NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני בכלכלה

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

הכשרה לעבודת מחקר כלכלי בתכנית משולבת עם האוניברסיטה העבריתבית–הספר לכלכלה הוא אחד מבתי הספר המובילים בעולם, ואינו
חדל משאיפתו לשפר את איכות ההוראה והמחקר.

מטרת הלימודים:

להקנות לתלמידים ידע מעמיק בתחומי הכלכלה, ולהכשירם
לעבודת מחקר כלכלי

◄ תכנית מחקר משותפת לביה"ס לכלכלה באוניברסיטת
תל-אביב והמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית.

◄◄ מלגות הצטיינות לבעלי הישגים גבוהים

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני בכלכלה באוניברסיטת תל אביב.


אודות התכנית:
בית–הספר לכלכלה הוא אחד מבתי הספר המובילים בעולם, ואינו חדל משאיפתו לשפר את איכות ההוראה והמחקר.
החל משנה’ל תש’ע לימודי התואר השני בכלכלה הם במסגרת תכנית המחקר המשותפת לביה’ס לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב והמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית. שיתוף הפעולה הוא בלימודים אך לא בתעודה המוענקת. למסיימי התכנית יוענק תואר מוסמך מהאוניברסיטה בה היו רשומים ללימודים. רוב קורסי החובה ניתנים באחת מהאוניברסיטאות. קורסי בחירה נלמדים בכל אוניברסיטה בנפרד, אך תלמיד יוכל לבחור גם בקורסים המוצעים באוניברסיטה בה אינו רשום. מערכת השעות של קורסי החובה תבנה באופן שיצמצם את הצורך ללמוד בקמפוס המרוחק ליום בשבוע.
התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים לעסוק בעבודה מחקרית במסגרות האקדמיה, השירות הציבורי והסקטור הפרטי. התואר השני מעניק הכשרה בסיסית לעבודה מחקרית, וחשוב מכך - מהווה הכנה מצוינת להמשך הלימודים בתכנית דוקטורט.


מטרת הלימודים:
מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים ידע מעמיק בתחומי הכלכלה, ולהכשירם לעבודת מחקר כלכלי.

מלגות הצטיינות:
שנה א’
● מלגות יינתנו בסמסטר ב’, על סמך ההישגים בכל קורסי החובה בסמסטר א’.
● את המלגה יקבלו תלמידים אשר למדו את כל קורסי החובה בסמסטר א’ והינם בעלי הציונים הגבוהים ביותר בקורסים אלה.
● היקף המלגות ומספרן ייקבע בהתאם לאפשרויות התקציביות של המחלקות בשתי האוניברסיטאות.

שנה ב’

◄ בסמסטר א’
יינתנו המלגות על סמך ההישגים בשנת הלימודים הראשונה.
● זכאים לקבל מלגה תלמידים במסלול המחקרי, שלמדו את כל מכסת קורסי החובה (21-20 ש’ס).
● למי, שלמד יותר מקורס אחד מרשימת קורסי החובה בקבוצה 2 (קורסי החובה מקבוצה 2 – קורסי החובה המתקדמים, שמתוכם צריך לבחור קורס אחד מתוך 3 באוניברסיטת תל-אביב ו-2 קורסים מתוך 4 באוניברסיטה העברית) ינוכו מחישוב הממוצע קורסי חובה עודפים המקטינים את הממוצע.
● ייבחרו בעלי הציונים הגבוהים ביותר.

בסמסטר ב’ ייבחנו גם ההישגים בקורסי הבחירה.
● היקף המלגות ייקבע בהתאם לאפשרויות התקציביות של המחלקות

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649