NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני בפילוסופיה

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

החופש למחשבה
ההרשמה לסמסטר אביב בעיצומה - מהרו להירשם!אודות הלימודים:
החוג לפילוסופיה מציע סמינרים כמעט בכל ענף של הפילוסופיה המסורתית והעכשווית ובכלל זה, בלוגיקה, במטאפיסיקה, בתורת ההכרה, בפילוסופיה של השפה, בתורת המוסר, בפילוסופיה פוליטית, באסתטיקה, בפילוסופיה של המדע ועוד. גישתו הפלורליסטית של החוג פורשת בפני הסטודנטים מגוון עשיר של נושאי לימוד ומאפשרת לתלמידים ליטול חלק בסדנאות ובכנסים בינלאומיים אותם הוא מארגן, וכן בפרויקטים בין חוגיים רבים ומגוונים הנערכים באוניברסיטה.

מטרת הלימודים:
לימודי התואר השני מהווים התחלה של התמחות מחקרית בפילוסופיה שבמסגרתה ירכשו התלמידים כלים ומיומנויות הנחוצים לכתיבה פילוסופית.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני בפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב.


תנאי רישום וקבלה:
◄ יתקבלו מועמדים שסיימו לימודיהם באוניברסיטת תל–אביב לקראת התואר ’בוגר בפילוסופיה’ בציון ’טוב’ (80) לפחות, ושציונם בבחינת הבקיאות הוא 80 לפחות למסלול המחקרי וציון 60 לפחות למסלול העיוני, ובעלי תואר ’בוגר בפילוסופיה’ (בציון 80 לפחות) מאוניברסיטה מוכרת אחרת.
◄ יתקבלו מועמדים בעלי תואר אקדמאי שאינם בוגרי החוג לפילוסופיה, בתנאי שיציגו תעודה מוכרת של ’בוגר אוניברסיטה’ בציון גמר של 75 לפחות. תלמידים אלה יתקבלו במעמד מיוחד לשנת השלמות ויחויבו בלימודי השלמה בהיקף של עד 32 ש’ס (מלימודי התואר הראשון) ובעמידה בבחינת הבקיאות. תנאי המעבר למעמד של תלמיד מן המניין במסלול המחקרי הוא ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי ההשלמה וציון 80 לפחות בבחינת הבקיאות. תנאי המעבר למעמד של תלמיד מן המניין במסלול העיוני הוא ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי ההשלמה וציון 60 לפחות בבחינת הבקיאות.
◄ במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש
משך הלימודים לתואר שני - שנתיים.

מסלולי הלימוד:
◄ מסלול מחקרי (עם עבודת גמר)
◄ מסלול עיוני (ללא עבודת גמר)

מהלך הלימודים:
◄ התלמידים במסלול המחקרי ילמדו קורסים בהיקף של 28 ש’ס.
◄ התלמידים במסלול העיוני ילמדו קורסים בהיקף של 32 ש’ס.
◄ במהלך שנת הלימודים הראשונה יבחרו תלמידי המסלול המחקרי כיוון התמחות לקראת כתיבת עבודת הגמר. רצוי ללמוד בשנה זו לפחות 16 ש’ס ולכלול בהן סמינר מחקר אחד.
◄ בתחילת הסמסטר השלישי ללימודים (או במועד מוקדם יותר כאשר מדובר בתלמידים מצטיינים) יבחרו תלמידי המסלול המחקרי מנחה לכתיבת עבודת הגמר, והוא ילווה אותם בהכנת ההצעה לעבודה ובשלבים השונים של כתיבתה.
◄ תלמידי המסלול העיוני יבחרו לקראת השלמת מכסת שעות הלימוד נושא לבחינת הגמר מתוך אחד הסמינרים אותו למדו במהלך התואר. על התלמידים לפנות למרצה באותו הסמינר לקבל את הסכמתו והדרכתו לקראת בחינת הגמר.

תכנית הלימודים כוללת:
◄ שני סמינריוני מחקר בהדרכה אישית שמטרתם רכישת כלי מחקר פילוסופיים, תרגול והתעדכנות בחומר ביבליוגרפי, שיפור מיומנויות הכתיבה המקצועית, סה’כ 8 ש’ס.
◄ סמינריוני בחירה: בהיקף כולל של 20 ש’ס במסלול המחקרי ו- 24 ש’ס במסלול העיוני. הסמינרים יסתיימו בהגשת עבודה סמינריונית אחת במסלול המחקרי ושתיים במסלול העיוני. יתר הסמינרים יסתיימו בהגשת רפרט.
◄ הסמינריון המחלקתי (הקולוקוויום): תלמידי התואר השני חייבים להשתתף בסמינריון המחלקתי של החוג לפילוסופיה.

אפשרויות תעסוקה:
◄ מחקר
◄ הוראה
◄ הדרכה
◄ ייעוץ
◄ כתיבה מדעית
◄ ועוד...

מסלולי הלימוד:
● מסלול עיוני: מסלול שבו אין התלמידים כותבים עבודת גמר.
● מסלול מחקרי: מסלול בו על התלמידים לכתוב עבודת גמר בתחום התמחותם.
מסלול ישיר לדוקטורט

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649