NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני בבריאות הציבור

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

אודות:
התכנית עונה על הצורך בלימודים בתחום בריאות הציבור ורפואה מונעת בקהילה, תוך שילוב תכנים מתכניות לימוד קיימות ובהן אפידמיולוגיה, ביוסטטיסטיקה, מינהל מערכות בריאות, בריאות בתעסוקה ועוד, בד בבד עם קורסים ייעודיים שנבנו במיוחד לצורך התכנית.

מטרות הלימודים:
◄ להעניק לרופאים, לאחיות ולעובדים אחרים המועסקים במערכת הבריאות ומכוני מחקר ידע, מיומנות והבנה מעמיקה בתחום בריאות הציבור לאורך מעגל החיים מגיל הינקות ועד לזקנה, תוך התייחסות מיוחדת למצב בריאות האוכלוסייה בישראל והשוואות למדינות אחרות.
◄ היחשפות לתחומי עשייה שונים בבריאות הציבור ובהם מחלות זיהומיות, מחלות כרוניות, קידום בריאות ובריאות בתעסוקה, תוך מתן דגש על הרפואה המונעת הראשונית, השניונית והשלישונית בכל תחום
◄ הכרה מעמיקה של כלים אפידמיולוגיים וסטטיסטיים בבריאות הציבור המכוונים למניעת מחלות, לאיתור גורמי סיכון ולהערכת שירותי בריאות
◄ הקניית ידע בתכנון, ניהול והערכה של שרותי בריאות ושל תכניות בריאות בקהילה
◄ אפיון גורמים חברתיים-כלכליים, תעסוקתיים וסביבתיים הקשורים בבריאות הציבור

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני
בבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב.


קהל יעד:
תכנית הלימודים לתואר שני בבריאות הציבור במגוון מסלולים (כללי, קידום בריאות, ניהול מערכות בריאות, ניהול מצבי חירום ואסון) פתוחה בפני:
◄ רופאים
◄ אחיות
◄ עובדי בריאות מנהל רפואי- סוציולוגיה, פסיכולוגיה, תקשורת, מדעי הבריאות, מדעי החיים והחברה
◄ וכן אנשי מקצוע אחרים בעלי עניין בתחומי בריאות הציבור.

תנאי קבלה:
◄ תנאי הקבלה הם כמקובל לתלמידי תואר שני במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה.
◄ רשאים להירשם ללימודים בעלי תואר ’בוגר אוניברסיטה’ או בעלי תואר זהה המוכר ע’י המועצה להשכלה גבוהה, בציון גמר ’טוב’ (80) לפחות. המועמדים יידרשו לעבור ראיון קבלה. תינתן עדיפות בקבלה לבעלי ניסיון ורקע בתחום בריאות הציבור.
◄ תלמיד ללא רקע במדעי הרפואה או במדעי החיים יידרש להשלמות במהלך שנת הלימודים הראשונה לקבלתו ללימודים.
◄ לתוכנית הלימודים לתואר מוסמך בבריאות הציבור עבור סטודנטים לרפואה (MD-MPH) תנאי קבלה מיוחדים

מסלולי הלימוד:
◄ עם עבודת גמר (* תלמידי MD-MPH יהיו במסלול של עבודת גמר בלבד)
◄ ללא עבודת גמר

מבנה תכנית הלימודים:
◄ מוסמך בבריאות הציבור (MPH כללי
◄ מוסמך בבריאות הציבור במסלול קידום בריאות
◄ מוסמך בבריאות הציבור במסלול ניהול מערכות בריאות
◄ מוסמך בבריאות הציבור במסלול ניהול מצבי חירום ואסון (תכנית למנהלים)
◄ מוסמך בבריאות הציבור - התכנית עבור סטודנטים לרפואה (MD-MPH)

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649