NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני בבלשנות שמית

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

לימודים מתקדמים ומחקר של שפות שמיות עתיקות ומודרניות

אודות:
המגמה לבלשנות שמית מתמקדת במחקר של שפות שמיות. שפות שמיות היוו נושא למחקר בלשני מאז ימי הביניים, כאשר ארמית, ערבית ועברית נחקרו באופן אינדיבידואלי ובהשוואה זו לזו. בימינו, המחקר של שפות שמיות נפוץ בכל העולם וכולל מחקר תיאורטי במבנה הלשונות השמיות, בבלשנות השוואתית והיסטורית ובמחקר של כל שפה בנפרד. בין השפות השמיות העתיקות אפשר לכלול: אכדית, אוגריתית, ארמית, פיניקית וכנענית עתיקה, עברית עתיקה, ערבית קלאסית, געז (אתיופית קלאסית), ודרום ערבית עתיקה (אפיגרפית).
בין השפות השמיות המודרניות נכללות: ערבית, עברית ישראלית, ארמית חדשה, אמהרית ושפות אתיופיות מודרניות.

אנשי הסגל של המגמה השיגו הכרה בינלאומית בזכות מחקרים בבלשנות שמית תיאורטית ובבלשנות שמית משווה, וכן במחקרים על לוחות אל עמארנה (הכתובים בכתב היתדות האכדי), ובלשונות אכדית, סורית, ארמית חדשה, ושפות שמיות אתיופיות, בהן המחלקה מחזיקה באחד האוספים הגדולים ביותר בעולם האקדמיה של ספרים מודפסים.

המגמה מציעה קורסים תיאורטיים להכרת יסודות הבלשנות השמית (פונולוגיה, מורפולוגיה ותחביר), מבססת מתודולוגיה להשוואה בין הבלשנות השמיות השונות, ומניחה יסודות למחקר לשונות עתיקות ומדוברות.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני בבלשנות שמית באוניברסיטת תל אביב.


מטרת הלימודים:
להביא את התלמיד לדרגת התמחות בענף אחד לפחות של הבלשנות השמית, להשלים את ידיעותיו בתחומים שבהם השכלתו חסרה, ולהעמיק את תרבותו הבלשנית, כדי שיוכל לעסוק במחקר בלשני המעוגן בשפות שמיות.

תנאי רישום וקבלה:
◄ יתקבלו ללימודי התואר השני תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון במחלקה ללשונות שמיות בציון ’טוב’ (80) לפחות, או תלמידים בעלי תואר ראשון במקצועות קרובים – בתנאי שהשכלתם מתאימה למה שנדרש מתלמידי המחלקה ללשונות השמיות לשם קבלת התואר הראשון. מתלמידים אלה ייתכן שיידרשו לימודי השלמה.
◄ במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש

מסלול ישיר לדוקטורט:
◄ תלמידים מצטיינים יוכלו לשקול מעבר למסלול ישיר לדוקטורט.
◄ למסלול זה יתקבלו תלמידים שגמרו את לימודי התואר הראשון בהצטיינות יתרה או תלמידים אשר יצטיינו בשני הסמסטרים הראשונים של התואר השני.
◄ דרישות התלמידים במסלול הישיר לדוקטורט נקבעות על ידי החוג לתרבות עברית, ובמסלול זה נדרש מן התלמידים מספר שעות לימודים מופחת (שני שלישים ממספר השעות הנדרש כרגיל בלימודי התואר השני והשלישי) ומבחן כשירות לפני המעבר למעמד של תלמידי מחקר לתואר השלישי.

מבנה תכנית הלימודים:
מסלול המחקרי:
◄ לימודים בהיקף של 28 ש’ס
◄ כתיבת עבודה סמינריונית אחת
◄ כתיבת עבודת גמר
◄ תכנית הלימודים היא אישית ותיקבע יחד עם יועץ המגמה

תחומי עיסוק:
◄ עבודה במחקר
◄ הוראה
◄ הדרכה
◄ מדריכי טיולים
◄ כתיבה אינטרנטית
◄ עיתונאות
◄ הוצאה לאור
◄ ועוד...

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649