NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני במדיניות ציבורית

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

הכשרת קובעי מדיניות
למילוי תפקידים בכיריםאודות התכנית:
◄ החוג מציע לימודים לתואר שני ולתואר שלישי במדיניות ציבורית
◄ החוג שם לו למטרה לספק הכשרה איכותית ברמה גבוהה ביותר למועמדים לסקטור הציבורי כדי לקדם את המדיניות הציבורית בישראל
◄ הלימודים מיועדים להקנות ידע תאורטי ויישומי להבנה ולניתוח של היבטיים מדיניים, חברתיים, כלכליים ומשפטיים של מדיניות ציבורית
◄ בוגרי החוג מיועדים להשתלב במשרדי הממשלה, ברשויות המקומיות, בחברות ממשלתיות. ובגופים במגזר השלישית כמו גם בארגונים מובילים במשק הישראלי
◄ לימודי מדיניות ציבורית מוכרים על ידי נציבות שירות המדינה כמקצוע אקדמי מועדף

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב.


תנאי רישום וקבלה לחוג:
רשאים להגיש מועמדות, בעלי תואר ראשון שציון הגמר שלהם הוא 80 לפחות. ציון זה הוא תנאי מינימום להגשת מועמדות, אך אינו בהכרח מבטיח קבלה. עדיפות בקבלה תינתן בהתייחס לשיקולים הבאים:
◄ תארים בתחומים רלבנטיים לחוג למדיניות ציבורית (מדעי החברה וההתנהגות, מנהל עסקים, כלכלה, ומשפטים)
◄ הגשת מועמדות במועד ההרשמה הרגיל ובחירת החוג למדיניות ציבורית בעדיפות ראשונה
◄ הקבלה מותנית הן בהישגים הלימודיים והן בהתאמת המועמדים ללימודי התואר השני על סמך ראיון אישי
◄ הדיון במועמדים שבחרו בחוג למדיניות ציבורית בעדיפות שנייה או שלישית ובמועמדים שנרשמו במועד ההרשמה המאוחר, ייערך רק לאחר קבלת החלטה בעדיפויותיהם הקודמות ובתנאי שיהיו מקומות פנויים.
תלמיד שהתקבל אך לא נרשם לקורסים קבלתו תבוטל ויהיה חייב לעבור שוב הליכי רישום וקבלה במועד בו יגיש מחדש את מועמדותו.

מבנה תכנית הלימודים:
◄ תכנית הלימודים מתמקדת בתחומים שונים של המדיניות הציבורית תוך שימת דגש על שלושת המרכיבים הבסיסיים בתהליכי מדיניות: עיצוב, יישום והערכה. לסטודנטים ניתנת האפשרות להכיר וללמוד נושאי מדיניות שוטפים בתחומים שונים של חברה וכלכלה בישראל.
◄ תכנית הלימודים מתפרסת על פני שתי שנות לימוד אקדמיות מלאות. הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע בשנה א’, יום ג’. בשנה ב’, ביום ה’ על התלמיד לקחת מכסת לימודים מלאה בכל סמסטר (לא ניתן ללמוד באופן חלקי). קורסי הבחירה והסמינרים מוצעים בימי ג’ ובימי ה’.
◄ כל המועמדים יתקבלו למסלול ללא עבודת גמר.
◄ תלמידים שיתקבלו למסלול ללא עבודת גמר ויהיו מעוניינים לעבור למסלול עם עבודת גמר:
- השגת ממוצע של 85 בקורסי החובה
- הגשת בקשה למעבר למסלול תזה במזכירות החוג
* כל תלמיד חייב לסיים את כל חובותיו לתואר השני תוך שנתיים מתחילתם. הארכת משך הלימודים מעבר לכך מחייבת אישור ועדת ההוראה של הפקולטה.

מסלול לימודי המשך במדיניות ציבורית בתחומי התמחות נבחרים:
מוצעים שלושה מסלולי התמחות:
◄ לימודי המשך במדיניות סביבתית
◄ לימודי המשך במינהל ומדיניות ציבורית במגזר הציבורי
◄ לימודי המשך במדיניות כלכלית ומשפטית

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649