NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני בלשון העברית

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

לימודים מתקדמים בתורת הלשון העברית לכל גילוייה וסגנונותיה
ההרשמה לסמסטר אביב בעיצומה - מהרו להירשם!

אודות:
המגמה ללשון העברית פועלת במסגרת החוג ללימודי התרבות העברית הוא החוג הייחודי בארץ ובעולם בהיותו מציג פנורמה רחבה ומגוונת של אוצרות התרבות העברית לדורותיה. ההוראה בחוג מקנה הכרה והבנה של טקסטים עבריים ויהודיים מתוך גישה מדעית וביקורתית. מגמות הלימוד בחוג מדגישות את התחומים שפותחו במחקר המודרני בכל אחד ממקצועות היהדות, תוך פיתוח גישה חדשה המשלבת בין תחומי המחקר השונים של מדעי היהדות. במסגרת לימודי התרבות העברית מגמת הלשון העברית מציעה לתלמיד התמחות בבלשנות עברית.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני בלשון העברית באוניברסיטת תל אביב.


מטרת הלימודים:
◄ העמקת הידע על התפתחותה של העברית בשלביה הקדומים הקלסיים ומהלך חזרתה לחיי שפה מלאים. המגמה מציעה גם תיאור וניתוח מתקדמים של העברית בת זמננו במשלבים שונים ובתחומי הלשון השונים.
◄ המסלולים השונים מציעים העמקת הידע התיאורטי והטקסטואלי בתורת הלשון העברית לכל גילוייה וסגנונותיה ומקנים ידע ושיטות מחקר עדכניים בתחומי הפונולוגיה והמורפולוגיה, התחביר, הסמנטיקה, המילונאות, הפרגמטיקה, בלשנות הקורפוס, חקר השפה הפואטית , השפה הדבורה וחקר השיח.

תנאי רישום וקבלה:
◄ יתקבלו מועמדים שסיימו את לימודיהם לקראת התואר ’בוגר אוניברסיטה’ בציון ’טוב’ (80) לפחות.
◄ למסלול סגנון עברי ועריכה לשונית יתקבלו מועמדים שיעברו גם את בחינת המיון והריאיון האישי.
◄ במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש

מסלולי לימוד:
◄ מסלול מחקרי - חובות לימוד: כתיבת עבודה סמינריונית אחת, ארבע בחינות ביבליוגרפיה, כתיבת עבודת גמר, השגת פטור בשפה זרה שנייה.
◄ מסלול עיוני - חובות לימוד: כתיבת שתי עבודות סמינריוניות, ארבע בחינות ביבליוגרפיה.
◄ מסלול ישיר לדוקטורט - תלמידים מצטיינים יוכלו לשקול מעבר למסלול ישיר לדוקטורט.

מסלולי ההתמחות:
◄ המסלול הבלשני לחקר העברית החדשה, הכתובה והמדוברת: ההתמחות במסלול זה כוללת את תחומי הידע הבאים: לשון ההשכלה, לשון התחייה, חקר העברית החדשה ושיטות מחקרה, העברית הנורמטיבית, תחביר העברית לדורותיה, חקר העברית המדוברת, סמנטיקה וההיערכות המושגית, חקר לשון הספרות והשירה.
◄ המסלול הפילולוגי לחקר העברית הקלאסית והלשונות הקרובות לה: התמחות במסלול זה כוללת השתתפות במגוון של סמינרים, כגון: דקדוק העברית העתיקה, מילונאות וסמנטיקה של העברית העתיקה, נוסחי המקרא, עיוני לשון בספרי המקרא, דקדוק ומילונאות של לשון חכמים לרבדיה, הארמית של ארץ ישראל לניביה, העברית של השומרונים, העברית שבתפילה.

התכנית ללימודי תעודה בעריכה לשונית:
◄ תכנית לימודי תעודה בעריכה לשונית בעברית פועלת במסגרת המגמה ללשון העברית שבחוג ללימודי התרבות העברית. מגמת הלשון העברית בחוג ללימודי התרבות העברית התברכה בחוקרים מעולים שתחום מחקרם עשוי לפרנס כהלכה את לימודי העיון העומדים בבסיס ההכשרה הדרושה. התכנית מעניקה לבוגריה תעודת עורך לשוני בשנה אחת בלבד.
◄ בבסיס התכנית עומדת התפיסה שהכשרת כוח אדם משכיל ומיומן של עורכים לשוניים היא אחת הדרכים למציאת פתרון הולם להשבחת צורתם וסגנונם של חיבורים הרואים אור בעברית. התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ומעלה.
◄ משך הלימודים - משך הלימודים בתכנית גופה הוא שנה אחת והיקפם 28 ש’ס. מי שאינם בעלי תואר ראשון בלשון עברית יהיו חייבים בלימודי השלמה קודם להשתלבותם בתכנית. לימודי ההשלמה יתפרסו על פני שנה אחת. היקף לימודי ההשלמה הוא 12 ש’ס למי שאינם בעלי תואר ראשון בלשון העברית, ועוד 4 ש’ס למי שאינם בעלי תואר ראשון בספרות עברית או כללית.
◄ לימודי התכנית גופה מתקיימים בימים שני ורביעי בשעות 12:00–20:00 לימודי ההשלמה מתפרסים על פני ימות השבוע (א-ה), והם מתקיימים ברובם בקבוצות מקבילות הניתנות לבחירה.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649