NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני במינהל ומנהיגות בחינוך

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

מומחיות בניהול בית ספר ובמילוי
תפקידי הנהגה מרכזיים במערכת החינוך


אודות התכנית:
התוכנית מקנה לבוגריה יסודות עיוניים ומעשיים במינהל ומנהיגות חינוכית ומאפשרת להם להתמחות בניהול בית ספר ובמילוי תפקידי הנהגה מרכזיים במערכת החינוך.

שתי תכניות לימוד:
◄ מינהל ומנהיגות בחינוך
◄ מינהל ומנהיגות בחינוך – תכנית מרוכזת בשנה

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני במינהל ומנהיגות בחינוך באוניברסיטת תל אביב.


מטרות הלימודים:
להקנות לתלמידים יסודות עיוניים ומעשיים במינהל ומנהיגות בחינוך ולהכשיר את המוסמכים למילוי תפקידים מרכזיים במינהל מערכת החינוך. במסלול עם עבודת גמר מודגשת ההכשרה למחקר, בעוד שההכשרה לקראת מעשה הניהול מודגשת במסלול ללא עבודת גמר.

תחומי הלימודים העיקריים:
◄ מדיניות החינוך בישראל - עם דגש על תהליכי גלובליזציה, מרכוז וביזור, שוויון ואי-שוויון,
והשוואה למדינות אחרות.
◄ ארגונים חינוכיים - תוך התמקדות בביה’ס בישראל, מבנם, מאפייניהם וניהולם.
◄ מנהיגות ומנהיגים חינוכיים - תפקידם, תכונותיהם ומקומם בביה’ס. ניתנת תשומת הלב לתרומתם של הפילוסופיה, ההיסטוריה, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הכלכלה, המשפט וטכנולוגיות המידע למינהל החינוך, להכשרה בתחומי המחקר ובמעשה הניהול.

מסלולי לימוד:
● עם עבודת גמר - במסלול זה מודגשת ההכשרה למחקר
● ללא עבודת גמר - במסלול זה מודגשת ההכשרה לקראת מעשה הניהול

התכנית למינהל ומנהיגות בחינוך - תכנית אקזקוטיבית בשנה אחת

מטרות התכנית למינהל ומנהיגות בחינוך – תכנית מרוכזת בשנה:

● רכישת ידע מקצועי החיוני למנהלי אירגונים חינוכיים בכלל, ולמנהלי בתי ספר בפרט, תוך ניתוח מקרים של בתי ספר ומנהלים.
● הקניית ידע תיאורטי ומחקרי להבנת התהליכים המשפיעים על מערכת החינוך כולה ועל החברה והמדינה שמערכת זו היא חלק ממנה.
● רכישת מיומנויות בסוגיות של מנהיגות חינוכית, מינהל וניהול בית ספרי.
● יצירת ידע רפלקטיבי באמצעות היכרות עם מנהלים ותיקים ועם עבודתם.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649