NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני בלימודי סביבה

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר - חזית המחקר הסביבתי בישראל
מלגה של כ- 12,000 ש"ח (שווי שכ"ל שנתי) למשתתפים בתכנית מתמחי פורטר


בואו לשלב השכלה סביבתית רב-תחומית:
■ בקידום המחקר הסביבתי ■ בקביעה והכוונת מדיניות ברמות הארגון השונות ■ בגופים אמונים על שמירת הסביבה ■ בחינוך כבסיס לשימור הסביבה וקידום חברת האדם על פי עקרונות מנחים של פיתוח בר-קיימא ■ בפיתוח טכנולוגיות סביבתיות ■ בלמידת נושאים הקשורים להתחממות כדוה"א ושינויי אקלים

◄ מוקד מחקרי אינטרדיסציפלינרי אוניברסיטאי חדש, המשלב את כל הפקולטות באוניברסיטה
◄ חשיפה לטכנולוגיות וגישות סביבתיות ושיטות מחקר עדכניות.
◄ מלגות להתמחות בפרויקטים משמעותיים בארגוני סביבה
◄ מכוני מחקר סביבתיים

שיתופי פעולה ייחודיים בינלאומיים עם מוסדות אקדמיים וגורמים ממשלתיים:
■ אוניברסיטת אוקספורד ■ קיימברידג’ ■ אימפיריאל קולג’ ■ המשרד הממשלתי האיטלקי לאיכות הסביבה והטריטוריות ועוד...

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני בלימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב.


אודות לימודי סביבה
גידול אוכלוסיית האדם, התחרות על משאבי סביבה מוגבלים וההשלכות על בבריאות האדם היו ההיבטים הראשונים שהסבו את תשומת לב מקבלי החלטות והציבור ברחבי העולם למידת ההשפעה של האדם על הסביבה ועל יחסי הגומלין שבין מצב הסביבה לבריאות ותפקוד חברת האדם. מאמצע המאה הקודמת החלה להתברר חומרת ההידלדלות הגלובלית של משאבים בסיסיים כאנרגיה, מים וקרקע כתוצאה מניצול יתר והתבררה משמעות הפגיעה באיכות משאבים כדוגמת מים אויר וקרקע ע’י זהום. ההשפעה הישירה של תהליכים אלו על זמינות מזון ובריאות האדם חידדו את התלות הדדית שבין אומות העולם והצורך בנקיטת פעולות לעצירת הידרדרות מצב הסביבה. הרס הסביבה והידלדלות המשאבים השפיעו על כלכלת העולם וחמור מכך יצרו מצבים המסכנים את שלום העולם.
נושא הרס הסביבה והשלכותיו על עתיד האנושות הפך לנושא רשמי בדיוני אומות העולם. הדיונים בנושאי הסביבה במסגרות השונות העלו על סדר היום את שמירת הסביבה בה אנו חיים באופן שהפיתוח העתידי לא יפגע בפוטנציאל הקיומי של הדורות הבאים (פיתוח בר-קיימא).
ההתחייבויות לשמירה על העתיד נשענות על מחקר ולימוד יסודי של המרחב הרב-תחומי של הסביבה. מרחב זה כולל הבנה של תהליכים פיזיים, פיסיקליים, כימיים וביולוגים, טבעיים ומעשי ידי אדם ותהליכים סוציולוגיים וכלכליים. נדרשת הבנה של השלכות הגומלין שבין גודל אוכלוסיית האדם, אורח ורמת חיים (כלכלה וניצול משאבים), על בריאות הסביבה ובריאות האדם. הייחודיות של העיסוק בתחום הסביבה הוא הצורך בהבנה החובקת תחומים שונים המשקפים את התלות ההדדית הדוקה של תהליכים סביבתיים.

אודות בית הספר
מאז הקמתו בשנת 2000, פועל ביה’ס ללימודי הסביבה ע’ש פורטר כמרכז אקדמי למחקר ולהוראה רב תחומיים בנושאי סביבה בישראל. ביה’ס ללימודי הסביבה הוקם כדי לענות על צורך גובר להעשרת הידע בנושאי סביבה, ועל כן הוא מפתח ויוזם תחומי מחקר והוראה חדשניים, ומעלה נושאי סביבה לסדר היום האקדמי ולשיח הציבורי במישור הלאומי והבינלאומי.
ביה’ס יוצר ומטמיע חשיבה סביבתית, בנושא יחסי הגומלין שבין האדם לסביבת ומנסה לשפרם. במסגרתו מתקיימים בהצלחה קשרי מחקר ועשייה באוניברסיטת תל אביב, עם מוסדות מחקר אחרים בארץ ומחוצה לה, עם משרדי ממשלה, תעשיות, המגזר הפרטי, המגזר ציבורי, וארגוני סביבה.

