NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני בסוציולוגיה של החינוך

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

מדיניות החינוך - תואר שני בסוציולוגיה של החינוך


בואו לקבל הכשרה בסוציולוגיה של מערכות חינוך בתכנית משותפת לחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והחוג למדיניות ומינהל בחינוך בבית-הספר לחינוך.

◄ סגל אקדמי מעולה התורם ממומחיותו לעיצוב מדיניות החינוך בישראל
◄ שימוש במגוון רחב של שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות
◄ ההתמחות נמנית על המסגרות הרב-תחומיות הראשונות שהוקמו באוניברסיטת תל-אביב

◄◄ ההתמחות נלמדת רק באוניברסיטת תל-אביב!

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני בסוציולוגיה של החינוך באוניברסיטת תל אביב.


אודות ההתמחות:
ההתמחות מעניקה לתלמידיה הכשרה במסגרת תכנית משותפת לחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והחוג למדיניות ומינהל בחינוך בבית-הספר לחינוך.

ההתמחות מבוססת על תפיסה רב-תחומית המשלבת חקר סוציולוגי של השדה החינוכי וחקר ההיבטים החינוכיים של השדה החברתי.

התואר המוענק לבוגרי ההתמחות משותף לשני החוגים, והוא מבטא את ההכרה בתרומה העיונית הייחודית של שילוב זה הן למחקר הסוציולוגי והן למחקר החינוכי.

ההתמחות הינה גם ייחודית ויחידה בנוף האקדמי בישראל והיא מאגדת בתוכה סגל אקדמי עם התמחויות מגוונות, המעורה בעשייה בשדה.

תחומי העיסוק של הסגל האקדמי בהתמחות הם מגוונים ומקיפים את תחומי העיון והמחקר המרכזיים בסוציולוגיה של החינוך כיום.

החוקרים מתמקדים הן ברמה המיקרו-חברתית והן ברמה המקרו-חברתית תוך שימוש במגוון רחב של שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות.

הסגל האקדמי של ההתמחות תורם ממומחיותו גם לעיצוב מדיניות החינוך בישראל באמצעות הכנת ניירות עמדה, ייעוץ אקדמי, ליווי מערכות חינוך והשתתפות בוועדות ציבוריות ומקצועיות ובצוותי מחקר והוצאה לאור בארץ ובחו’ל.

מטרת הלימודים

● להעמיק את ידיעות התלמידים בתאוריה ובמחקר בתחומי הדעת של הסוציולוגיה של החינוך, לפתח את יכולת הניתוח, החשיבה והמחקר בנושאים עיוניים ומחקריים.

● להעניק הכשרה בסוציולוגיה של החינוך על מנת לענות על הביקוש לבעלי מומחיות סוציולוגית ולבעלי מומחיות במחקר בסיסי ושימושי במערכות החינוכיות השונות.

● לבחון סוגיות במדיניות החינוך מנקודת מבט סוציולוגית

מסלולי לימוד
● מסלול עם עבודת גמר
● מסלול ללא עבודת גמר

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649