NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני במדעי הדתות (תכנית בין-תחומית)

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

הבנה רחבה ומעמיקה של תופעת הדת ודתיות
ההרשמה לסמסטר אביב בעיצומה - מהרו להירשם!

מטרת הלימודים:
מטרתה של התכנית הבין תחומית לתואר שני במדעי הדתות היא לחשוף את תלמידיה למסורות דתיות שונות, מערביות ומזרחיות, חדשות ועתיקות. התלמידים ילמדו, יחקרו וישוו בין מערכות אמוניות שונות, מונותיאיסטיות ופוליתיאיסטיות, בין ריטואלים וטקסים דתיים מגוונים, מן המזרח ומן המערב, בין תפיסות שונות של האל, ודרכים שונות לשחרור או גאולה. יתר על כן, בוגרי התכנית יקבלו את התשתית האקדמית הנחוצה, הכוללת כלים ביקורתיים מושחזים, כדי להמשיך ולחקור תופעות דתיות רבות ומגוונות הן בתוך האוניברסיטה, כדוקטורנטים ודוקטורים, והן מחוצה לה, כתלמידים בבית הספר של החיים.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות
תואר שני במדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב.


תנאי רישום וקבלה:
◄ יתקבלו בעלי תואר ראשון מוכר שסיימו לימודים אלה בציון ’טוב’ (80) לפחות.
◄ על התלמידים יוטלו חובות של לימודי השלמה. היקף לימודי ההשלמה ותוכנם ייקבעו בהתאם ללימודיו הקודמים של כל תלמיד. תכנית לימודי ההשלמה תורכב לכל תלמיד מתוך רשימת ההקבצים המובנים בלימודי הדתות המוצעים לתלמידי התואר הראשון של תכנית הלימודים הכלליים והבין-תחומיים בפקולטה למדעי הרוח. עמידה בחובות לימודי השלמה אלה בציון ממוצע של 80 לפחות היא תנאי הכרחי להמשך הלימודים בתכנית.
◄ במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש

מסלולי הלימוד:
התכנית מאפשרת שני מסלולי לימוד שונים:
◄ מסלול מחקר (הכולל עבודת גמר)
◄ מסלול עיוני (ללא עבודת גמר)

מבנה הלימודים:
לימודי התואר השני יורכבו משתי חטיבות:
◄ לימודי התמחות בתחום מסוים או בדת מסוימת.
◄ השתתפות בסמינריוני מחקר או בפרויקט מחקר מתוך רשימת פרויקטים שיבצעו החוקרים של היחידה.

בשנת הלימודים הראשונה ישתתפו התלמידים בארבעה סמינריונים בתחומים אלה:
◄ סמינריון בפילוסופיה של הדת.
◄ סמינריון היסטורי על דת מסוימת.
◄ סמינריון רעיוני על דת מסוימת.
◄ סמינריון אינטגרטיבי / /מתודולוגי של התכנית. בסמינריון זה ישתתפו מורי התכנית ונושאו ייקבע מדי שנה בשנה, בהתאם לפרויקטים המחקריים שיערכו אנשי הסגל ותלמידי המחקר.

** עד תום שנת הלימודים הראשונה יקבע התלמיד את תחום ההתמחות שלו.

מגמות המחקר בתכנית:

המגמה למחקר השוואתי של הדתות:
תלמידים הבוחרים במגמת לימוד זו יתמקדו בשניים או יותר מבין הכותרים הבאים, תוך כדי שימוש בדיסציפלינות מחקר שונות:
◄ מחקרים היסטוריים של דתות
◄ מחקרים פילוסופיים של דתות
◄ מחקרים ספרותיים של כתבים דתיים
◄ מחקרים חברתיים של דתות
◄ היהדות
◄ האסלאם
◄ הנצרות
◄ דתות העולם העתיק
◄ דתות המזרח
◄ דת ואמנויות
◄ ריטואל

המגמה לחקר הדתות בזמננו
בעשורים האחרונים של המאה העשרים ובפתח המאה העשרים ואחת, שבה הדת להיות גורם מרכזי בחיי האנושות. הפונדמנטליזם הדתי לסוגיו, תופעת העידן החדש, השפעת הדת על הפוליטיקה ושאלת היחס למיעוטים דתיים בחברות פוסט-מודרניות מצויים בלב הדיון התרבותי העולמי. השפעתן של תופעות אלה ניכרת גם בתרבות ובחברה בישראל. המחקר האקדמי בנושאים אלו הוא בראשית דרכו.

התוכנית במגמת הלימודים בדתות זמננו מוקדשת לעיון ומחקר ביקורתי של תופעות אלה. התכנית מורכבת משלושה נדבכים:
◄ פונדמנטליזם, קנאות ודיאלוג בין-דתי בעולם המודרני
◄ דתיות, חילון והעידן החדש
◄ דת ומגדר
◄ תלמידי התכנית יתמקדו באחד או יותר מתחומים אלה וייקחו כשני שלישים מסמינריוני המחקר שלהם מתוכם.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649