NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

אודות התכנית:
הבנת תהליכים של שינויים חברתיים הם היום אבן יסוד בכל תחומי העיסוקים בשוק הציבורי ובשוק הפרטי. החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה הינו המקום המתאים ללמוד אותם.

מטרת הלימודים:
◄ להעמיק את ידיעות התלמידים בתאוריה ובשיטות המחקר והניתוח בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה
◄ לפתח את יכולת הניתוח, החשיבה והמחקר בנושאים עיוניים ואמפיריים בעלי חשיבות דיסציפלינרית כללית
◄ לטפח את הרגישות לבעיות חברתיות בכלל ושל החברה הישראלית על גווניה והיבטיה השונים בפרט
◄ להכין תלמידים ללימודי תואר שלישי
◄ להכשיר סוציולוגים המעוניינים להשתלב בעבודה פרופסיונלית בתחומים שונים ממדיניות חברתית ועד לחקר דעת קהל

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה אוניברסיטת תל אביב.


תנאי רישום וקבלה:
◄ רשאים להגיש מועמדות מי שסיימו לימודיהם לתואר ’בוגר’ במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בציון 83 ומעלה. הלימודים מכוונים בעיקר לבוגרי מדעי ההתנהגות ומדעי החברה, אך פתוחים גם לבוגרי פקולטות אחרות
◄ תלמידים, שסיימו את לימודי הבוגר שלהם מחוץ לחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, ישתתפו - במידת הצורך - בלימודי השלמה על-פי הנחיות ועדת הקבלה. קורסי השלמה אלו אינם נחשבים במניין השעות לתואר
◄ תינתן עדיפות למבקשים ללמוד סוציולוגיה ואנתרופולוגיה כבחירה ראשונה
◄ משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים. תלמידים שאינם יכולים להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולסיימם בפרק זמן זה יוכלו לבחור במסלול לימודי צבירה לקראת התואר השני (ב’מעמד מיוחד’) בהיקף חלקי.

תלמידים מצטיינים:
◄ בנוסף למסלולים הנ’ל, פתח החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בפני תלמידי ב’א מצטיינים, החל משנת לימודיהם השלישית, מסלול מואץ למ’א.
◄ בחירת התלמידים למסלול למצטיינים נעשית ביוזמת החוג.

מסלולי התמחות:
◄ ארגונים וארגוני שינוי חברתי
◄ סקרים ומחקרי דעת קהל
◄ אנתרופולוגיה חברתית-תרבותית
◄ מחקר וביקורת בסוציולוגיה
◄ סוציולוגיה של החינוך

תעודה:
כל התכניות מעניקות תואר ’מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה’ להוציא ההתמחות בסוציולוגיה של החינוך המקנה תואר ’מוסמך במדיניות החינוך – התמחות בסוציולוגיה של החינוך’.

מבנה תכנית הלימודים:
מסלול הלימודים ללא עבודת גמר (מסלול עיוני)-
◄ הלימודים במסלול זה יהיו בהיקף של 36 ש’ס לפחות.
◄ שיעורי חובה - קורסי ’תאוריות למתקדמים’ וקורסי ’שיטות מחקר’
◄ 3 סמינרים, כולל פרקטיקום הרלוונטי למסלול ההתמחות
◄ שיעורי בחירה – בהתאם למכסת השעות

מסלול הלימודים עם עבודת גמר:
◄ הלימודים במסלול זה יהיו בהיקף של 28 ש’ס לפחות.
◄ שיעורי חובה - קורסי ’תאוריות למתקדמים’ וקורסי ’שיטות מחקר’.
◄ 3 סמינרים, כולל פרקטיקום הרלוונטי למסלול ההתמחות
◄ סדנת תזה
◄ שיעורי בחירה – בהתאם למכסת השעות

מטרת הלימודים:
◄ להעמיק את ידיעות התלמידים בתאוריה ובשיטות המחקר והניתוח בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה
◄ לפתח את יכולת הניתוח, החשיבה והמחקר בנושאים עיוניים ואמפיריים בעלי חשיבות דיסציפלינרית כללית
◄ לטפח את הרגישות לבעיות מרכזיות של החברה הישראלית על גווניה והיבטיה השונים
◄ להכין תלמידים ללימודי תואר שלישי
◄ להכשיר סוציולוגים המעוניינים להשתלב בעבודה פרופסיונלית בתחומים שונים ממדיניות חברתית ועד לחקר דעת קהל

מסלולי לימוד:
■ מסלול עם עבודת גמר
■ מסלול ללא עבודת גמר

תכניות לימוד:
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מציע הן תכנית לימודים כללית ללא התמחות, והן מספר תכניות ייחודיות:

סקרים ומחקרי דעת קהל -
מטרת התכנית להכשיר חוקרים בתחומי הסקרים ומחקרי דעת-הקהל. התכנית תעמיד במרכזה את חקר דעת הקהל, תוך פיתוח מיומנות מתודולוגית מעודכנת, במספר תחומים:
● תרבות פוליטית
● התנהגות צרכנית
● הערכת יעילות ארגונית
● חינוך ותקשורת

ארגוני שינוי חברתי -
המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים לפעול במסגרת ארגוני שינוי חברתי. מטרתו להקנות ללומדים בו הכשרה עיונית ומעשית. התלמידים ירכשו כלים אנאליטיים להבנת החברה האזרחית ותהליכי שינוי חברתי, ויתרגלו את יישומם בשטח.

סוציולוגיה של החינוך -
התכנית מעניקה לתלמידיה הכשרה במסגרת תכנית משותפת לחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והחוג למדיניות ומינהל בחינוך בבית-הספר לחינוך. התכנית מבוססת על תפיסה רב-תחומית המשלבת חקר סוציולוגי של השדה החינוכי וחקר ההיבטים החינוכיים של השדה החברתי.

התואר המוענק לבוגרי התכנית משותף לשני החוגים, והוא מבטא את ההכרה בתרומה העיונית הייחודית של שילוב זה הן למחקר הסוציולוגי והן למחקר החינוכי.

התכנית הינה גם ייחודית ויחידה בנוף האקדמי בישראל והיא מאגדת בתוכה סגל אקדמי עם התמחויות מגוונות, המעורה בעשייה בשדה.

כמו-כן מציע החוג מקבץ עשיר של קורסים בתחום חקר הארגונים, התאוריה והתרבות. התלמידים יזכו להכשרה תיאורטית ומתודולוגית יסודית ומקיפה, מתוך אמונה שהכשרה בסיסית בתחומים אלו חיונית לתפקודם של התלמידים בתחומי המעשה והמחקר כאחד.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649