NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני במחקר התרבות

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

מחקר התרבות - מחקר מעמיק בתכנית
ייחודית בנושאי התרבות לגווניה

◄ תכנית יחידה בתחומה ובדרכי עבודתה בארץ, ובעלת מוניטין מוכחים בעולם
(במסגרת היחידה למחקר התרבות)
◄ הכרת השאלות המרכזיות של מחקר התרבות, תיאוריות ושיטות מחקר, ופיתוח
היכולת למחקר בתחום זה.

מסלולי הלימוד לתואר השני:
■ מסלול עיוני (ללא עבודת תזה)
■ מסלול מחקרי (עם עבודת תזה)

אפשרויות תעסוקה לבוגרים:
■ תקשורת ■ מוסדות חינוך והשכלה גבוהה
■ תרגום ■ פרסום ויחסי הציבור ■ משרד החוץ ■ ועוד

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני במחקר התרבות באוניברסיטת תל אביב.


אודות
היחידה למחקר התרבות היא תוכנית לימודים לתואר השני, היחידה בתחומה ובדרכי עבודתה בארץ, ובעלת מוניטין מוכחים בעולם. תוכנית הלימודים לתואר שני במחקר התרבות מתקיימת במסגרת היחידה למחקר התרבות, שהיא גוף בבית הספר למדעי התרבות וקשורה לקתדרה לתורת התרגום ע’ש ברנשטיין — גוף מחקר בעל מוניטין בין-לאומיים.
מחקר התרבות עוסק באפשרויות העומדות לרשות בני האדם, כקבוצות וכיחידים, לנהל את חייהם, למשל: מה לאכול, איפה לגור, את מי לבחור כבן זוג, איך לגדל את הצאצאים, במה להאמין ובמה להשקיע מאמצים.
האפשריות האלה לא נולדו מן הטבע, אף כי המבנה הביולוגי של האדם אפשר לו לפתח מגוון אפשרויות בצורה טובה יותר מכל בעל חיים אחר. היכולת של האדם לאגור את האפשרויות כפתרונות למצבים נתונים, להעביר את מאגר הפתרונות בין הדורות, ולייצר אפשרויות למצבים חדשים (כולל יצירת המצבים החדשים האלה עצמם) – כל אלה אפשרו לאדם לקיים חיים כמעט על פני כל כדור הארץ, באקלימים השונים בתכלית זה מזה: מקרח-עד ועד מדבר.
הגיוון שנוצר בתרבות, דרכי התפשטותה והשתנותה, מעברי האפשרויות בין קבוצות שונות של בני אדם והמאבקים בין קבוצות על יצירת אפשרויות שונות או חדשות – כל אלה הן אחדות מהשאלות הבסיסיות במחקר התרבות. אספקטים של מחקר התרבות פותחו במגוון רחב של מקצועות שונים, מביולוגיה ועד אנתרופולוגיה, מהיסטוריה ועד כלכלה ופסיכולוגיה, מסוציולוגיה ועד בלשנות והבנת טקסטים. מחקר התרבות ביחידה למחקר התרבות מנסה ללמוד מההישגים בכל התחומים האלה ולשלב אותם לדיסציפלינה רבגונית אחת.

מטרת הלימודים
1) הכרה של מבחר מסורות במחקר התרבות, כפי שהתפתחו בקהיליית המחקר הבין-לאומית ובישראל;
2) יכולת עריכת מחקר, כלומר יכולת לבחון בשיטתיות בעיה עקרונית בתאוריה של התרבות באמצעות מקרה ספציפי .

מסלולי הלימוד
• מסלול עיוני (ללא עבודת גמר)
• מסלול מחקרי (עם עבודת גמר)

מלגות
מוצעות לתלמידי היחידה מילגות חלקיות מטעם קרנות מחקר של חברי הסגל, או מילגות על פי
שיפוט מטעם הפקולטה למדעי הרוח.

אפשרויות תעסוקה
מוסמכי היחידה עובדים במיגוון גדול של מקצועות: בהוראה תיכונית, בכלי התקשורת, בעיתונות הכתובה ובטלוויזיה, במוסדותחינוך והשכלה גבוהה, במקצועות התרגום, הפרסום ויחסי הציבור, במשרד החוץ, בהיי-טק, במיזמים ובעמותות חברתיות, ועוד.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649