NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני במזרח התיכון

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

תואר שני במזרח התיכון
באוניברסיטת תל אביב

◄ התמחות בתולדותיו ובתרבותו של אחד לפחות מאזורי המזה"ת ואפריקה
◄ סיורים לימודיים בארץ וכן בארצות המזה"ת המוסלמי ואפריקה

מסלולי לימוד:
■ עיוני
■ מחקרי

אפשרויות תעסוקה:
■ מנגנונים ומשרדים ממשלתיים ■ הוראה בבתי ספר תיכוניים ובמוסדות אקדמיים
■ גופים ציבוריים ■ אמצעי תקשורת

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני במזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב.


מטרת הלימודים
לימודי התואר השני מכוונים להעמיק את הידע הכללי של התלמיד בתולדות המזה’ת ואפריקה ולהביאו לדרגת התמחות בתולדותיו ובתרבותו של לפחות אחד מאזורי המזה’ת ואפריקה בתקופה מוגדרת. במהלך לימודיו ירכוש התלמיד את היכולת לעשות שימוש בכליה של הדיסציפלינה ההיסטורית לניתוח תהליכים ותמורות בארצות המזרח התיכון ואפריקה.

מסלולי הלימוד
החוג מציע שני מסלולים ללימודי התואר השני:
■ מסלול מחקרי (עם עבודת גמר)
■ מסלול עיוני (עם בחינת גמר)

נושאי לימוד וקורסים נבחרים
סמינרים מתודולוגיים והיסטוריוגראפיים בחקר המזה”ת.
החוג מעודד ויוזם סיורים לימודיים בארץ וכן בארצות המזה’ת המוסלמי ואפריקה, במטרה ליצור היכרות טובה יותר של החברה, התרבות וההיסטוריה של האזור. סיורים אלו מלווים בהרצאות מקדימות ובהכנת עבודה ויזכו להכרה של 2 ש’ס. ההשתתפות בסיורים אלו כרוכה בתשלום, והחוג יעשה מאמץ לתרום ממקורותיו למימון חלקי של הסיורים. ניתן להכיר בסיור לימודי אחד בלבד בלימודי התואר.

אפשרויות תעסוקה
• מנגנונים ומשרדים ממשלתיים שונים בהם דרושים בוגרי מזה’ת בעלי ידע ברמות שונות של ערבית, הן למשרות תקניות והן לתפקידי ייעוץ.
• הוראת ההיסטוריה של המזה’ת בבתי ספר תיכוניים. קיים מסלול לתעודת הוראה בתחום זה.
• גופים ציבוריים שונים המקיימים מגעים עם גופים מקבילים במזה’ת.
• אמצעי תקשורת הזקוקים לבעלי ידע בתחום המזה’ת/ערבית.
• הוראה ומחקר במוסדות אקדמיים.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649