ביה’ס משמש במה למפגש בין חוקרים שונים העוסקים בנושאי סביבה, ומסייע ליצירת שיתוף פעולה רב-תחומי, באוניברסיטת ת’א ומחוצה לה. מדי שנה מתפרסם קול קורא לתמיכה במחקרים בנושאי סביבה, במטרה לאפשר בהמשך, הגשתם לקרנות מחקר תחרותיות. בנוסף, מושקעים מאמצים בסיוע לחוקרים בנושאי סביבה, המבקשים להגיש בקשות למימון מחקרם ע’י קרנות המחקר של הקהילה האירופאית.

מטרת הלימודים
התכנית נועדה ליצור ולחזק תשתית אקדמית של מחקר סביבה בין-תחומי שיספק את הכוח האנושי והידע המדעי הנדרשים לקידום נושא הסביבה בישראל וחיזוק קשריה הבינלאומיים בנושא זה. מצוקות ואילוצים ייחודיים לישראל בתחומים שונים משליכים על ההתייחסות וההשקעה בתחום הסביבה בארץ. מצבה של ישראל בתחום זה רחוק מלהשביע רצון ובמקרים קיצוניים המחיר שגבה מצב הסביבה היה גבוה ביותר (מקרה הקישון).

מצב זה מטיל אחריות נוספת על האקדמיה ליצור תשתית מדעית שתאפשר ישום פתרונות הולמים לשמירה על הסביבה בישראל ושיקומה על בסיס פיתוח בר-קיימא. התכנית מסייעת למקם את ישראל בחזית המחקר הסביבתי ומאפשרת חלופי ידע עם אומות העולם.
תלמידי התכנית רוכשים הבנה של גורמים המניעים תהליכים סביבתיים בקנה מידה שונה (ממקומי ועד גלובלי), ונחשפים לטכנולוגיות וגישות סביבתיות ושיטות מחקר עדכניות. התוכנית מטמיעה ראייה כוללנית של הסביבה, ומבססת הבנה של מרכזיות האדם בהשפעה על מבנה ותפקוד הסביבה והשלכות הגומלין המתגלגלות בין האדם לסביבה. הידע, הבנת תהליכים סביבתיים והניסיון המחקרי, מקנים לתלמידים יכולת שיפוט בנושאי סביבה ומאפשרים את מעורבותם בקידום המחקר הסביבתי, טיפוח וקידום חינוך סביבתי, וגיבוש מדיניות סביבתית כבסיס לשימור הסביבה וקידום חברת האדם על עקרונות של פיתוח בר-קיימא.

מעבדות ומכוני מחקר
ביה’ס הקים מעבדה להדמיה סביבתית, בשיתוף החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם שבאוניברסיטת תל אביב. המעבדה עוסקת במערכות ובמודלים לתכנון המרחב העירוני.
בשיתוף ביה’ס, נוסדו שני מכוני מחקר חדשים - מכון לעסקים וסביבה ומכון ת’א לאדריכלות וסביבה (בהקמה). מטרת מכונים אלה לתרום למחקר הסביבתי באוניברסיטת תל אביב ולהגביר המודעות הציבורית בנושאי הסביבה.

תכניות מיוחדות
ביה’ס ללימודי הסביבה מקשר בין האקדמיה לקהילה באמצעות קיומן של תכניות מיוחדות בהן תלמידים מתחומים שונים מעורבים בפרויקטים הקשורים לתחום לימודיהם. היתרון בתכניות מסוג זה הינו כפול - מחד, הן מעניקות לתלמידים התנסות וחשיפה שאמורות לשרת אותם בבוא היום בהגיעם לעולם העבודה, ומאידך, בעזרתן מגייסים קבוצות וארגונים חוץ אקדמיים מומחים וכוח אדם הנחוץ להם.

