NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני בפילוסופיה יהודית

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

לימודים מתקדמים במחשבה היהודית לתקופותיה

אודות:
המגמה לפילוסופיה יהודית הפועלת במסגרת החוג ללימודי התרבות העברית, עוסקת במחשבה היהודית מימי בית שני (אפוקליפטיקה, הלניזם, כיתות) ובהגות חז"ל על ענפיה; כמו כן עוסקת המגמה בהוגים היהודיים הגדולים בימי הביניים (כגון שלמה אבן גבירול, יהודה הלוי, הרמב"ם, חסדאי קרשקש ויצחק אברבנאל) ובעת החדשה (כגון שפינוזה, משה מנדלסון, רנ"ק, הס, הרמן כהן, פרנץ רוזנצוויג, מרטין בובר, א"ד גורדון והרב קוק).

במסגרת מגמה זו נלמדים נושאים מרכזיים בפילוסופיה היהודית:
העימות בין דת לפילוסופיה, היחס בין פילוסופיה לבין מיסטיקה ובין פילוסופיה לבין שירה, בריאת העולם, הנס, הנבואה, בחירה חופשית, ההשגחה, תורת האדם, אתיקה ופוליטיקה. כן נלמדת שיטתו של שפינוזה כמעבר מן הפילוסופיה של ימי הביניים לפילוסופיה של הזמן החדש.

תשומת לב מיוחדת ניתנת גם למחשבה היהודית בזמננו - תורותיהם של א"י השל, של א’ פקנהיים, של מ’ קפלן, של הרב סולובייצ’יק ושל ישעיהו ליבוביץ, וכן ליחס בין זרמי המחשבה היהודית בזמננו לבין המחשבה הציונית והסוציאליסטית

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני בפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב.


מטרת הלימודים:
הלימודים לקראת התואר השני מכוונים להקנות לתלמידים השכלה רחבה ומעמיקה במחשבה היהודית לתקופותיה ולפתוח בפניהם גישה אל דרכי המחקר בנושאי ההתמחות המרכזיים במגמה (המחשבה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד; הפילוסופיה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה; קבלה וחסידות) לפי בחירת התלמיד.

קהל יעד:
הלימודים מתאימים לכל מי שרוצה להתמחות בלימודי פילוסופיה יהודית ובכלל זה למורים למחשבת ישראל עברית בעלי תואר ראשון B.A ולבוגרי מכללות למורים (תואר B.Ed)

נושאי לימודי מרכזיים:
הלימודים יעסקו בנושאים מרכזיים בפילוסופיה היהודית, מתוך מבט משווה על התרבות הסובבת ועל תופעות מקבילות בהלניזם, בנצרות ובאיסלם.

תנאי רישום וקבלה:
◄ יתקבלו מועמדים אשר סיימו את לימודיהם לקראת התואר ’בוגר אוניברסיטה’ בחוג לפילוסופיה יהודית בציון ’טוב’ (80 לפחות).
◄ תלמידים שלא סיימו את לימודיהם בחוג לפילוסופיה יהודית אלא בחוג אחר בציון ’טוב’ (80 לפחות), יחויבו בלימודי השלמה מתוך תכנית הב’א במשך שנה אחת לפני שיתקבלו ללימודי התואר השני בחוג. עליהם לסיים לימודי השלמה אלה בציון ’טוב’ (80 לפחות).
◄ במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש

מסלולי לימוד:
◄ מסלול מחקרי עם עבודת גמר, שבו מושם דגש על יכולת מחקרית של התלמיד.
◄ מסלול עיוני ללא עבודת גמר, שבו מושם הדגש על הרחבה והעמקה של השכלתו של התלמיד בשניים מתוך שלושה נושאי ההתמחות המוצעים.

מבנה תכנית הלימודים:

המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר):
חובות הלימוד: לימודים בהיקף של 28 ש’ס, כתיבת עבודה סמינריונית אחת, כתיבת עבודת גמר, השגת ציון ’פטור’ בשפה זרה שנייה (חובה).

המסלול העיוני (ללא עבודת גמר):
חובות הלימוד: לימודים בהיקף של 32 ש’ס, כתיבת שתי עבודות סמינריוניות, בחינת גמר. שתי העבודות הסמינריוניות תיכתבנה בהדרכתם של מורים שונים.

אפשרויות תעסוקה:
◄ עבודה במחקר
◄ הוראה
◄ הדרכה
◄ מדריכי טיולים
◄ כתיבה אינטרנטית
◄ ועוד...

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649