NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני בתלמוד וספרות העת העתיקה

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

לימודים מתקדמים בספרות הבית השני
ובמקורות התורה שבעל-פה לדורותיה
ההרשמה לסמסטר אביב בעיצומה - מהרו להירשם!

אודות:
במגמת פילוסופיה יהודית, ספרות חז"ל וקבלה קיימת התמחות בתלמוד וספרות העת העתיקה (מסלול 282) בחוג ללימודי התרבות העברית (0690). בהתמחות זו נלמדים שני תחומים:
◄ ספרות הבית השני
◄ ספרות חז"ל
תחומים אלה כוללים את ספרות החכמה היהודית, הספרות האפוקליפטית, הספרות החיצונית ומגילות מדבר יהודה בתקופת הבית השני, ואת ספרות התורה שבעל-פה בתקופת חז"ל (המשנה, התוספתא, מדרשי ההלכה והאגדה, שני התלמודים: הבבלי והירושלמי, ואף ספרות הגאונים והראשונים מן התקופה הבתר-תלמודית).

מסגרת זו מפגישה את התלמיד עם נושאי העיון המרכזיים של מרחב יצירה רחב זה והתקופות שהוא משקף: יהדות ונצרות, כיתות וגנוזיס, הלכה ומשפט עברי, זרמים במחשבת חז"ל, התכנים העיוניים של התפילה, המיסטיקה והמאגיה היהודית הקדומה ועוד. שיטת הלימוד היא היסטורית-תרבותית-טקסטואלית: היא מדקדקת בלשון המקורות ומפרשת אותם לפי תנאי הזמן והמקום, עוסקת בהתהוות המקורות, בתולדות הנוסח שלהם ובתולדות האמונות והדעות הנשקפות מהם.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות
תואר שני בתלמוד וספרות העת העתיקה באוניברסיטת תל אביב.


מטרת הלימודים:
◄ להקנות לתלמידים את הכלים הדרושים לגישה עצמאית וביקורתית לספרות הבית השני ולמקורות התורה שבעל-פה לדורותיה ולתחומיה השונים בספרות ההלכה והאגדה, ולנתח את המקורות והחיבורים השונים מן ההיבט הטקסטואלי, הספרותי, ההיסטורי וההלכתי.
◄ תלמידי המגמה יכולים להשתתף בתכנית לימודים מיוחדת בבית-הספר לחינוך, המקנה תעודת הוראה בתורה שבעל-פה ובפילוסופיה יהודית.

תנאי רישום וקבלה:
◄ יתקבלו מועמדים אשר סיימו את לימודיהם לקראת התואר ’בוגר אוניברסיטה’ בחוג לתלמוד/תורה שבעל-פה בציון 80 לפחות.
◄ תלמידים שלא סיימו את לימודיהם לתואר ראשון בחוג זה, אלא בחוג אחר, בציון 80 לפחות, יידרשו ללמוד לימודי השלמה בחוג, ולסיימם בציון 80 לפחות, כתנאי לקבלתם כתלמידים לתואר השני.
◄ במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש

מבנה תכנית הלימודים:
◄ המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) - חובות הלימוד: לימודים בהיקף של 28 ש’ס, כתיבת עבודה סמינריונית אחת, כתיבת עבודת גמר, השגת ציון ’פטור’ בשפה זרה שנייה (חובה).
◄ המסלול העיוני (ללא עבודת גמר) - חובות הלימוד: לימודים בהיקף של 32 ש’ס, כתיבת שתי עבודות סמינריוניות, בחינת גמר. שתי העבודות הסמינריוניות תיכתבנה בהדרכתם של מורים שונים.

מתכונת הלימודים:
◄ התכנית מותאמת לצורכי המורים במקצועות היהדות בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.
◄ הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע. כמקובל במשרד החינוך והתרבות יוכל המורה הלומד בחוג לקבל החזר שכר לימוד או מענק השתלמות.

מסלול ישיר לדוקטורט:
◄ תלמידים מצטיינים יוכלו לשקול מעבר למסלול ישיר לדוקטורט.
◄ למסלול זה יתקבלו תלמידים שגמרו את לימודי התואר הראשון בהצטיינות יתרה או תלמידים אשר יצטיינו בשני הסמסטרים הראשונים של התואר השני.
◄ דרישות התלמידים במסלול הישיר לדוקטורט נקבעות על ידי החוג לתרבות עברית, ובמסלול זה נדרש מן התלמידים מספר שעות לימודים מופחת (שני שלישים ממספר השעות הנדרש כרגיל בלימודי התואר השני והשלישי) ומבחן כשירות לפני המעבר למעמד של תלמידי מחקר לתואר השלישי.

אפשרויות תעסוקה:
◄ מחקר
◄ הוראה
◄ הדרכה
◄ עיתונאות
◄ תחקירנות
◄ ועוד...

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649