התכנית
מטרת התכנית היא להכשיר בעלי תפקידים ויועצים מומחים הן לעבודה יישומית והן למחקר בתחומי הניהול הכללי וההתנהגות הארגונית ובכללם הגורם האנושי בארגונים, פיתוח ארגוני, המבנה הארגוני, הסביבה הארגונית, פיתוח משאבי אנוש ויחסי עבודה.
בלימודיו בתכנית, ובהתאם להתעניינותו, יכול התלמיד להתמקד בנושא מסוים ולארגן את לימודיו בתחומים כמו ייעוץ ופיתוח ארגוני, פיתוח משאבי אנוש ויחסי עבודה או ניהול כללי.

מימון-חשבונאות
מטרת התכנית היא להכשיר לתפקידי ניהול ומטה בסקטור הפיננסי-בנקאי, לתפקידים בתחום הניהול הפיננסי וחשבות בפירמות, ולמעוניינים בהמשך מחקר. במסגרת לימודיו יוכל התלמיד להתמקד בנושאים שונים: שוק ההון, מימון הפירמה, בנקאות, חשבונאות ויישומים למימון של תורת ההחלטות.

בתכנית זו קיימים שני מסלולי לימוד:
• מסלול לימודים ללא עבודת גמר
• מסלול לימודים עם עבודת גמר

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649