NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני בהנדסת סביבה

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

מחקר אקדמי מעמיק לשימור איכות חיינו ובריאותינו
ההרשמה לסמסטר אביב בעיצומה - מהרו להירשם!

אודות התכנית:
האנרגיה המופקת מדלקים, כמו גם התעשייה לגווניה השונים, מאפשרים את רמת החיים אליה אנו מורגלים, אך גם אחראים למפגעים סביבתיים המאיימים על איכות החיים ויותר מכך על בריאות האוכלוסייה. על מנת למנוע או לפחות לצמצם מפגעים אלה נעשה כיום מאמץ עולמי לעבור לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים (שמש רוח וכו’),לצמצם ולטפל במזהמי אוויר, לטפל ולמחזר שפכים עירוניים ותעשייתיים, למנוע זיהום ולטהר קרקעות מזוהמות ועוד. כחלק ממאמץ זה התעשייה נדרשת לעמוד בדרישות ובתקנים הולכים ומחמירים. על כן הולך וגובר הביקוש מצד מעסיקים בתעשייה ובמשרדים ממשלתיים לאנשים עם רקע טכנולוגי-הנדסי בנושאי איכות הסביבה, שיוכלו לתת מענה לבעיות אלה. הקורסים בתכנית נועדו להקנות לסטודנט ידע בנושאים רלוונטיים בתחום חשוב זה.

למעוניינים לפנות לכיוון המחקר והפיתוח, מאפשרת התכנית ביצוע עבודת גמר (תזה) במגוון נושאים בתחום הנדסת סביבה תוך כדי הקנית כלי ניסוי ומחקר מתקדמים. בוגרי התכנית משתלבים בתחום המתפתח של הנדסת הסביבה ותורמים הן למחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשות, והן ליישומן של טכנולוגיות אלו בתעשייה.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני בהנדסת סביבה באוניברסיטת תל אביב.


<><>תנאי רישום וקבלה:<><>
ללימודי התואר השני בהנדסת סביבה רשאי להגיש מועמדות נרשם הממלא אחר כל התנאים המפורטים בידיעון הפקולטה וכן התנאים הבאים:
◄ בעל תואר ’בוגר אוניברסיטה’ (B.Sc) בהנדסה או במדעים מדוייקים, בתחומים רלוונטיים כגון: כימיה, גיאופיזיקה ופיזיקה, מטעם מוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה
- הממוצע המשוקלל של ציוניו בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות
- סף הקבלה עשוי להשתנות משנה לשנה ותלוי בבסיס הידע, ברקע לימודי התואר הראשון של המועמד, ובמיקום יחסי (מדרג) גבוה במחזור לימודי התואר הראשון. על המועמד להמציא אישור על מיקומו בכיתה במקצוע הנלמד. סף הקבלה עומד השנה על ציון ממוצע 80.
- מועמד שרמת ציוניו נמוכה מסף הקבלה ולא פחותה מ-75 רשאי ראש התוכנית לקבלו ללימודי התואר השני במעמד על-תנאי לתקופה שלא תעלה על שנה.
- למועמדים אשר חסרים את הרקע האקדמי הנדרש למסלול בהנדסת סביבה תיקבע תכנית השלמות מתאימה, פרטים באתר
◄ ועדת הקבלה רשאית לשקול את קבלתם של מועמדים שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

<><>מסלולי לימוד:<><>
התכנית מעניקה תואר שני M.Sc. בהנדסת סביבה בשני מסלולים:
◄ מסלול עם פרויקט (ללא עבודת גמר)
◄ מסלול מחקרי (עם עבודת גמר).

נושאי הלימוד והמחקר:
תחומי המחקר והלימוד בתכנית מגוונים מאד והם כוללים בין היתר:
◄ אנרגיה מתחדשת (שמש, רוח)
◄ פיתוח מעגלים תרמודינמיים משולבים לחסכון באנרגיה
◄ זיהום אוויר
◄ בקרת מזהמי אוויר חלקיקיים
◄ טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים
◄ ועוד...

מעבדות:
לרשות הסטודנטים עומדות מעבדות מחקר מתקדמות לטיפול במים, אנרגיה סולרית, תהליכי הפרדה, תעלות גלים, ומנהרות רוח למיטוב הפקת אנרגיה מרוח, הקטנת גרר על כלי רכב וחקר פיזור מזהמי אוויר באטמוספירה.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649