NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

ספרות אנגלית ולימודים אמריקניים תואר שני

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

מחקר מעמיק בתחומי והספרות והתרבות האנגלית והאמריקנית בהקשר תאורטי מגוון
ההרשמה לסמסטר אביב בעיצומה - מהרו להירשם!

אודות:
החוג מציע לימודים מתקדמים בספרות ובביקורת הספרות והתרבות האנגלית והאמריקאית ובתאוריה של הספרות והייצוג בהקשר של הספרות האנגלית והאמריקאית, תוך שימת דגש על מסדן המושגי של שיטות ניתוח שונות. יתקבלו כמועמדים מי שמעוניינים לחדד את חשיבתם האנליטית ויכולתם המחקרית תוך התייחסות לטקסטים ספרותיים בשפה האנגלית כבסיס למחשבה יוצרת.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני באנגלית ולימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב.


מטרת הלימודים:
◄ העמקת בסיס הידע בספרות הכתובה באנגלית תוך דגש על כלי הניתוח ומחקר אינדיבידואלי.
◄ התמחות בגישות תאורטיות לחקר השפה, הספרות והתרבות תוך חתירה לשכלול היכולת האנליטית ויכולת הקריאה והכתיבה בשפה האנגלית.
◄ נעשה מאמץ להרכיב תכנית לימודים אישית המותאמת לתחומי העניין של כל תלמיד ותלמיד.

תנאי קבלה:
◄ יתקבלו מועמדים שסיימו את לימודיהם לקראת התואר ’בוגר אוניברסיטה’ באנגלית בציון גמר ’טוב’ (80) לפחות
◄ תלמידים שסיימו לימודיהם לקראת התואר ’בוגר אוניברסיטה’ בציון גמר ’טוב’ (80) אך לא באנגלית, או בעלי תעודת ’בוגר אוניברסיטה’ מחו’ל, ידרשו ללמוד לימודי השלמה על-פי תכנית שתיקבע על-ידי ראש החוג לאנגלית ו/או והיועץ ללימודי מ’א בחוג
◄ בעלי תעודת ’בוגר אוניברסיטה’ מחו’ל ממדינות לא דוברות אנגלית יחויבו גם בבחינת כניסה לחוג
◄ במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש
◄ במידת הצורך יוזמנו הנרשמים לראיון. מידע מפורט אפשר לקבל במזכירות החוג

מבנה תכנית הלימודים:
◄ המסלול המחקרי- חובת שמיעת סמינריונים בהיקף של 28 ש’ס, עמידה במטלות הסמינריונים, כולל הגשת עבודת רפראט, כתיבת עבודה סמינריונית אחת, כתיבת עבודת גמר בשפה האנגלית, השגת רמת ’פטור’ בשפה זרה שלישית מלבד עברית ואנגלית. בחירת השפה הזרה השלישית תיעשה בכפוף לאישור היועץ לתארים מתקדמים.
◄ המסלול העיוני - חובת שמיעת סמינריונים בהיקף של 32 ש’ס עמידה במטלות הסמינריון, כולל הגשת עבודת רפראט, כתיבת שתי עבודות סמינריוניות, כל אחת בהדרכת חבר סגל אחר, עמידה בבחינת גמר.

הבוגרים שלנו:
מעסיקים רבים מעוניינים להעסיק את בוגרי/ות החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים בשל שליטתם/ן המלאה בשפה האנגלית ובתרבות האנגלית והאמריקנית, יכולת ההבעה בכתב שלהם/ן, ובקיאותם/ן בכלי מחקר שונים.

בין התחומים בהם עוסקים בוגרינו:
◄ הוראה
◄ תרגום
◄ עריכה
◄ ועוד...

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649