תכנית מתמחי פורטר
תכנית ’מתמחי פורטר בסביבה’ הינה תכנית ייחודית המתמקדת באפשרות להתמחות במסגרת ארגוני הסביבה המובילים בישראל. התכנית משותפת לבי’ס פורטר ללימודי סביבה ולארגון שתי’ל (שרותי תמיכה וייעוץ לארגונים לשינוי חברתי). התכנית שמה לה למטרה להכשיר דור של מנהיגים צעירים אשר יפעלו למען איכות הסביבה והחיים, בריאות הציבור, צדק סביבתי-חברתי ומדיניות של פיתוח בר קיימא. על מנת להשיג מטרה זאת מוענקת מלגה המאפשרת לסטודנטים/יות להתמחות בפרויקטים משמעותיים בארגוני סביבה. בנוסף מבקשת התכנית לחשוף את המתמחים לסוגיות העוסקות בצדק סביבתי ובצדק חברתי בישראל ולאסטרטגיות שונות לשינוי חברתי.
תכנית ייחודית זו יוצרת קבוצה של סטודנטים המובילים פרויקטים משמעותיים ו/או נוטלים חלק מרכזי בעבודת הארגונים. התכנית מעודדת אווירה של תמיכה ולימוד הדדי בין המתמחים. למשתתפים בתכנית תינתן הזדמנות ליישם את כישוריהם בתחום הסביבה, לרכוש ניסיון בעבודה מקצועית, לתרום לשינוי למענו נאבקים הארגונים הסביבתיים ולהרחיב ידיעותיהם על פעילות הארגונים.

זכאות למלגה:
המשתתפים בתכנית בשנה’ל תשע’ב יזכו במלגה של כ- 12,000 ש’ח (שווי שכ’ל שנתי)

מסגרת הפעילות כוללת:
■ כ-10 שעות עבודה שבועיות בארגון, לאורך שנת הלימודים האקדמית
■ השתתפות בכ-5 מפגשי העשרה שמטרתם הקניית ידע וכלים לשינוי סביבתי בישראל.

התכנית למשפט וסביבה
מטרתה של התוכנית לקדם את החשיבה והעשייה האקדמית הסביבתית-משפטית בישראל. התוכנית פונה לקהלי יעד שונים ומגוונים, באקדמיה וגם מחוצה לה. עיקר פעילות התוכנית מכוונת לקהילייה המשפטית-אקדמית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב וגם באוניברסיטאות אחרות. כמו כן, פועלת התכנית בשיתוף ובתיאום עם בתי ספר, פקולטות וחוגים נוספים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה.

שיתוף פעולה איטליה ישראל
התוכנית למחקר ופיתוח סביבתי ישראל – איטליה היא יוזמה משותפת של בית ספר פורטר והמשרד הממשלתי האיטלקי לאיכות הסביבה והטריטוריות (IMET). בעקבות כנס שהתקיים בתל אביב בשנת 2002 שסקר בעיות סביבתיות וטכנולוגיות לפתרונן, בחר משרד הסביבה האיטלקי לתמוך במחקר בנושאים אלו שיבוצע במשותף על ידי חוקרים ישראלים וחוקרים ואיטלקיים. בית ספר פורטר נבחר לנהל אקדמית ואדמיניסטרטיבית את המחקרים.

בשנים 2007 - 2004 התקיימו הפרויקטים הבאים: בפאזה הראשונה במסגרת שיתוף הפעולה נבחרו ששה פרויקטים שעסקו במגוון תחומים של איכות הסביבה על היבטיהם השונים, טכנולוגיות סביבתיות חדישות (מים ומשקעי נחלים), זיהום אוויר ומים, לחימה במדבור ועוד. החוקרים הראשיים ומתאמי הפרויקטים הם מאוניברסיטת תל-אביב, ובצוותי המחקר שותפים חוקרים מאוניברסיטאות וממכוני מחקר אחרים בישראל. כמו כן לכול פרויקט שותפים חוקרים איטלקיים.

מלגות
• בית הספר מממן פעילות מחקרית בנושאי סביבה בקרב חוקרי האוניברסיטה בפקולטאות השונות ובכך מחזק את הפן המחקרי והקשר של בית הספר עם חוקרים מהפקולטות השונות.
• ביה’ס מעניק מלגות ופרסי לימודים לתלמידים מצטיינים
• מלגה של כ- 12,000 ש’ח (שווי שכ’ל שנתי) למשתתפים בתכנית מתמחי פורטר

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649