NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני בתכנית בינתחומית באמנויות

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

חשיפת היסוד המקנה לאמנות את מעמדה כביטוי אנושי עליון

אודות:
התכנית הבינתחומית לתואר "מוסמך" באמנויות מיועדת לכל מי שמעוניין להרחיב שליטתו במתודולוגיות עכשוויות של מחקר בינתחומי, ולהחילן על נושאים המקיפים תחומי דיון הנושקים ליותר מאמנות אחת. התכנית מספקת מענה לעניין ההולך וגובר בגישות בינתחומיות בהומניסטיקה בכלל, ובחקר האמנויות בפרט. השימוש במדיה שונים, צורות היצג, רטוריקה וכלי ביטוי למיניהם, מעשיר את פרשנות היצירה ומציב אותה בהקשרה הרחב. לכל מדיום השפה שלו, והתכנית מתמקדת בבחינת הזיקות - האסתטיות והרטוריות - שבין האמנויות, כדי לחשוף את היסוד האוניברסלי, שהקנה לאמנות את מעמדה כביטוי אנושי עליון ומזוקק. הקשר בין תמונה למלה, בין תמונות לעצמן, בין מכלולי - תרבות לייצוגים אמנותיים, ובין כלל אמצעי הביטוי שבהם מתמקדת הפקולטה (ציור, מוסיקה, תיאטרון, קולנוע וצילום) - מובאים לחזית הדיון באמצעות שיטות חדשניות ודרכי הסתכלות לא שגרתיות. סביב נושאים אלו צפויים תלמידינו לנסות כוחם בעיון ופרשנות, מחקר וכתיבה מדעית.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני בתכנית בינתחומית באמנויות באוניברסיטת תל אביב.


תנאי הקבלה:
◄ ללימודי תואר ’מוסמך אוניברסיטה’ בתכנית הבינתחומית באמנויות יכולים להתקבל מועמדים בעלי תואר ’בוגר אוניברסיטה’ (B.A.) או ’בוגר אוניברסיטה באמנויות’ (B.F.A.), שניתן על-ידי אוניברסיטת תל-אביב או כל אוניברסיטה מוכרת אחרת, בציון 85 לפחות ובתנאי שוועדת ההוראה והקבלה של התכנית אישרה את קבלתם.
◄ ועדת הקבלה רשאית לשקול בחיוב את קבלתם של מועמדים שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.
◄ תלמיד בעל תואר ’בוגר אוניברסיטה’, שהשכלתו האקדמית אינה מתחום האמנויות, יידרש ללמוד לימודי השלמה בהתאם להחלטת ועדת ההוראה והקבלה של התכנית.

מסלולי הלימוד:
◄ מסלול מחקרי עם עבודת גמר (
◄ מסלול לא מחקרי עם בחינת גמר

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649